Anders Fomsgaard

Anders Fomsgaard

Kontakt

Anders Fomsgaard, Overlæge, Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik / Virus Forskning og Udvikling
T. 32683460 @. afo@ssi.dk

Forskningsområder

 • Forskning i virus immunitet
 • Forskning i nye hurtige vacciner mod influenza og emerging virus som Zika, Ebola, MERS, etc
 • Forskning i terapeutiske HIV vacciner som en funktionel kur
 • Udvikling af nye molekylærvirologiske metoder til diagnostik, overvågning og karakterisering af eksotiske, zoonotiske og vektor-overførte (myg og flåter) virus til dyr og mennesker, dvs metagenomisk array og sekvensering (NGS), LAMP, og point of care hurtigdiagnostik

Priser

 • Fritz Kauffman Microbiologi videnskabs pris 2002
 • Wyet Scientific Prize, Dansk Selskab for Mikrobiologi 2002
 • AIDS Fondets prize of the year 2003
 • Formand for Dansk Virologisk Selskab

Pubmed link

ORCID: 0000-0003-4304-0603:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/myncbi/1ZusLl56MnnQy/bibliography/56478683/public/?sort=date&direction=ascending

Ansvarsområder

 • Leder af Virus Forskning & Udviklingslaboratoriet (ViFU)
 • Ansvar for Biologisk sikkerheds niveau-3 laboratorium (build. 87, SSI)
 • National repræsentant i European Network for Diagnostic of Imported Viral diseases (EU)
 • Projekt leder af EU konsortiet: “MAD-VIR, metagenomics array detection of emerging virus in EU” (OneHealth European Joint Programme)
 • Klinisk ansvarlig for human virologisk F&U
 • Daglig leder for 4 seniorforskere, 1 forsker, 4 laboranter, samt vejleder af speciale- og PhD studerende

Publikationer

 1. Román VRG, Jensen KJ, Jensen SS, Leo-Hansen C, Jespersen S, da Silva Té D, Rodrigues CM, Janitzek CM, Vinner L, Katzenstein TL, Andersen P, Kromann I, Andreasen LV, Karlsson I and Fomsgaard A. Therapeutic vaccination using cationic liposome-adjuvanted HIV-1 peptides representing HLA-supertype-restricted subdominant T cell epitopes: Safety, immunogenicity and feasibility in Guinea-Bissau AIDS Res Hum Retroviruses. 2013;29 (11):1504-1512.
 2. Karlsson I, Kløverpris H, Jensen KJ, Stryhn A, Buus S, Karlsson A, Vinner L, Goulder P, Fomsgaard A. Identification of Conserved Subdominant HIV Type 1 CD8(+) T Cell Epitopes Restricted Within Common HLA Supertypes for Therapeutic HIV Type 1 Vaccines. AIDS Res Hum Retroviruses. 2012 Aug 14
 3. Kloverpris H, Karlsson I, Bonde J, Thorn M, Vinner L, Pedersen AE, Hentze JL, Andresen BS, Svane IM, Gerstoft J, Kronborg G, Fomsgaard A. Induction of novel CD8+ T-cell responses during chronic untreated HIV-1 infection by immunization with subdominant cytotoxic T-lymphocyte epitopes. AIDS. 2009 Jul 17;23 (11):1329-40.
 4. Borggren M, Nielsen J, Karlsson I, Dalgaard TS, Trebbien R, Williams JA, Fomsgaard A. A polyvalent influenza DNA vaccine applied by needle-free intradermal delivery induces cross-reactive humoral and cellular immune responses in pigs. Vaccine. 2016 Jul 12;34(32):3634-40. 
 5. Rosenstierne MW, Karlberg H, Bragstad K, Lindegren G, Stoltz ML, Salata C, Kran AB, Dudman SG, Mirazimi A, Fomsgaard A. Rapid bedside inactivation of Ebola virus for safe nucleic acid tests. J Clin Microbiol. 2016 Jul 27. pii: JCM.00346-16.