Uge 27a+b - 2018

Vaccinationsforslag ved udlandsrejse
Pilgrimsrejsende til Mekka
Færdigvaccination med Cervarix® i børnevaccinationsprogrammet
SSI Vaccinedag i Horsens den 25. september 2018

Vaccinationsforslag ved udlandsrejse

Statens Serum Instituts (SSI) referencegruppe for rejsevaccination og malariaprofylakse gennemgår løbende SSI’s rejseanbefalinger. I forhold til den årlige oversigtstabel, EPI-NYT 27b/18, er der ingen ændringer i år. Dette skyldes, at WHO ikke havde udsendt en opdateret udgave af publikationen International Travel and Health inden EPI-NYT's deadline.

Malaria og stand-by nødbehandling

Referencegruppen har tidligere vurderet, at risikoen for malaria ved rejser til en række områder i Sydøstasien inkl. Oceanien samt i Mellem- og Sydamerika inkl. Caribien er så lav, at rutinemæssig anvendelse af medikamentel profylakse ikke er indiceret, forudsat at myggestiksprofylakse anvendes omhyggeligt, EPI-NYT 27a/17.

For udvalgte rejsende, som skal opholde sig i længere tid i områder med lav eller evt. middel risiko, og som kan og vil anvende systematisk myggestiksprofylakse, kan evt. medgives kemoprofylakse til stand-by nødbehandling (stand-by emergency treatment). Dette vil ikke være relevant for rejser af under 7-10 dages varighed, svarende til inkubationstiden for malaria.

Det er vigtigt at understrege, at stand-by nødbehandling ikke er det samme som selvbehandling. Eventuel stand-by nødbehandling forudsætter, at den rejsende kan nå lægehjælp inden for 24 timer, og at lægen påviser malariaparasitter i blodet. Herefter kan et kvalitetssikret malariamiddel tages i form af medbragt atovaquon/proguanil 4 tabletter dagligt i 3 dage (sammen med et fedtholdigt måltid). Stand-by nødbehandling bør kun medgives sammen med en skriftlig vejledning, som blandt andet vejleder i at medbringe et termometer på rejsen samt at være særligt opmærksom på feber både under rejsen og i op til 3 måneder efter hjemkomst.

I tabellerne i EPI-NYT 27b/18 er muligheden for stand-by nødbehandling angivet ved stort N eller lille n. På SSI´s hjemmeside kan findes kort med områder, hvortil stand-by nødbehandling kan overvejes til henholdsvis Sydøstasien og til Syd- og Mellemamerika.

Influenza

Influenza er den hyppigste vaccineforebyggelige infektion blandt rejsende, omkring 1 % pr. måneds rejse. Patienter i øget risiko for influenza, EPI-NYT 38/17, bør også være beskyttet på udlandsrejse, men vaccination af øvrige (raske) rejsende kan også overvejes. De tilgængelige sæsonvacciner i Danmark giver dog ikke nødvendigvis god beskyttelse ved rejse til den sydlige halvkugle, hvor andre typer influenzavirus kan være dominerende. Desuden kan der, som det også ses i Danmark, EPI-NYT 23-24/18, være nedsat effektivitet grundet antigen drift eller øget cirkulation at den type influenza B, som ikke er i årets trivalente sæsonvaccine. Endelig aftager vaccinens effekt relativt hurtigt over tid, hvorfor personer, der ikke er omfattet af en risikogruppe, først bør vaccineres 1-2 uger før afrejse.

Japansk encephalitis (JE)

Ved fornyet eksposition revaccineres alle under 65 år 12-24 måneder efter den primære serie på to doser, dog allerede efter 12 måneder ved vedvarende (lokal) eksposition.

Personer på 65 år og derover anbefales også revaccination 12 måneder efter den primære serie.

Efter 1. revaccination gælder for personer på 18-64 år, at 2. revaccination kan vente i 10 år, EPI-NYT 27a/17. For børn og personer på 65 år og derover er varigheden af beskyttelsen efter 1. booster ikke fastlagt.

