Nyt fra SSI's Infektionsberedskab uge 49-2023

Udvalgte aktuelle emner fra det danske infektionsberedskab

  • Mykoplasma forekomst har nået epidemisk niveau
  • Endnu ikke tegn på at kighosteepidemien aftager
  • Fortsat stigning i smitte med SARS-CoV-2, influenza og RS-virus

Mykoplasma forekomst har nået epidemisk niveau

Der har siden sommeren været en stigning i antallet af luftvejsinfektioner med Mycoplasma pneumoniae også kendt som kold lungebetændelse, og forekomsten har nu nået et epidemisk niveau, ligesom det historisk er sket i Danmark cirka hvert fjerde år, men med flere påviste tilfælde end de sidste epidemier. I uge 48 blev der påvist 701 nye tilfælde med mykoplasma-infektion, hvilket er mere end en firedobling siden uge 42, hvor antallet af påviste tilfælde var 168. Det reelle antal tilfælde er formentlig langt højere. Mykoplasma-epidemier plejer ikke at medføre betydelige belastninger af sundhedsvæsenet. Forekomsten af MP-infektioner stiger lige nu også i mange andre lande både i og uden for Europa, og MP-infektioner formodes være en af årsagerne til observeret stigning i tilfælde af luftvejsinfektioner blandt børn i Kina.

Figur 1: Laboratoriepåvist mykoplasma samt procent påvist med mykoplasma blandt testede personer i Danmark, dataudtræk fra MiBa

 Figur1_Laboratoriepvist mykoplasma_Uge49-2023

Læs om

Endnu ikke tegn på at kighosteepidemien aftager

Der er endnu ikke tegn på, at kighoste-epidemien er ved at aftage. I november måned var der mere end 1.600 tilfælde og i uge 48 alene er der påvist mindst 440 tilfælde, hvilket er det højeste antal nye tilfælde på en uge, der er set i epidemien, siden den nåede et epidemisk niveau efter sommeren. Den højeste forekomst pr. måned i den seneste epidemi var på 874 påviste tilfælde i januar 2020, og den nuværende epidemi er således markant højere. Dog bliver der også testet mere end under tidligere epidemier.

Læs om

Fortsat stigning i smitte med SARS-CoV-2, influenza og RS-virus

SSI følger også udviklingen af øvrige luftvejssygdomme tæt. Den stigende smitte, der er set siden efteråret, ser ud til at fortsætte. Antallet af påviste covid-19-tilfælde samt forekomsten af SARS-CoV-2 i spildevand er steget yderligere i den seneste uge og blandt de bekræftede tilfælde med covid-19 er undervarianten BA.2.86 nu den dominerende variant. Influenzasæsonen er startet tidligt og forekomsten er steget markant i den seneste uge, og her er det især influenza-A typen, der er dominerende. Forekomsten af RS-virus stiger markant for fjerde uge i træk, primært blandt børn under 2 år, og er på et højt niveau sammenlignet med tidligere sæsoner (se Figur 2). 

Figur 2: Laboratoriepåviste tilfælde af RS-virus i denne og fem foregående sæsoner

Figur2_Laboratoriepviste tilflde af RS-virus_Uge49-2023

Læs om