Uge 23/24 - 2018

Influenzasæsonen 2017/2018

Influenzasæsonen 2017/2018

Influenzasæsonen 2017/18 var usædvanlig, både hvad angår omfang, varighed og cirkulerende influenzavirus. Sæsonen var langstrakt og præget af meget høj influenza-aktivitet. Det afspejlede sig i et højt antal indlagte patienter med influenza, og en markant overdødelighed blandt både voksne og ældre.

For en detaljeret epidemiologisk beskrivelse af influenzaaktiviteten henvises til årsopgørelse over influenzasæsonen 2017/2018.

Influenzaforekomst

I alt 56.113 patienter blev undersøgt i løbet af sæsonen. Heraf var 16.093 positive for influenza (29 % af de testede), 11.539 positive for influenza B (21 %) og 4.554 for influenza A (8 %), figur 1.

EPI-NYT uge 23-24 2018 figur 1

Blandt de patientprøver Det Nationale Influenza Center for WHO på SSI undersøgte i løbet af sæsonen var 68 % positive for influenza B/Yamagata, 17 % for influenza A (H3N2) og 14 % for influenza A (H1N1)pdm09.

I alt 7.667 patienter med laboratoriebekræftet influenza blev indlagt på hospital ifølge Landspatientregisteret, figur 2.

EPI-NYT uge 23-24 2018 figur 2

Det er det højeste antal indlagte målt siden 2010/11. I alt 95 % af de indlagte patienter havde underliggende risikofaktorer for alvorligt forløb af influenza. Den mediane indlæggelsesalder var 69 år for alle indlagte influenzapatienter, men der sås en betydelig variation, idet patienter indlagt med influenza A(H1N1), A(H3N2) og influenza B havde en median alder på henholdsvis 52 år, 74 år og 70 år.

Overdødelighed

Den samlede estimerede overdødelighed relateret til influenza for hele 2017/18-sæsonen var på 1.644 dødsfald, den højeste observeret siden 2010/11. Overdødeligheden var mest udtalt blandt voksne i alderen 15-64 år og ældre på 65 år og derover.

Vaccinationstilslutning blandt risikogrupper samt vaccineeffektivitet

Influenza A (H3N2)-vaccineeffektiviteten blandt patienter på 65 år og derover var 0 %. Influenza A(H1N1)-vaccineeffektiviteten blandt patienter på 65 år og derover var 45 % og influenza B-vaccineeffektiviteten 30 %. Influenza B-vaccineeffektiviteten var lavere end i foregående år, fordi den influenza B-type der cirkulerede i befolkningen ikke var inkluderet i vaccinen. Den observerede vaccineeffektivitet overfor influenza B kan muligvis skyldes krydsbeskyttelse.

Kommentar

Influenzasæsonen 2017/18 var en hård sæson, hvor mange i Danmark blev ramt af influenza og særligt af influenza B. Det førte til flere indlæggelser og flere dødsfald, end det er registeret i tidligere influenzasæsoner. I det øvrige Europa blev der rapporteret om et lignende billede med mange indlæggelser og forhøjet dødelighed i mange lande. Influenza B er – i modsætning til influenza A (H3N2) – normalt ikke forbundet med alvorlig sygdom førende til indlæggelse og overdødelighed blandt ældre, idet influenza B-virus typisk rammer skolebørn og unge voksne. I den sidste del af sæsonen var der dog også mange tilfælde af influenza A.

Der var i denne sæson herudover uoverensstemmelse mellem det influenza B-virus, der var indeholdt i årets trivalente influenzavaccine, og det cirkulerende influenza B-virus, hvilket førte til en lav vaccineeffektivitet overfor influenza B. Selvom langt størstedelen (95 %) af de patienter, der var indlagt med influenza, tilhørte en risikogruppe, dvs. at de havde en kronisk sygdom eller var ældre ≥ 65 år, var størstedelen ikke influenzavaccineret (63 %). Selv ved en lav effektivitet forebygger vaccination både indlæggelser og dødsfald, ligesom alvorligheden af sygdommen ofte er mindre, hvis man alligevel bliver syg, selvom man er vaccineret. Positivt er det værd at bemærke, at vaccinationstilslutningen steg blandt de ældre, der var fyldt 65 år til i alt 50 %. Det er dog stadigt langt fra WHO-målet om 75 % vaccinationstilslutning blandt ældre, der er fyldt 65 år.

Der blev i denne sæson testet et rekordhøjt antal mikrobiologiske prøver for influenza, og positivprocenten var gennemgående høj. Det skyldes både, at mange har været syge, men en del af forklaringen er formentlig også, at flere hospitalsafdelinger har indført såkaldte hurtig-tests eller “point of care tests”. Det betyder, at der er hurtigere og nemmere adgang til et influenzatest-resultat på landets hospitalsafdelinger. Dette er positivt, idet diagnose og evt. isolation kan foregå hurtigere. Den øgede testning kan have været medvirkende til, at der i år blev registreret flere indlæggelser med påvist influenza end i tidligere sæsoner. Der blev dog også registreret flere influenzapatienter, der modtog intensiv terapi, i forhold til tidligere sæsoner, og dette er en patientgruppe, vi i forvejen forventer bliver testet omhyggeligt.

(SSI´s influenzateam: I.G Helmuth, T.G. Krause, L.K. Knudsen, H-D. Emborg, J. Nielsen, L.S. Vestergaard, C. Kjelsø, H. Bang, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse, R. Trebbien, T.K. Fischer, Virologisk Overvågning og Forskning)

Læs tidligere numre af EPI-NYT

13. juni 2018