Parasitologisk undersøgelse (mikroskopi af diverse indsendte materialer) (R-nr. 087)

Indikation

Denne undersøgelse kan benyttes til indsendelse af diverse materialer, hvor der ønskes mikroskopisk eller DNA undersøgelse for mulige parasitære elementer. Benyttes primært til indsendelse af kvitterede orme eller led herfra, samt andet materiale hvor mulig parasitær identifikation ønskes.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

  • Diverse indsendte materialer

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 11 "Svampe og parasitter" (mørk orange kant).

Tidspunkt for prøvetagning, kliniske symptomer, geografisk anamnese og evt. eosinofiltal samt prøvematerialets art og evt. fiksering ønskes anført.

Emballering, opbevaring og forsendelse

Prøven indsendes hurtigst muligt, eventuelt i sterilt saltvand.

Svar

  • Påvist
  • Ikke påvist

Samt arts identifikation hvis muligt.

Svartid

Skriftligt svar afsendes senest 1 hverdag efter prøvens modtagelse.

Tolkning og reference-værdier/interval

Påvisning af patogene parasitter er diagnostisk og bør medføre behandling.

Analysens princip

Mikroskopi af diverse indsendte materialer.

IVDR risikoklasse: B
In house komponent: Diverse reagenser, medier, mikroskopi mm.
Internt reference nummer: R-nr. 087
Komponenten opfylder generelle krav til sikkerhed og ydeevne.

Bestillingskode

SSI00087
410009010200000 Parasitter Mikroskopi - Organisme (Makroskopisk)

Svarkode

SSI00087

Pris

Artikel nr. Pris 2024
282 1.547,00

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Mykologisk & Parasitologisk Specialdiagnostik 

T. 3268 8600
F. 3268 3033
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00