Aspergillus antistof (IgG) (R-nr. 391)

Indikation

Formodning om ikke akut invasiv Aspergillus infektion.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Blod uden tilsætning 5 mL
  • Serum 2 mL

Første prøve tages gerne inden antimykotisk behandling.

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres via WebReq i modulet "Klinisk Kemi" eller på blanket nr. 11 "Svampe og parasitter" (mørk orange kant).

Emballering, opbevaring og forsendelse

Prøven sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Svar

Positiv ≥ 200 titer og Negativ < 200 titer.

Svartid

Undersøgelsen udføres 1 gang ugentlig. Skriftligt svar afsendes samme dag som analysen er udført. Desuden telefonisk svar efter anmodning eller efter laboratoriets skøn.

Tolkning og reference-værdier/interval

Tilstedeværelsen af Aspergillus antistof (IgG) er tegn på at patienten har eller har haft invasiv infektion eller har været kraftigt eksponeret for Aspergillus. Stigende titer i prøver udtaget med 1-2 ugers interval tyder på igangværende infektion. Efter behandling falder titeren, men påviseligt antistof kan persistere i lang tid. Fravær af Aspergillus antistof hos en patient med nogle uger eller længerevarende sygdomstegn og som ikke er immunsupprimeret taler stærkt imod Aspergillus infektion.

Bemærkning

Aspergillus er alle stedsnærværende og det er derfor ikke ualmindeligt at finde antistoffer hos raske mennesker uden Aspergillus sygdom. Titer stigning eller andre samtidige tegn på Aspergillus infektion (billeddiagnostisk eller positiv dyrkning) kan da støtte diagnosen.

Undersøgelsens princip

ELISA. Positive prøver udtitreres.

Bestillingskode

NPU28756 P—Aspergillus-antistof(IgG); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
240111000100000 Aspergillus IgG - Fuldblod
240111000900000 Aspergillus IgG - Serum
240111001000000 Aspergillus IgG - Serum eller koagelblod

Svarkode

NPU28756 P—Aspergillus-antistof(IgG); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)

Pris

Artikel nr. Pris 2019
486 3.913,00

Henvendelse

Bakterier, Parasitter og Svampe
Mykologisk og Parasitologisk Specialdiagnostik 

T. 3268 8600
F. 3268 3033
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00