Candida mannan antigen og antistof (R-nr. 044)

Indikation

Formodning om invasiv candidiasis (candidæmi, hepatosplenisk candidiasis etc). Overvågning af patienter i risiko for udvikling af invasiv Candida infektion, fx hæmatologiske patienter, transplantationsrecipienter, premature med lav fødselsvægt, eller intensiv patienter med kompliceret eller gentagen abdominalkirurgi).

Pakken består af flg. analyser

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

 • Blod uden tilsætning 5 mL
 • Serum 2 mL
 • Spinalvæske 1 mL
 • Fuldblod med tilsætning (EDTA, citrat eller heparin) 5 mL
 • Plasma 2 mL

Prøven tages 2 gange ugentligt hos risikopatienter.

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 11 "Svampe og parasitter" (mørk orange kant).

Emballering, opbevaring og forsendelse

Prøven sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag, skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Svar

 • Candida mannan antigen: pg/mL
 • Candida mannan antistof: AU/mL

Svartid

Svar afgives 1-3 hverdage efter prøvens modtagelse.

Tolkning og reference-værdier/interval

Positiv antigen og/eller stigende antistof niveau tyder på invasiv candidiasis.

Mannan Antigen:

 • Negativ når koncentrationen er < 62,5 pg/mL.
 • Intermediær når koncentrationen er ≥ 62,5-125 pg/mL. 
 • Positiv når koncentrationen er ≥ 125 pg/mL.

Anti-mannan Antistof:

 • Negativ når koncentrationen er < 5 AU/mL.
 • Intermediær når koncentrationen er 5-< 10 AU/mL. 
 • Positiv når koncentrationen er ≥ 10 AU/mL.

Bemærkning

Enkeltstående positive antistof niveau uden samtidigt tilstedeværelse af antigen er ikke i sig selv et indicium på invasiv infektion. Dels kan kraftig kolonisation kan give anledning til translokation af antigen til blodbanen, uden egentlig invasiv infektion. Dels er Candida en del af vores normale flora og man kan derfor have antistoffer mod denne svamp. Antistoffer vil persistere i nogen tid hvorfor titer stigning vil være et stærkere indicium på aktuel infektion end tilstedeværelsen i sig selv.

Sensitivitet og specificitet

Sensitivitet: I dansk opgørelse er sensitiviteten blandt voksne 100% (95% CI: 86-100%). Blandt neonatale børn er sensitiviteten 94.4% (Oliveri et al, Clin Microbiol Infect 2008).

Specificitet: I dansk opgørelse er specificiteten blandt voksne 74% (95% CI: 52-90%) (Arendrup et al., Clin Microbiol Infect 2010. Blandt neonatale børn er specificitet 94.2% (Oliveri et al, Clin Microbiol Infect 2008).

Analysens princip

Bestemmelse af koncentration af mannan antigen (pg/mL) og anti-mannan antistof (AU/mL) i serum ved ELISA teknik. Antigen koncentrationer over 500 pg/mL besvares som > 500 pg/mL. Såfremt den præcise antigen koncentration ønskes, skal laboratoriet have besked herom, og dette udføres da mod en tillægspris.

Bestillingskode

NPU27498 P—Candida-relateret egenskab; arb.stofk.(Candida mannan; liste; proc.)
531001000100000 Candida mannan antigen- og antistofundersøgelse - Fuldblod
531001000800000 Candida mannan antigen- og antistofundersøgelse - Blod (EDTA-glas)
531001000900000 Candida mannan antigen- og antistofundersøgelse - Serum
531001001000000 Candida mannan antigen- og antistofundersøgelse - Serum eller koagelblod
531001001500000 Candida mannan antigen- og antistofundersøgelse - Plasma
531001017100000 Candida mannan antigen- og antistofundersøgelse - Blod (heparin-glas)
531001017500000 Candida mannan antigen- og antistofundersøgelse - Blod (citrat-glas)
531001020000000 Candida mannan antigen- og antistofundersøgelse - Spinalvæske 

Svarkode

NPU27498 Candida-relateret egenskab-P
NPU27499 P—Candida mannan(ag); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
NPU27500 P—Candida mannan-antistof; arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)

Pris

Artikel nr. Pris 2024
73993 840,00
97710 (tillæg for udtitrering)  1.924,00

Sygdomsbeskrivelser

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Mykologisk & Parasitologisk Specialdiagnostik 

T. 3268 8600
F. 3268 3033
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00