Repertoirelister

Statens Serum Institut anvender i videst mulig omfang NPU-koder eller MDS-koder til rekvisition og svar. Hvor disse ikke findes, anvender vi lokalkoder (med samme alfanumeriske sammensætning som NPU-koder).

Repertoirelisten viser for hvert R-nummer hvilke bestillingskoder og svarkoder, der er tilknyttet analysen. Derudover vises hvilke analyser der i visse tilfælde kan udløses, fx ved positivt svar i den primære analyse.

MDS Repertoirelisten viser for hvert relevant R-nummer hvilke MDS-koder, analysen kan bestilles på.

Sammen med Repertoirelisten og MDS Repertoirelisten udgiver vi tilhørende Deltalister, som viser ændringer i forhold til sidste udgivelse. Bemærk at hvis der ingen ændringer er bortfalder den tilhørende Deltaliste.

Hvis der er spørgsmål til listerne, ret da venligst henvendelse til servicedesk@ssi.dk - att.: LIMS.

Til orientering pr. 3. december 2018: På grund af et teknisk problem kan listerne aktuelt kun rekvireres manuelt. Vi arbejder på at finde en løsning så listerne atter kan hentes her på siden.

Temaer