Der er nu data for, at den anvendte JE-vaccine (Ixiaro®) kan anvendes til at booste tidligere givne JE-vacciner af anden type (Green Cross® eller Biken®).

Polio

WHO's Emergency Committee besluttede på et møde i maj 2018 at den internationale spredning af polio (både vild poliovirus type 1 og de cirkulerende vaccinederiverede poliovirus, cVDPV) forsat udgør en såkaldt folkesundhedsmæssig nødsituation af international betydning (PHEIC). Man besluttede at udvidede landene, fra hvilke der kræves poliovaccination ved udrejse ved ophold over 1 måned, og hvor sidste vaccination ligger mere end 1 år tilbage, til – ud over Afghanistan, Pakistan og Nigeria - også at omfatte Somalia (grundet cirkulation af VDPV3).

For at sikre en kvalitetssikret vaccine anbefales rejsende til disse lande, og som vil være omfattet af vaccinationskravet ved udrejse, at blive revaccineret mod polio (IPV) inden afrejse fra Danmark samt at medbringe dokumentation for vaccination i det Internationale vaccinationsbevis.

Mæslinger

Der er fortsat cirkulation af mæslinger mange steder i verden, både inden for Europa og i fjernere egne, fx i Asien. Alle rejsende bør være vaccineret mod mæslinger. Børn kan vaccineres fra 9 måneder, i særlige tilfælde fra 6 måneder (off-label). Gives vaccinen før 12 måneder betragtes den som givet uden for børnevaccinationsprogrammet og skal da gentages to gange senere (normalt ved 15 måneder og 4 år). Omkostningen ved en eventuel ekstra MFR-vaccination på grund af rejse til udlandet skal bæres af forældrene.

Voksne, som ikke er immune mod mæslinger, kan vaccineres gratis uanset alder, EPI-NYT 13-14/18. De fleste personer født før 1974 vil have haft mæslinger og derfor være naturligt immune.

(C.S. Larsen, Dansk Selskab for Rejsemedicin, S. Thybo, Dansk Selskab for Infektionsmedicin, J. Kurtzhals, Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi, N.E. Møller, Dansk Selskab for Almen Medicin, L.S. Vestergaard, Dansk Selskab for Tropemedicin & International Sundhed, K. Gade, Dansk Pædiatrisk Selskab, P.H. Andersen, A.H. Christiansen, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse)

Pilgrimsrejsende til Mekka

I 2018 falder Hajj fra den 19. til 24. august.

Meningokoksygdom

For at opnå visum til Saudi-Arabien kræves det, at alle pilgrimsrejsende er vaccineret med tetravalent vaccine mod meningokoksygdom serogruppe A+C+W135+Y senest 10 dage før indrejse, og vaccinen skal være givet inden for 5 år. Hvis ikke det er dokumenteret i det internationale vaccinationskort, at der er givet en konjugeret vaccine, er gyldigheden dog kun 3 år.

I Danmark er registreret to firevalente konjugerede vacciner til beskyttelse mod meningokoksygdom af gruppe A, C, Y eller W135, Nimenrix® og Menveo®.

Nimenrix®: Aldersindikationen er udvidet til at omfatte spædbørn fra 6-ugersalder. Den første vaccine kan gives fra 6-ugersalder og 2. dosis skal gives mindst 2 måneder senere. En tredje (booster)dosis anbefales ved 12 måneder. Dosis er i alle tilfælde 0,5 ml. Nimenrix® kan som hidtil også anvendes til børn ≥ 1 år og voksne.

Menveo® kan anvendes til børn ≥ 2 år og voksne. Der gives én dosis.

Influenza

Der er ikke krav om vaccination mod influenza, men dette anbefales af de saudiarabiske myndigheder, specielt til gravide, børn under 5 år, ældre over 65 år samt til personer med kroniske lidelser, se ovenfor.

