Chlamydia trachomatis antistof (IgG, IgM) (R-nr. 705)

Indikation

I forbindelse med fertilitetsudredning.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Blod uden tilsætning 5 (2) mL
  • Serum 2 (1) mL

Forud for fertilitetsbehandling.

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 3 "Antistoffer" (rød kant).

Emballering, opbevaring og forsendelse

Blodprøverør uden tilsætning.

Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Svar

Titer angives som reciprok værdi af højeste reaktive serumfortynding.

Svartid

Analysen udføres 1 gang ugentligt, og svar afgives umiddelbart herefter.

Tolkning og reference-værdier/interval

Chlamydia trachomatis: IgM titer ≥ 10 kan være tegn på igangværende eller nylig overstået infektion med C. trachomatis. IgG titer ≥ 200 i samtidig fravær af IgG antistoffer mod andre Chlamydia arter tyder på tidligere infektion.

Titeren for Chlamydia pneumoniae og Chlamydia psittaci angives for at kunne tolke eventuelle krydsreaktioners betydning for Chlamydia trachomatis resultatet.

Chlamydia pneumoniae: IgM titer ≥ 80 og/eller ≥ 1024 af IgG antistoffer er tegn på akut infektion med C. pneumoniae. IgG antistoffer kan hos mange patienter påvises i flere år efter overstået infektion.

Chlamydia: IgM titer ≥ 10 kan være tegn på igangværende eller nylig overstået infektion med C. psittaci, specielt ved luftvejsinfektion efter kontakt med fugle.

Bemærkning

Den prædiktive værdi af Chlamydia trachomatis resultatet for tilstedeværelse eller fravær af tubaokklusion er ikke kendt. Chlamydia trachomatis antistoftesten kan ikke anvendes til diagnostik af en aktuel infektion, her anbefales i stedet Chlamydia trachomatis PCR på urin og vaginalpodning.

Sensitivitet og specificitet

Sensitivitet: Den kliniske sensitivitet for påvisning af Chlamydia trachomatis antistoffer er ikke kendt.

Specificitet: Krydsreaktion med antistoffer mod Chlamydia pneumoniae ogChlamydia psittaci forekommer.

Måleområde og måleusikkerhed

IgG: Den ekspanderede måleusikkerhed med dækningsfaktor k = 2 for analysen er ± 1 titertrin inklusiv præanalytiske bidrag. Måleusikkerheden er beregnet på titertrin 800.

IgM: Den ekspanderede måleusikkerhed med dækningsfaktor k = 2 for analysen er ± 1 titertrin inklusiv præanalytiske bidrag. Måleusikkerheden er beregnet på titertrin 80.

Analysens princip

Indirekte immunofluorescenstest med påvisning af IgG og IgM antistoffer.

Bestillingskode

SSI00705
142501000100000 Chlamydia trachomatis antistof - Fuldblod
142501000900000 Chlamydia trachomatis antistof - Serum
142501001000000 Chlamydia trachomatis antistof - Serum eller koagelblod

Svarkode

SSI00705 Chlamydia trachomatis, antistof
NPU12061 P—Chlamydia pneumoniae-antistof(IgG); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.) 
NPU12062 P—Chlamydia pneumoniae-antistof(IgM); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.) 
NPU13628 P—Chlamydia psittaci-antistof(IgG); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.) 
NPU13629 P—Chlamydia psittaci-antistof(IgM); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.) 
NPU13630 P—Chlamydia trachomatis-antistof(IgM); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
NPU13632 P—Chlamydia trachomatis-antistof(IgG); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)

Pris

Artikel nr. Pris 2024
81897 1.039,00

Sygdomsbeskrivelser

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Serologi, Widal Laboratoriet

T. 3268 8600
F. 3268 3148
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00