Toxoplasma gondii (immunblot, blodprøve fra nyfødte) (R-nr. 300)

Indikation

Mistanke om medfødt toxoplasmose hos nyfødt barn.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning


Et af følgende prøvematerialer:
  • Blod uden tilsætning 2 mL (der kræves en prøve fra både mor og barn)
  • Serum 1 mL (der kræves en prøve fra både mor og barn)

Rekvirering

Blanket nr. 11 "Svampe og parasitter" (mørk orange kant).

Emballering, opbevaring og forsendelse

Prøven sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Svar

Analysen kan medvirke til en hurtigere afklaring af mistanke om medfødt toxoplasmose.

Svartid

Der kan forventes svar ca. 2-5 dage efter indsendelsen af prøven.

Tolkning og reference-værdier/interval

Man sammenligner specifikke spots (antigener) der genkendes af antistoffer hos mor og barn. Er barnet smittet, vil der være forskel mellem mønstret for mor og barn. Er barnet ikke smittet, vil de to mønstre være ens som udtryk for, at barnets IgG-antistoffer er maternelt overførte under graviditeten.

Analysens princip

Immunoblot på sera fra både mor og barn efter sædvanlige principper.

Bestillingskode

SMD00300
420451000100000 Toxoplasma gondii Immunblotting - Fuldblod
420451000900000 Toxoplasma gondii Immunblotting - Serum
420451001000000 Toxoplasma gondii Immunblotting - Serum eller koagelblod

Svarkode

SMD00300

Pris

Artikel nr. Pris 2024
46175 1.460,00

Sygdomsbeskrivelser

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Mykologisk & Parasitologisk Specialdiagnostik 

T. 3268 8600
F. 3268 3033
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00