Anders Fomsgaard

Anders Fomsgaard

Kontakt

Anders Fomsgaard, Overlæge, Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik / Virus Forskning og Udvikling
T. 32683460 @. afo@ssi.dk

Forskningsområder

 • Forskning i virusimmunitet og genetik
 • Forskning i nye hurtige DNA-vacciner mod influenza og emerging virus som Zika, Ebola, SARS-CoV-2, etc.
 • Forskning i terapeutiske hiv-vacciner som en funktionel kur til smittede
 • Udvikling af nye molekylærvirologiske metoder til diagnostik, overvågning og karakterisering af eksotiske, zoonotiske og vektor-overførte (myg og flåter) virus fra dyr og mennesker, dvs. metagenomisk array og metagonomisk sekvensering (NGS, WGS), LAMP, og point of care hurtigdiagnostik samt field-NGS identifikation af virus

Priser

 • Fritz Kauffman Mikrobiologi videnskabspris 2002
 • Wyet Scientific Prize, Dansk Selskab for Mikrobiologi 2002
 • AIDS Fondets prize of the year 2003
 • Lægeforeningens Ærespris 2022
 • Kauffmann prisen 2022 (stiftelsen af Dansk COV Konsortium)
 • Formand for Dansk Virologisk Selskab

PubMed link

ORCID: 0000-0003-4304-0603:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/myncbi/1ZusLl56MnnQy/bibliography/56478683/public/?sort=date&direction=ascending

Ansvarsområder

 • Leder af Virus Forskning & Udviklingslaboratoriet (ViFU)
 • Ansvar for Biologisk sikkerheds niveau-3 laboratorium (BSL3 build. 87, SSI)
 • National repræsentant i European Network for Diagnostic of Imported Viral diseases (EU)
 • Projekt leder af EU konsortiet: “MAD-VIR, 2018-2020 metagenomics array detection of emerging virus in EU” og Televir (2020-2022, Field identification og virus using NGS) (OneHealth European Joint Programme)
 • Klinisk ansvarlig for human virologisk F&U
 • Daglig leder for 6 seniorforskere, 4 forskere, 8 laboranter, samt vejleder af speciale- og ph.d.-studerende

Publikationer

 1. Protective effect of a polyvalent influenza DNA vaccine in pigs. I Karlsson, M Borggren, MW Rosenstierne, R Trebbien, JA Williams, E Vidal, J Vergara-Alert, DS Foz, A Darji, M Sisteré-Oró, J Segalés, J Nielsen, A Fomsgaard. Vet Immunol Immunopathol. 2018; 195: 25–32
 2. Tick-borne Encephalitis Virus, Zealand, Denmark, 2011. A Fomsgaard, ME Fertner, S Essbauer, AY Nielsen, S Frey, P Lindblom, P-E Lindgren, R Bødker, M Weidmann, G Dobler. Emerg Infect Dis. 2013, 19(7): 1171–1173.
 3. Preclinical evaluation of a candidate naked plasmid DNA vaccine against SARS-CoV-2. R Lassaunière, C Polacek, GJ Gram, A Frische, JL Tingstedt, M Krüger, BG Dorner, A Cook, R Brown, T Orekov, T Putmon-Taylor, T-A Campbell, J Greenhouse, L Pessaint, H Andersen, MG Lewis, A Fomsgaard. NPJ Vaccines 2021; 6: 156.
 4. The Key Role of Nucleic Acid Vaccines for One Health. A Fomsgaard, MA Liu. Viruses 2021;13(2): 258
 5. Household transmission of SARS-CoV-2 Omicron variant of concern subvariants BA.1 and BA.2 in Denmark. FP Lyngse, CT Kirkeby, M Denwood, L Engbo Christiansen, Kåre Mølbak, CH Møller, Robert Skov, Tyra Krause, M Rasmussen, RN Sieber, TB Johannesen, T Lillebaek, J Fonager, Anders Fomsgaard, F Trier Møller, Marc Stegger, M Overvad, K Spiess, LH Mortensen. Nat Commun. 2022; 13: 5760. Published online 2022 Sep 30. doi: 10.1038/s41467-022-33498-0