Zikavirusinfektion og denguefeber

Der er ikke påvist aedes aegypti-myg i mange år i Hajj- og Umrah-områderne, men myggen forekommer i de omkringliggende byer. Sundhedsministeriet i Saudi-Arabien anbefaler, at rejsende til Hajj og Umrah bruger myggestiksprofylakse hele døgnet for at undgå myggeoverførte infektioner.

Det anbefales i øvrigt, at rejsende overholder almindelige hygiejneråd, herunder at:

  • undgå kontakt med personer med akutte luftvejsinfektioner
  • have god håndhygiejne
  • anvende maske ved ophold i tætbefolkede områder
  • undgå tæt kontakt med dyr, herunder kameler (især med dyrs udskillelser som for eksempel spyt og afføring)
  • undgå at drikke rå mælk og at spise fersk kød.

Personer, der op til 14 dage efter at have været på Den Arabiske Halvø får alvorlig luftvejsinfektion (feber med lungebetændelse og/eller vejrtrækningsbesvær) eller får anden alvorlig infektionssygdom, bør kontakte læge.

(A.H. Christiansen, P.H. Andersen, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse)

Færdigvaccination med Cervarix® i børnevaccinationsprogrammet

Da Gardasil®9 blev indført i børnevaccinationsprogrammet pr. 1.november 2017, EPI-NYT 42-43/17, var anbefalingen, at de unge kvinder, som var begyndt med Cervarix®, skulle gennemføre hele vaccinationsprogrammet med Cervarix®.

Statens Serum Institut har stadig et restlager af Cervarix®, men dette lager udløber den 31. juli 2018. Dette betyder, at der kan bestilles vacciner til unge kvinder, der kan færdigvaccineres med Cervarix® inden denne dato. Disse vacciner skal bestilles ved telefonisk henvendelse til Ordremodtagelsen og vil blive leveret i form af en 10 styks pakning. Restlager af udløbne vacciner må destrueres lokalt efter almindelig procedure.

Der kan dog stadig ligge vacciner hos lægerne, som har længere udløb (batch AHPVA325AF, udløb 31.10.2019 og batch AHPVA328AD, udløb 31.12.2019). Hvis man har nogle af disse vacciner liggende, kan færdigvaccination med Cervarix® ske med disse.

Alle andre unge kvinder, der er begyndt vaccinationsserien med Cervarix®, og som ikke kan færdigvaccineres inden 1. august 2018, vaccineres færdig med Gardasil®9 med de anbefalede intervaller for Gardasil®9. Hvorvidt en person kan færdigvaccineres i et 2- eller 3-dosis-program afhænger af både alder ved første vaccination og af minimums- og maksimums-intervaller mellem vaccinationer, tabel 1.

EPI-NYT uge 27 2018 figur 1

*Ikke færdigvaccineret på trods af, at to doser er givet, se figur for en beskrivelse af, hvordan vaccinerne gives med korrekte tidsintervaller.
**Der kan kun forventes længerevarende beskyttelse mod de HPV-typer, som findes i den HPV-vaccine, man har påbegyndt vaccination med.

Forventet beskyttelse mod specifikke serotyper efter færdigvaccination fremgår ligeledes af tabel 1.

For yderligere spørgsmål, se Vaccination mod livmoderhalskræft.

(L.K. Knudsen, P. Valentiner-Branth, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse)

SSI Vaccinedag i Horsens den 25. september 2018

Statens Serum Institut inviterer for 5. gang til en lærerig informationsdag for praktiserende læger og praksispersonale med sundhedsfaglig baggrund vedrørende vacciner og vaccination, med fokus på børnevaccinationsprogrammet. Der vil bl.a. være indlæg fra PLO, Styrelsen for Patientsikkerhed og Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse og rig mulighed for at stille spørgsmål og dele erfaringer fra praksis.

I år afholdes dagen på Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens.

(Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse)

Læs tidligere numre af EPI-NYT

4. juli 2018