WebReq

Praktiserende læger og speciallæger kan bestille analyser på Statens Serum Institut (SSI) via det landsdækkende system WebReq.

SSI’s analyserepertoire findes i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut. 

Analyserne kan findes ved at søge på analysenavnet eller ved at finde undersøgelserne på de forskellige faneblade.

Hvis der opleves problemer med at finde SSI’s analyserepertoire, finde specifikke analyser på WebReq, eller der er andre spørgsmål eller forbedringsforslag i relation til WebReq, kan der tages kontakt til Callcenter på telefon 3268 8600 eller servicedesk@ssi.dk.

Callcenter vedr. diagnostik
T. 3268 8600
@ diagnostik@ssi.dk

Telefontid: 
Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl. 8.00-15.30 
Fredag kl. 8.00-15.00

Callcenter vedr. diagnostik

T. 3268 8600
@ diagnostik@ssi.dk

Telefontid:
Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00

Temaer