Poxvirus (poxviridiae) (DNA) (R-nr. 2007)

Indikation

Mistanke om poxvirus infektion.

Optræden af papler, vesikler og pustler, eller noduli (molluskler) på hud og slimhinder med systemisk sygdom. "Kokopper" der er endemisk i Danmark er oftest solitære eruptioner.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Podning
  • Vesikelvæske (50-100 mikroliter)
  • Biopsi

Analysen kan også udføres på andet prøvemateriale dog med forbehold for svaret.

Vesikel: Fra vesikel på huden opsuges 50-100 mikroliter vesikelvæske med en lille sprøjte/kanyle (fx 0,5 mL insulin-sprøjte) og overføres til tørglas.

Podning: Podning tages med en podepind. Podepinden indsendes i tørglas.

Biopsier: fx fra hudelementer kan skrabes evt. dybt eller som biopsi - indsendes i tørglas.

Ovenstående prøvematerialer anbefales ved mistanke om Abekopper.

Variola er udryddet. I tilfælde af mistanke om Variola (bioterror) kan indholdet overføres til special vakuumrør indeholdende blå virusinaktiveringsbuffer (rekvireres fra SSI på telefon 3268 3460).

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 2 "Virus" (blå kant).

Undersøgelse specifikt for Mpox-virus: bestilles på R-nr. 2095.
Undersøgelse af Yatapox: kun efter aftale på telefon 4033 6379.

Emballering, opbevaring og forsendelse

Ved mistanke om variola tages prøven i specialrør fra Afdeling for Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik indeholdende blå virus-inaktiveringsbuffer (rekvireres fra SSI på telefon 4033 6379).

Opbevares ved stuetemperatur eller køleskab eller fryser.

Prøven sendes med almindelig post eller taxa ved hasteprøver (efter aftale på telefon 4033 6379 i arbejdstiden og på telefon 4131 7404 udenfor arbejdstid).

Svar

Orthopoxvirus: Påvist eller Ikke påvist.
Parapoxvirus: Påvist eller Ikke påvist.
Mollusk virus: Påvist eller Ikke påvist.

Svartid

Analysen udføres en gang om ugen eller efter aftale.

Tolkning og reference-værdier/interval

Påvist: Indikerer infektion med Orthopox, Parapox eller Mollusk virus. Nærmere bestemmelse af type kan bestemmes efter aftale på telefon 4033 6379.

Ikke påvist: Indikerer ikke infektion med poxvirus.

Sensitivitet og specificitet

Specificitet: Analysen er specifik for orthopox genus (inkluderer f.eks. virus arterne variola, kokopper, vaccinia, kamelkopper og mpox), parapox genus (inkluderer f.eks. virus arterne orf virus og pseudocowpox virus) og molluscpox. Testen reagerer ikke med andre relaterede virus.

Sensitivitet: Teknisk sensitivitet kendes ikke, men assayet er performet fint i international laboratoriesammenligning.

Analysens princip

Real-time PCR.

Target:
Ortopox (inklusive Variola og Mpox) (A13L-gen).
Molluscipox (p43 K gen).
Parapox (B2L gen). 

IVDR risikoklasse: C
In house komponent: Mastemix (primere og prober)
Internt reference nummer: R-nr. 2007
Komponenten opfylder generelle krav til sikkerhed og ydeevne.

Synonym

Orthopox, parapox, molluskler, orf, kokoppevirus, monkeypox, Yatavirus, variola (kopper), vaccinia

Bestillingskode

NPU29727 Syst(spec.)—Poxviridae(DNA); arb.k.(liste; proc.)
323001110000000 Poxvirus DNA/RNA - Vesikelvæske
323004001000000 Poxvirus DNA/RNA - Biopsi
323005000000000 Poxvirus DNA/RNA - Podning

Svarkode

NPU29727 Poxviridae(DNA)
NPU29719 Syst(spec.)—Molluscipoxvirus(DNA); arb.k.(proc.) = ?
NPU29720 Syst(spec.)—Parapoxvirus(DNA); arb.k.(proc.) = ?
NPU29721 Syst(spec.)—Orthopoxvirus(DNA); arb.k.(proc.) = ?
 

Pris

Artikel nr. Pris 2024
86186 4.962,00

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Virus PCR

T. 3268 8600
F. 3268 3148
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00