Herpes simplexvirus antistof (IgG, typebestemmelse) (R-nr. 294)

Indikation

Typespecifik antistof status.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Blod uden tilsætning 3 (2) mL
  • Serum 2 (1) mL

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 2 "Virus" (blå kant).

Evt. kliniske symptomer samt tidspunkt for evt. tidligere prøver ønskes anført.

Emballering, opbevaring og forsendelse

Prøven sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Svar

  • Positiv
  • Negativ
  • Inkonklusiv 

Svartid

Analysen udføres hver 2. uge, og svar afgives umiddelbart herefter. Mulighed for hurtig diagnostik hos gravide kan drøftes med virologisk læge på telefon 4033 6379.

Tolkning og reference-værdier/interval

Påvisning af Herpes simplexvirus (HSV) type 1 eller/og type 2 antistof konfirmerer, at patienten er inficeret med henholdsvis HSV type 1 eller HSV type 2 eller med begge virustyper.

Bemærkning

Akut HSV infektion diagnosticeres bedst ved direkte påvisning af virus i læsionen. Påvisning af antistof mod HSV har begrænset klinisk værdi.

Specielt hos gravide er det også vigtigt samtidig at kende antistoffer mod HSV typen.

Ved bestilling af R-nr. 294 pålægges altid R-nr. 240. Hvis R-nr. 240 er negativ vil bestillingen af R-nr. 294 blive aflyst.

Analysens princip

Indirekte ELISA med henholdsvis HSV type 1 og type 2 antigen, hvor specificiteten er øget ved blokering med heterolog type antisera. Ved lav titer af HSV total antistof er det ikke altid muligt at typebestemme antistoffet, og undersøgelsen besvares da: Inkonklusiv.

Synonym

HSV typespecifikke antistoffer, HSV typespecifik serologi

Bestillingskode

NPU56133 P—Herpes simplexvirus 1+2-antistof(IgG); arb.k.(liste; proc.)
340161000900000 Herpes simplex virus (HSV) IgG og typebestemmelse - Serum
340161000100000 Herpes simplex virus (HSV) IgG og typebestemmelse - Fuldblod
340161001000000 Herpes simplex virus (HSV) IgG og typebestemmelse - Serum eller koagelblod

Svarkode

NPU18834 P—Herpes simplexvirus-antistof(IgG); arb.k.(proc.) = ?
NPU27840 P—Herpes simplexvirus(type 1)-antistof(IgG); arb.k.(proc.) = ? 
NPU27512 P—Herpes simplexvirus 2-antistof(IgG); arb.k.(proc.) = ?

Pris

Artikel nr. Pris 2021
28851 6.848,00

Sygdomsbeskrivelser

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik 
Serologi, Virus ELISA

T. 3268 8600
F. 3268 3148
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00