Leishmania antistof (R-nr. 387)

Indikation

Formodning om leishmaniasis, især visceral (kala azar) eller mucokutan infektion med Leishmania spp. Udredning ved bl.a. hepato-splenomegali af ukendt årsag.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Blod uden tilsætning 5 mL
  • Blod tilsat EDTA
  • Serum 1-2 mL
  • EDTA Plasma 1-2 mL

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 11 "Svampe og parasitter" (mørk orange kant).

Diagnose eller kliniske symptomer samt geografisk anamnese ønskes anført.

Emballering, opbevaring og forsendelse

Prøven sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Svar

Påvisning af Leishmania spp. specifikke IgG antistoffer ved ELISA metode.

Ved førstegangspositive eller gråzone, udføres en supplerende immunblottest til konfirmering af specifikke IgG antistoffer. 

Svartid

Skriftlig svar afsendes senest 1 uge efter prøvens modtagelse.

Tolkning og reference-værdier/interval

ELISA testen svares ud i arb.enh. med tilhørende tolkning: > 11,0 positiv; 7,0-11,0 gråzone; <7,0 negativ

Immunblot svares ud som: positiv, inkonklussiv eller negativ

Ved udelukkende kutan leishmaniasis udvikles sjældent påviselige antistoffer. Ved visceral eller metastaserende mucokutan leishmaniasis udvikles hos immunkompetente patienter påviselige antistoffer, og antistoffer kan påvises længe efter klinisk helbredelse. Ved visceral eller mucokutan leishmaniasis udvikler mange af patienterne med HIV infektion ikke påviselige antistoffer mod Leishmania spp. Behandling af fx autoimmun relaterede sygdomme med immun modulerende stoffer, kan ligeledes sænke det Leishmania specifikke antistof niveau. 

Bemærkning

Antistoffer rettet mod Trypanosoma spp. kan give positivt fund.

Ved formodning om leishmaniasis hos patienter med nedsat immunstatus, fx hos AIDS patienter bør selve parasitten søges påvist. 

Analysens princip

Påvisning af Leishmania spp. specifikke IgG antistoffer ved ELISA og immunblot metode.

Bestillingskode

NPU58288 P—Leishmania infantum-antistof(IgG); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
441101000100000 Leishmania antistof - Fuldblod
441101000900000 Leishmania antistof - Serum
441101001000000 Leishmania antistof - Serum eller koagelblod
441301000800000 Trypanosoma antistof - Blod (EDTA-glas) skal under Bestillingskode i DH

Svarkode

NPU58288 P—Leishmania infantum-antistof(IgG); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
NPU58287 P—Leishmania infantum-antistof(IgG); arb.k.(proc.) = ? 

Pris

Artikel nr. Pris 2024
310 1.523,00

Sygdomsbeskrivelser

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Mykologisk & Parasitologisk Specialdiagnostik 

T. 3268 8600
F. 3268 3033
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00