Mpox-virus (DNA) (R-nr. 2095)

Indikation

Mistanke om mpox (engelsk: Monkeypox, hMPX).

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Amnionvæske
  • Biopsi
  • Podning
  • Skrab
  • Spinalvæske
  • Sæd
  • Urin

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 2 "Virus" (blå kant).

Emballering, opbevaring og forsendelse

Podepinde i prøverør. Hvis mere end en podepind i et prøverør bør det være rundbundet. Væsken i røret kan være PBS (fosfatbuffer), saltvand eller virustransportmedium. Podepinde kan sendes tørre ind i et tørglas.

NB: Ved akutte prøver anmeldes prøven telefonisk til vagthavende virolog på telefon 4033 6379 i arbejdstiden eller Infektionsepidemiologisk vagt på telefon 4131 7404 uden for alm. arbejdstid.

Svar

  • Påvist
  • Ikke påvist
  • Inkonklusiv

Svartid

Analysen udføres 1 til 2 gange om ugen efter behov.

Tolkning og reference-værdier/interval

Påvisning af MPX Virus i et af patientens prøvematerialer er forenelig med sygdommen MPX, mpox, Monkeypox eller abekopper.

Bemærkning

PCR specifik for Monkeypox virus (MPXV), alle typer fx vestafrikansk type og centralafrikansk type og det aktuelle (start 2022) udbrud af hMPX som er afledt af den vestafrikanske type. Disse virus omfatter aktuelt clase A1; A1.1; B1.

Differentialdiagnostiske overvejelser ved feber og udslet/sår mistænkt for mpox, er skoldkopper, syfilis og hand-foot-mouth-disease (Enterovirus).

Sensitivitet og specificitet

Analysen er specifik for MPXV generisk (alle typer mpox-virus) PCR. På nuværende tidspunkt findes ikke en international kvantitativ MPXV standard hvorfor teknisk sensitivitet ikke kendes. I SSI VMS afdelingen søges MPXV positive kliniske prøver sekventeret i forbindelse med den nationale overvågning hvor clades og mutationer kan afdækkes).

Analysens princip

Roche MagNA pure ekstraktion efterfulgt af real-time PCR adapteret efter publikationen Li et al 2022.

IVDR risikoklasse: C
In house komponent: Mastemix (primere og prober)
Internt reference nummer: R-nr. 2095
Komponenten opfylder generelle krav til sikkerhed og ydeevne.

Synonym

Mpox, abekopper, monkeypox, MPX, human monkeypox, hMPX, mPX virus, MPXV, Westafrican MPX

Bestillingskode

NPU60731 Syst(spec.)—Monkeypox virus(DNA); arb.c.(proc.) = ?
NPU60899 Csf—Monkeypox virus(DNA); arb.c.(proc.) = ?
323301046000000 Mpox virus (abekopper) DNA/RNA - Fostervand
323304001000000 Mpox virus (abekopper) DNA/RNA - Biopsi
323305000000000 Mpox virus (abekopper) DNA/RNA - Podning
323302061000000 Mpox virus (abekopper) DNA/RNA - Sæd
323303000100000 Mpox virus (abekopper) DNA/RNA - Urin
323301020000000 Mpox virus (abekopper) DNA/RNA - Spinalvæske

Svarkode

NPU60731 Syst(spec.)—Monkeypox virus(DNA); arb.c.(proc.) = ?
NPU60899 Csf—Monkeypox virus(DNA); arb.c.(proc.) = ?

Pris

Artikel nr. Pris 2024
104629 4.962,00

Sygdomsbeskrivelser

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Virus PCR

T. 3268 8600
F. 3268 3148
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00