Center for Biosikring & Bioberedskab

Center for Biosikring & Bioberedskab

Kontakt

Center for Biosikring & Bioberedskab
T. 3268 8127 @. cbb@ssi.dk

Kontakt
Alle alarmopkald til det biologiske beredskab skal ske til telefon: 7020 6606. Nummeret er døgnbemandet. Alle øvrige henvendelser til CBB rettes til centertelefonen på 3268 8127, som besvares i centrets åbningstid.

Formål

Center for Biosikring & Bioberedskab (CBB) er den statslige myndighed for biosikring og er en del af det nationale sikkerhedsberedskab. CBB skal kontrollere, at virksomheder og institutioner overholder reglerne for arbejde med materialer, der kan misbruges til fremstilling af biologiske våben rettet mod mennesker eller dyr.
CBB opretholder desuden et døgnberedskab til imødegåelse af faren ved udslip af farlige biologiske stoffer.

Opgaver

Centrets opgaver som statslig myndighed for biosikring følger af lov nr. 474 af 17. juni 2008 og bekendtgørelse nr. 981 af 15. oktober 2009 med senere ændringer samt bekendtgørelse af lov om sikring af dyrepatogener (LBK nr. 53 af 11/01/2017) og den tilhørende bekendtgørelse nr. 803 af 22/06/2017.

Biologiske våben er forbudt i internationale konventioner, og alle lande er forpligtet til at imødegå spredning af våbenegnede komponenter. Visse biologiske stoffer, teknologier og udstyr kan både have en helt fredelig anvendelse i f.eks. forskning eller industrivirksomhed, men kan også misbruges til fremstilling og brug af biologiske våben (dobbelt anvendelighed).

Ud fra en risiko- og trusselsvurdering opstiller CBB en række sikringskrav til de virksomheder, der ønsker at arbejde med materialer eller teknologier, der har dobbelt anvendelighed.

CBB udsteder tilladelser og vejleder og uddanner i biosikring samt kontrollerer reglernes overholdelse.

Ved mistanke om udslip, tyveri, misbrug eller bortkomst af farlige biologiske stoffer eller andet materiale med dobbelt anvendelighed skal man - hvad enten det er utilsigtet eller et led i et biologisk anslag - straks rette henvendelse til CBB, der opretholder en døgnbemandet vagtfunktion, som skal sikre imødegåelse af en eventuel fare fra et ukontrolleret udslip af farlige biologiske stoffer.

Centrets myndighedsudøvelse – herunder regelfastsættelse og operative beredskab - er evidensbaseret og inkluderer lægefaglig, mikrobiologisk og våbenteknisk specialkompetence. Centret er organiseret i en laboratorie-, operations- og forvaltningssektion.

Yderligere information, vejledninger og blanketter findes på www.biosikring.dk