Aspergillus antistof (IgG) (R-nr. 391)

Indikation

Formodning om ikke akut invasiv Aspergillus infektion.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Blod uden tilsætning 5 mL
    Serum 2 mL
    Plasma 2 mL
    Blod i EDTA, heparin eller citrate glas

Første prøve tages gerne inden antimykotisk behandling.

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 11 "Svampe og parasitter" (mørk orange kant).

Emballering, opbevaring og forsendelse

Prøven sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Svar

Positiv ≥1,5 AU/mL, og Negativ <1,5 AU/mL.

Svartid

Undersøgelsen udføres 1 gang ugentlig. Skriftligt svar afsendes samme dag som analysen er udført. Desuden telefonisk svar efter anmodning eller efter laboratoriets skøn.

Tolkning og reference-værdier/interval

Tilstedeværelsen af Aspergillus antistof (IgG) er tegn på at patienten har eller har haft invasiv infektion eller har været kraftigt eksponeret for Aspergillus. Stigende koncentration (AU/mL) i prøver udtaget med 1-2 ugers interval tyder på igangværende infektion. Efter behandling falder koncentrationen, men påviseligt antistof kan persistere i lang tid. Fravær af Aspergillus antistof hos en patient med nogle uger (> 2-3 ugers varighed) eller længerevarende sygdomstegn og som ikke er immunsupprimeret taler stærkt imod Aspergillus infektion. Positive fund skal sammenholdes med det kliniske billede inkl. billeddiagnostiske fund, mikroskopi og dyrkningsfund, histopatologiske fund.

Bemærkning

Aspergillus er alle stedsnærværende og det er derfor ikke ualmindeligt at finde antistoffer hos raske mennesker uden Aspergillus sygdom. Antistof stigning eller andre samtidige tegn på Aspergillus infektion (billeddiagnostisk eller positiv dyrkning) kan da støtte diagnosen.

Sensitivitet og specificitet undersøgt hos 118 europæiske patienter med kronisk aspergillose med 222 gravide kvinder som kontrolgruppe er vist nedenfor. Bedst diagnostisk sensitivitet 93.2 (CI: 87.2-96.5) og specificitet 98.2 (CI: 95.5-99.3) opnås ved at anvende ≥ 1.5 AU/mL som grænse for positivitet, hvilket er lavere end de af producenten anbefalede grænser (negativ: < 5 AU/mL; intermediær: 5-< 10 AU/mL og positiv: >= 10 AU/mL) [1].

Cut-off Sensitivity (%) Cut-off Sensitivity (%) Specificity (%)
0.5  94.1  83.3
0.75  93.2
91 
93.2  93.7 
1.5  93.2 (CI: 87.2-96.5)  98.2 (CI: 95.5-99.3)
91.5  98.6 
89.8  99.5 
10  85.6  100 

 

  1. Page ID, Baxter C, Hennequin C, Richardson MD, van Hoeyveld E, van Toorenenbergen AW, et al. Receiver operating characteristic curve analysis of four Aspergillus-specific IgG assays for the diagnosis of chronic pulmonary aspergillosis. Diagn Microbiol Infect Dis 2018;91:47–51. doi:10.1016/j.diagmicrobio.2018.01.001.

Analysens princip

ELISA (Platelia™ Aspergillus IgG). Koncentrationen bestemmes ud fra en kalibrator kurve (0-80 AU/mL). Svar angives i arbitrære enheder (AU/mL) og værdier over 80 AU/mL besvares som > 80 AU/mL og titreres kun yderligere mod henvendelse til laboratoriet.

Bestillingskode

NPU28756 P—Aspergillus-antistof(IgG); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
240111000100000 Aspergillus IgG - Fuldblod
240111000900000 Aspergillus IgG - Serum
240111001000000 Aspergillus IgG - Serum eller koagelblod

Svarkode

NPU28756 P—Aspergillus-antistof(IgG); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)

Pris

Artikel nr. Pris 2024
486 377,00

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Mykologisk & Parasitologisk Specialdiagnostik 

T. 3268 8600
F. 3268 3033
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00