Candida mannan antigen (R-nr. 185)

Indikation

Formodning om og overvågning af patienter i risiko for udvikling af invasiv candidiasis (candidæmi, hepatosplenisk candidiasis etc.) hos ikke hæmatologiske risikopatienter (fx premature med lav fødselsvægt, eller intensiv patienter med kompliceret eller gentagen abdominalkirurgi). Hos hæmatologiske patienter, transplantationsrecipienter anbefales samtidig monitorering af både mannan antigen og antistof (R-nr. 044).

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Spinalvæske 1 mL
  • Blod uden tilsætning 5 mL
  • Fuldblod med tilsætning (EDTA, citrat eller heparin) 5 mL
  • Serum 2 mL
  • Plasma 2 mL

Prøven tages 2 gange ugentligt hos risikopatienter.

Rekvirering

Blanket nr. 11 "Svampe og parasitter" (mørk orange kant).

Emballering, opbevaring og forsendelse

Prøven sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag, skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Svar

Candida mannan antigen: pg/mL

Svartid

Svar afgives 1-3 hverdage efter prøvens modtagelse.

Tolkning og reference-værdier/interval

Positiv antigen tyder på invasiv candidiasis.

Mannan Antigen:

  • Negativ når koncentrationen er <62,5 pg/mL
  • Intermediær når koncentrationen er ≥ 62,5-125 pg/mL
  • Positiv når koncentrationen er ≥ 125 pg/mL

Bemærkning

Præmature børn med invasiv candidiasis danner sjældent antistoffer på infektionstidspunktet og hos intensiv patienter er Candida kolonisation og et forhøjet antistof niveau almindeligt og bør ikke i sig selv udløse behandling. Dette er baggrunden for alene at anbefale antigentesten i disse grupper idet enkeltstående positive antistof niveau uden samtidigt tilstedeværelse af antigen er ikke i sig selv et indicium på invasiv infektion. Dels kan kraftig kolonisation kan give anledning til translokation af antigen til blodbanen, uden egentlig invasiv infektion. Dels er Candida en del af vores normale flora og man kan derfor have antistoffer mod denne svamp. Antistoffer vil persistere i nogen tid hvorfor titer stigning vil være et stærkere indicium på aktuel infektion end tilstedeværelsen i sig selv. Imidlertid er antistof stigning korreleret til candidæmi i den hæmatologiske population og nødvendig i kombination med antigen undersøgelsen for at opnå høj sensitivitet.

Sensitivitet og specificitet

Sensitivitet:
Blandt neonatale børn er sensitiviteten af antigen påvisning 94.4% (Oliveri et al, Clin Microbiol Infect 2008). I dansk opgørelse er sensitiviteten blandt voksne intensivpatienter af antigen alene 59% (mod 100% (95% CI: 86-100%) ved samtidig antistof test).

Specificitet:
Blandt neonatale børn er specificitet 94.2% (Oliveri et al, Clin Microbiol Infect 2008). I dansk opgørelse er specificiteten blandt voksne 96% (mod 74% (95% CI: 52-90%) ved samtidig antistof test (Arendrup et al., Clin Microbiol Infect 2010)).

Analysens princip

Bestemmelse af koncentration af mannan antigen (pg/mL) i serum ved ELISA teknik. Antigen koncentrationer over 500 pg/mL besvares som > 500 pg/mL.

Bestillingskode

NPU27499 P—Candida mannan(ag); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
NPU56176 Csv—Candida mannan(ag); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
230101000100000 Candida (gærsvampe) antigen - Fuldblod
230101000900000 Candida (gærsvampe) antigen - Serum
230101001000000 Candida (gærsvampe) antigen - Serum eller koagelblod
230101020000000 Candida (gærsvampe) antigen - Spinalvæske
230101000800000 Candida (gærsvampe) antigen - Blod (EDTA-glas)
230101017500000 Candida (gærsvampe) antigen - Blod (citrat-glas)
230101017100000 Candida (gærsvampe) antigen - Blod (heparin-glas)
230101001500000 Candida (gærsvampe) antigen - Plasma

Svarkode

NPU27499 P—Candida mannan(ag); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
NPU56176 Csv—Candida mannan(ag); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)

Pris

Artikel nr. Pris 2024
100624 1.196,00

Sygdomsbeskrivelser

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Mykologisk & Parasitologisk Specialdiagnostik

T. 3268 8600
F. 3268 3033
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00