Strongyloides (DNA) (R-nr. 1053)

Indikation

Mistanke om Strongyloides infektion.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

 • BAL
 • Ekspektorat
 • Ekstraheret DNA
 • Fæces
 • Fæces (SWAB)
 • Spinalvæske
 • Trakealsekret
 • Væske
 • Biopsi

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 11 "Svampe og parasitter" (mørk orange kant).

Svar

 • Påvist
 • Ikke påvist
 • Inkonklusiv

Svartid

Svar afgives 1-3 hverdage efter prøvens modtagelse.

Endeligt artsnavn, efter ca. 1 uge.

Bemærkning

Metoden kan benyttes som et alternativ til dyrkning. Især hvis det ikke er muligt at få fremsendt prøve indenfor 24 timer uden opbevaring på køl.

Måleområde og måleusikkerhed

Metoden er som udgangspunkt dobbelt så følsom som Baermann sedimentation.

Analysens princip

Opformering af Strongyloides-specifikt DNA ved real-time PCR og påvisning vha. probe.


IVDR risikoklasse:
B
In house komponent: Mastermix (primere og prober)
Internt reference nummer: R-nr. 1053
Komponenten opfylder generelle krav til sikkerhed og ydeevne.

Synonym

Strongyloidosis, strongyloidose, systemisk strongyloidose

Bestillingskode

NPU58523 F—Strongyloides(DNA); arb.indh.(proc.) = ?
NPU58540 Syst(spec.)—Strongyloides(DNA); arb.k.(proc.) = ?
420536015000000 Strongyloides DNA/RNA - Bronkoalveolær lavage (BAL)
420532014000000 Strongyloides DNA/RNA - Ekspektorat
420532016000000 Strongyloides DNA/RNA - Trakealsekret
420536020000000 Strongyloides DNA/RNA - Væske
420539005000000 Strongyloides DNA/RNA - Ekstraheret DNA/RNA
420533043300000 Strongyloides DNA/RNA - Fæces

Svarkode

NPU58523 F—Strongyloides(DNA); arb.indh.(proc.) = ?
NPU58540 Syst(spec.)—Strongyloides(DNA); arb.k.(proc.) = ?
SMD00009 Strongyloides artsspecifikation

Pris

Artikel nr. Pris 2024
100332 1.488,00
100333 

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Mykologisk & Parasitologisk Specialdiagnostik 

T. 3268 8600
F. 3268 3033
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00