Repertoirelister

Statens Serum Institut anvender i videst muligt omfang NPU-koder eller MDS-koder til rekvisition og svar. Hvor disse ikke findes, anvender vi lokalkoder (med samme alfanumeriske sammensætning som NPU-koder).

Repertoirelisten viser for hvert R-nummer hvilke bestillingskoder og svarkoder, der er tilknyttet analysen. Derudover vises hvilke analyser der i visse tilfælde kan udløses, fx ved positivt svar i den primære analyse.

MDS-repertoirelisten viser for hvert relevant R-nummer hvilke MDS-koder, analysen kan bestilles på.

Sammen med repertoirelisterne udgiver vi tilhørende deltalister, som viser ændringer i forhold til sidste udgivelse. Bemærk at hvis der ingen ændringer er, bortfalder den tilhørende deltaliste.

Listerne kan rekvireres ved henvendelse til diagnostik@ssi.dk.

Temaer