Forskning i HIV-1 molekylærepidemiologi og resistens

I afsnit for Virus Forskning & Udvikling (ViFU) på SSI forsker vi i molekylærepidemiologien hos ny diagnosticerede HIV-1 patienter for at undersøge forekomsten og spredningen af de forskellige HIV-1 subtyper, herunder behandlingsresistens blandt disse.

Fokusområder og formål

Til forskningsindsatsen anvendes der en kombination af laboratoriegenererede sekvensdata fra HIV-1 pol genet og epidemiologiske oplysninger for at kortlægge, hvilke subtyper der cirkulerer i Danmark samt hvilke der importeres fra udlandet. Derudover undersøges forekomsten af mutationer, der kan give behandlingsresistens blandt forskellige subtyper og epidemiologiske risikogrupper.

Links til udvalgte publikationer

Forskningsprojekter

SERO projektet

SERO projektet blev påbegyndt i år 2000, og inkluderer 50% af alle med ny påvist HIV-1 i Danmark i perioden. Her modtages en blodprøve og epidemiologiske informationer fra patienter første gang de har fået eller får påvist en HIV-infektion.

HIV-1 i prøven bliver undersøgt ved hjælp af genotypisk resistensbestemmelse, der foregår via opformering (RT-PCR) og aflæsning (sekvensering) af den genetiske information i HIV-1 pol genet. HIV-1 sekvenserne undersøges med fylogenetiske metoder for at se, om der sker en ændring i hvilke HIV-1 subtyper der findes og cirkulerer i Danmark. Derudover undersøges forekomsten af transmitteret resistens i forhold til smitteclustre og risikogrupper.

Udover de studier der linkes til ovenfor, præsenteres det seneste års data fra SERO projektet i den årlige opgørelse i SSI's i EPI-NYT, der udgives sammen med Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse.

Derudover rapporteres forekomsten af resistens (pre-treatment drug resistance) årligt til det Europæiske sundhedsagentur (ECDC).

Den danske HIV sekvens database

Den danske HIV sekvens database (DHS) er oprettet med det formål at indsamle og administrere danske HIV-1 gensekvenser. Gensekvenserne anvendes til overvågning og karakterisering af HIV-1 resistens og HIV-1 variabilitet hos behandlede og ubehandlede patienter i Danmark. 

DHS er godkendt af Datatilsynet. 

Samarbejdspartnere 

Ud over alle de infektionsmedicinske afdelinger i Danmark er der også etableret et samarbejde med European Society for translational Antiviral Research (ESAR), som er et europæisk samarbejde igangsat af EU.

Formålet med projektet er at undersøge prævalensen af subtyper og transmitteret resistens blandt nydiagnosticerede HIV-1 patienter i Europa. Ansvarlig: Medical Centre Utrecht, the Netherlands.

Anders Fomsgaard

Kontakt

Anders Fomsgaard, Overlæge, Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik / Virus Forskning og Udvikling
T. 32683460 @. afo@ssi.dk Se profil

Jannik Fonager

Kontakt

Jannik Fonager, Seniorforsker, Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik / Virus Forskning og Udvikling
T. 32683621 @. fon@ssi.dk Se profil