Ascaris (DNA) (R-nr. 1005)

Indikation

Mistanke om Ascarriasis.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Fæces
  • Trakealsekret
  • BAL

Rekvirering

Blanket nr. 11 "Svampe og parasitter" (mørk orange kant).

Emballering, opbevaring og forsendelse

Prøverør i beskyttelsesrør.

Prøven sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Svar

  • Påvist
  • Ikke påvist
  • Inkonklusiv

Svartid

Svar afgives 1-3 hverdage efter prøvens modtagelse.

Tolkning og reference-værdier/interval

Påvisning af parasitten er diagnostisk og indikerer aktiv infektion. Ved positivt fund iværksættes passende behandling.

Analysens princip

Ekstraktion af DNA fra prøvemateriale og opformering af genus-specifikt DNA ved real-time PCR. Artsspecifikation ved yderligere real-time PCR og eventuelt sekventering af multiple gener.

IVDR risikoklasse: B
In house komponent: Mastermix (primere og prober)
Internt reference nummer: R-nr. 1005
Komponenten opfylder generelle krav til sikkerhed og ydeevne.

Synonym

Spolorm

Bestillingskode

NPU28746 P—Ascaris(DNA); arb.k.(proc.) = ?
NPU28757 Csv—Ascaris(DNA); arb.k.(proc.) = ?
420392016000000 Ascaris DNA/RNA - Trakealsekret
420393043300000 Ascaris DNA/RNA - Fæces
420396015000000 Ascaris DNA/RNA - Bronkoalveolær lavage {BAL}

Svarkode

NPU28746 P—Ascaris(DNA); arb.k.(proc.) = ?
NPU28757 Csv—Ascaris(DNA); arb.k.(proc.) = ?

Pris

Artikel nr. Pris 2024
87017 1.672,00
87018

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Mykologisk & Parasitologisk Specialdiagnostik 

T. 3268 8600
F. 3268 3033
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00