SERO projekt, HIV-1 genotypisk resistensbestemmelse (R-nr. 709)

Indikation

Behandlingsvejledning forud for behandlingsstart.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning


Til analysen skal der indsendes:

  • EDTA-blod 5 mL

Rekvirering

Blanket nr. 2 "Virus" (blå kant).

Kan KUN bestilles efter aftale.

Emballering, opbevaring og forsendelse

EDTA-rør og beskyttelsesrør.

På kuverten skrives "stuetemperatur" og "haster". Afsendes så hurtigt som muligt. Prøvematerialet skal være laboratoriet i hænde senest 24 timer efter prøvetagningen.

Svar

Skriftligt svar.

Mutationer i RT- og protease-delen af pol-genet associeret til antiretroviral resistens angives. Den deducerede resistens over for kendte antiretrovirale stoffer angives. Subtype af HIV-1, bestemt ud fra polgenet, angives.

Svartid

Svartiden varierer da analysen udføres efter behov - efter modtagelse af spørgeskema.

Bemærkning

Analysen udføres som en del af den nationale overvågning af antiviral resistens blandt ny diagnosticerede (heraf navnet sero) HIV-positive patienter.

Analysens princip

Specifikke gensekvenser fra viralt RNA isoleret fra plasma opformeres ved PCR. Det amplificerede materiale sekventeres og mutationer associeret til antiretroviral resistens identificeres i HIV’s RT og protease gen.

IVDR risikoklasse: B
In house komponent: Mastermix (PCR og sekveserings primere)
Internt reference nummer: R-nr. 709
Komponenten opfylder generelle krav til sikkerhed og ydeevne.

Synonym

HIV-1 genotypisk resistensbestemmelse

Bestillingskode

SSI00709
322041000800000 HIV-1 Genotypisk resistensbestemmelse (nydiagnosticeret patient) - Blod (EDTA-glas)

Svarkode

SSI00709

Pris

Artikel nr. Pris 2024
87122 Gratis

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Virus Overvågning & Forskning (VOF)

T. 3268 8600
F. 3268 3148
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00