Repertoirelister

Statens Serum Institut udgiver repertoirelister med overblik over vores anvendte koder til rekvisition og svar. Automatisk forsendelse af listerne tilbydes.

SSI anvender i videst muligt omfang NPU-koder eller MDS-koder til rekvisition og svar. Hvor disse ikke findes, anvender vi lokalkoder (med samme alfanumeriske sammensætning som NPU-koder).

Vores repertoireliste viser for hvert R-nummer hvilke bestillingskoder og svarkoder, der er tilknyttet analysen. Derudover vises hvilke analyser der i visse tilfælde kan udløses, fx ved positivt svar i den primære analyse.

Til MDS-koder viser vores MDS-repertoireliste for hvert relevant R-nummer hvilke MDS-koder, analysen kan bestilles på.

Begge repertoirelister udgives med tilhørende deltalister, som viser ændringer i forhold til sidste udgivelse. Bemærk at en deltaliste bortfalder, hvis der ingen ændringer er i den pågældende repertoireliste.

Vi tilbyder endvidere automatisk forsendelse af alle lister. I nedenstående formular kan tilmelding foretages til ugentlig modtagelse af de senest gældende lister. Listerne åbnes i Microsoft Excel (eller kompatibelt program).

Eventuelle henvendelser kan rettes til diagnostik@ssi.dk.

Tilmelding til modtagelse af repertoirelister

Alle felter med * skal udfyldes.

 

 

Temaer