Poxvirus (poxviridiae) (DNA) (R-nr. 2007)

Indikation

Mistanke om poxvirus infektion.

Optræden af papler, vesikler og pustler (variola og monkeypox (abekopper) fra Afrika), eller noduli (molluskler) på hud og slimhinder med systemisk sygdom. "Kokopper" der er endemisk i Danmark er oftest solitære eruptioner.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Podning
  • Vesikelvæske (50-100 mikroliter)
  • Biopsi

Analysen kan også udføres på andet prøvemateriale dog med forbehold for svaret.

Vesikel: Fra vesikel på huden opsuges 50-100 mikroliter vesikelvæske med en lille sprøjte/kanyle (fx 0,5 mL insulin-sprøjte) og overføres til tørglas.

Podning: Podning tages med en podepind. Podepinden indsendes i tørglas.

Biopsier: fx fra hudelementer kan skrabes evt. dybt eller som biopsi - indsendes i tørglas.

Ovenstående prøvematerialer anbefales ved mistanke om Abekopper.

Variola er udryddet. I tilfælde af mistanke om Variola (bioterror) kan indholdet overføres til special vakuumrør indeholdende blå virusinaktiveringsbuffer (rekvireres fra SSI på telefon 3268 3460).

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 2 "Virus" (blå kant).

Emballering, opbevaring og forsendelse

Ved mistanke om variola tages prøven i specialrør fra Afdeling for Mikrobiologisk Diagnostik og Virologi indeholdende blå virus-inaktiveringsbuffer (rekvireres fra SSI på telefon 4033 6379).

Opbevares ved stuetemperatur eller køleskab eller fryser.

Prøven sendes med almindelig post eller taxa ved hasteprøver (efter aftale på telefon 4033 6379 i arbejdstiden og på telefon 4131 7404 udenfor arbejdstid).

Svar

Orthopoxvirus: Påvist eller Ikke påvist.
Parapoxvirus: Påvist eller Ikke påvist.
Yatapoxvirus: Påvist eller Ikke påvist.
Mollusk virus: Påvist eller Ikke påvist.

Svartid

Analysen udføres en gang om ugen eller efter aftale.

Tolkning og reference-værdier/interval

Påvist: Indikerer infektion med poxvirus. Typen bliver nærmere bestemt.

Ikke påvist: Indikerer ikke infektion med poxvirus.

Sensitivitet og specificitet

Specificitet: Testen reagerer ikke med andre relaterede virus.

Analysens princip

Real-time PCR.

Target:
Ortopox DNA (inklusive Variola) (A13L-gen).
Variola DNA (HA-gen).
Molluscipox (p43 K gen).
Parapox (B2L gen).
Yatapox (11L gen).

IVDR risikoklasse: C
In house komponent: Mastemix (primere og prober)
Internt reference nummer: R-nr. 2007
Komponenten opfylder generelle krav til sikkerhed og ydeevne.

Synonym

Orthopox, parapox, molluskler, orf, kokoppevirus, monkeypox, Yatavirus, variola (kopper), vaccinia

Bestillingskode

NPU29727 Syst(spec.)—Poxviridae(DNA); arb.k.(liste; proc.)
323001110000000 Poxvirus DNA/RNA - Vesikelvæske
323004001000000 Poxvirus DNA/RNA - Biopsi
323005000000000 Poxvirus DNA/RNA - Podning

Svarkode

NPU29727 Poxviridae(DNA)
NPU29719 Syst(spec.)—Molluscipoxvirus(DNA); arb.k.(proc.) = ?
NPU29720 Syst(spec.)—Parapoxvirus(DNA); arb.k.(proc.) = ?
NPU29721 Syst(spec.)—Orthopoxvirus(DNA); arb.k.(proc.) = ?
NPU29722 Syst(spec.)—Yatapoxvirus(DNA); arb.k.(proc.) = ?

Pris

Artikel nr. Pris 2024
86186 4.962,00

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Virus PCR

T. 3268 8600
F. 3268 3148
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00