Forskning i virusimmunitet

I Virus forskning og udviklingslaboratoriet (ViFU) på SSI forsker vi i molekylær virologi og immunitet mod virus med især nye og ”emerging” virus fx pandemisk influenza, SARS-CoV-2, ebola, usutu, zika mfl. med henblik på et virusberedskab.

Fokusområder og formål

Formålet med vaccineforskningen er en forståelse af beskyttende immunitet under virussygdomme versus forskellige vaccinationsprincipper især genetiske DNA-vacciner. Vi bidrager til udvikling af nye innovative vaccinationsprincipper (DNA og mRNA) mod emerging og vektoroverførte virussygdomme og udbrud.

Virus Forskning og Udvikling (ViFU) udvikler nye genetiske metoder til vaccinering af mennesker og dyr mod influenza A virus. Målet er udvikling af mere bredt dækkende eller universelle vacciner mod årstidsinfluenza samt pandemivirus.

Formålet med molekylærvirologi forskningen er at kunne diagnosticere alle dyre- og humanpatogene virus ved nye genetiske metoder som microarray, PCR-metoder, next generation sequensing (NGS) efterfulgt af genetisk karakterisering med Whole genome Sequencing (WGS). 

Links til udvalgte publikationer

Protective effect of a polyvalent influenza DNA vaccine in pigs. Karlsson I, Borggren M, Rosenstierne MW, Trebbien R, Williams JA, Vidal E, Vergara-Alert J, Foz DS, Darji A, Sisteré-Oró M, Segalés J, Nielsen J, Fomsgaard A. Vet Immunol Immunopathol. 2018 Jan;195:25-32. doi: 10.1016/j.vetimm.2017.11.007. Epub 2017 Nov 23. PMID: 29249314

Preclinical evaluation of a candidate naked plasmid DNA vaccine against SARS-CoV-2. Ria Lassaunière, Charlotta Polacek, Gregers J. Gram, Anders Frische, Jeanette Linnea Tingstedt, Maren Krüger, Brigitte G. Dorner, Anthony Cook, Renita Brown, Tatyana Orekov, Tammy Putmon-Taylor, Tracey-Ann Campbell, Jack Greenhouse, Laurent Pessaint, Hanne Andersen, Mark G. Lewis, Anders Fomsgaard. NPJ Vaccines. 2021; 6: 156. Published online 2021 Dec 20. doi: 10.1038/s41541-021-00419-z

Preliminary report of an outbreak of SARS-CoV-2 in mink and mink farmers associated with community spread, Denmark, June to November 2020. Helle Daugaard Larsen, Jannik Fonager, Frederikke Kristensen Lomholt, Tine Dalby, Guido Benedetti, Brian Kristensen, Tinna Ravnholt Urth, Morten Rasmussen, Ria Lassaunière, Thomas Bruun Rasmussen, Bertel Strandbygaard, Louise Lohse, Manon Chaine, Karina Lauenborg Møller, Ann-Sofie Nicole Berthelsen, Sarah Kristine Nørgaard, Ute Wolff Sönksen, Anette Ella Boklund, Anne Sofie Hammer, Graham J. Belsham, Tyra Grove Krause, Sten Mortensen, Anette Bøtner, Anders Fomsgaard, Kåre Mølbak. Euro Surveill. 2021 Feb 4; 26(5): 2100009. doi: 10.2807/1560-7917.ES.2021.26.5.210009

First cases of SARS-CoV-2 BA.2.86 in Denmark, 2023. Morten Rasmussen, Frederik Trier Møller, Vithiagaran Gunalan, Sharmin Baig, Marc Bennedbæk, Lasse Engbo Christiansen, Arieh Sierra Cohen, Kirsten Ellegaard, Anders Fomsgaard, Kristina Træholt Franck, Nicolai Balle Larsen, Tine Graakjær Larsen, Ria Lassaunière, Charlotta Polacek, Amanda Gammelby Qvesel, Raphael Niklaus Sieber, Lasse Dam Rasmussen, Marc Stegger, Katja Spiess, Man-Hung Eric Tang, Lasse Skafte Vestergaard, Thomas Emil Andersen, Silje Vermedal Hoegh, Rune Micha Pedersen, Marianne Nielsine Skov, Kat Steinke, Thomas Vognbjerg Sydenham, Morten Hoppe, Lene Nielsen, Tyra Grove Krause, Henrik Ullum, Pikka Jokelainen. Euro Surveill. 2023 Sep 7; 28(36): 2300460. doi: 10.2807/1560-7917.ES.2023.28.36.2300460

Forskningsprojekter

Influenza DNA vaccine

Hver sæson bliver 5-15 % af verdens befolkning syg af influenza A med 5 millioner alvorligt syge og 500.000 dødsfald (1.500 i Danmark). I tillæg har pandemier fundet sted flere gange: I 1918 (H1N1) med 50 millioner dødsfald, i 1957 (H2N2), i 1968 (H3N2), og i 2009 kom første bølge af H1N1 "svineinfluenzaen". 

Ny influenza A virus fra fugle og svin truer konstant med potentialet for nye pandemier, når smitte til mennesker med menneske-til-menneske smitte opstår. For tiden frygtes både H7N9 og H5N1 virus at kunne starte nye pandemier. Traditionel vaccine-udvikling i befrugtede hønseæg er langsom (6-8 måneder), og kapaciteten er begrænset af få vaccineproducenter. Beskyttelsen af de eksisterende vacciner er forholdsvis lav og er stammespecifik over for én bestemt influenza A virus variant og skal derfor ændres hvert år. I tilfælde af pandemier er denne traditionelle produktionsform for langsom og usikker, især hvis pandemien skyldes en fugleinfluenza virus, som dræber de befrugtede hønseæg, der bruges i produktionen. 

Der er derfor grund til at tænke innovativt. I dette projekt har vi udført lovende dyreforsøg med en ny DNA-vaccine baseret på diverse syntetiske gener fra pandemiske influenza stammer. Resultaterne herfra giver kryds-beskyttelse imod H1N1 virus varianter fra 1918 og indtil vor tid, det vil sige ca. 100 år virusvarianter. Vores DNA-vacciner efterligner en infektion uden de risici som anvendelse af en levende svækket virus kan give. Derudover er det den eneste teknologi, som er hurtigt (en til få uger) og bredt dækkende nok til at kunne beskytte ved kommende årlige epidemier samt fremtidige pandemier. Desuden er man ved anvendelse af DNA vaccine uafhængig af hønseæg til dyrkning af virus.

Nye 2. generations DNA-vacciner har vist beskyttelse i mennesker og grise mod influenza infektion. Vi har udviklet en universel influenza DNA-vaccine med (kryds)-beskyttelse imod sæsonbetingede varianter af H1N1, herunder pandemi H1N1v stammer og H3N2 stammer. Dette er vist i dyremodeller som mus, fritter og grise. Målet er at udvikle bredt dækkende influenza vacciner til dyr (især grise) og mennesker samt etablering af platforme til hurtigt design og fremstilling af pandemivaccine eller andre DNA vacciner mod farlige sygdomme som fx ebola, zika, Mers og SARS-CoV-2 samt Mpox, hvor tidsaspektet for generering af vaccine er afgørende. 

Samarbejdspartnere 

CEA, Paris (Transvac-II): Influenza DNA vaccine I dyremodeller. HERA, WISH, REACT er internationale preparedness capacity building projekter mod kommende virusudbrud og -pandemier.

Anders Fomsgaard

Kontakt

Anders Fomsgaard, Overlæge, Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik / Virus Forskning og Udvikling
T. 32683460 @. afo@ssi.dk Se profil