Poliovirus antistof (type 1 og 3) (neutralisationstest) (R-nr. 2053)

Indikation

Bestemmelse af immunstatus.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Blod uden tilsætning 3 mL
  • Serum 1 mL

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 3 "Antistoffer" (rød kant).

Emballering, opbevaring og forsendelse

Prøven sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Svar

kIU/L, samt en tolkning (neutraliserende antistoffer mod polio type 1/3 ikke påvist; neutraliserende antistoffer mod polio type 1/3 påvist, lav titer; neutraliserende antistoffer mod polio type 1/3 påvist).

Svartid

Svar afgives 2-3 uger efter prøvens modtagelse.

Tolkning og reference-værdier/interval

En person anses for at være beskyttet hvis vedkommende har polio type 1 / type 3 antistoffer over 0,1 kIU/L.

Bemærkning

Analysen udføres i samarbejde med eksternt laboratorium.

Analysens princip

Påvisning af neutraliserende antistoffer mod poliovirus type 1 og 3 i cellekultur.

Bestillingskode

NPU17414 Poliovirus-antistof; arb.stofk.(liste; proc.)
343101000100000 Poliovirus antistof - Fuldblod
343101000900000 Poliovirus antistof - Serum
343101001000000 Poliovirus antistof - Serum eller koagelblod

Svarkode

NPU17414 Poliovirus-antistof-P
NPU56568 P—Poliovirus 1-antistof; arb.stofk.(IS 82/585; proc.)
NPU56570 P—Poliovirus 3-antistof; arb.stofk.(IS 82/585; proc.)

Pris

Artikel nr. Pris 2024
98481 2.260,00

Sygdomsbeskrivelser

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik 
Serologi, Virus ELISA

T. 3268 8600
F. 3268 3148
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00