Human immundefektvirus 1 (RNA; Resistens i Integrase, Protease og Revers transkriptase gener) (R-nr. 2064)

Indikation

Behandlingsvejledning til brug for patienter i antiretroviral terapi og med mistanke om resistens.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

  • Mindst 5 mL EDTA-blod (EDTA-blod foretrækkes til PCR analyser, da virusmængden kan være nedsat i serum)

Analysen kan udføres på andre prøvematerialer - dog med forbehold for svaret.

Prøvetagningen bør tilrettelægges således, at prøven kan modtages i laboratoriet indenfor 24 timer. Frossen plasma eller serum kan også sendes, men skal sendes, så det modtages i frossen tilstand hos laboratoriet på Statens Serum Institut.

Rekvirering

Blanket nr. 2 "Virus" (blå kant).

For at prøveanalysen kan tilrettelægges skal Statens Serum Institut oplyses om viral load omkring prøvetagningstidspunktet.

Emballering, opbevaring og forsendelse

Prøven opbevares ved stuetemperatur, hvis det er EDTA-blod. Bør afsendes så hurtigt som muligt.

Skriv "stuetemperatur" og "haster" på kuverten. Sendes så hurtigt som muligt. Prøvematerialet skal være laboratoriet i hænde senest 24 timer efter prøvetagningen. Frossen plasma eller serum kan også sendes, men skal sendes, så det modtages i frossen tilstand hos laboratoriet på Statens Serum Institut.

Svar

Variabelt svar baseret på algoritme.

Der sendes to svarsedler: et for resistensprofilen i Protase+RT generne og et for resistensprofilen i Integrase genet.

Svartid

Svar afsendes inden tre uger efter prøvens modtagelse. Telefonisk svar afgives, når dette ønske anføres på rekvisitionsblanketten.

Tolkning og reference-værdier/interval

Mutationer i RT-, protease- og integrase-generne associeret til antiretroviral resistens angives. Den deducerede resistens over for kendte antiretrovirale stoffer angives. Subtype angives separat for Protease+RT og Integrase genernes.

Analysens princip

Specifikke gensekvenser fra viralt RNA isoleret fra plasma opformeres ved PCR. Det amplificerede materiale sekventeres og mutationer associeret til antiretroviral resistens identificeres i HIV's RT og protease gen.

IVDR risikoklasse: B
In house komponent: Mastermix (PCR og sekveserings primere)
Internt reference nummer: R-nr. 2064
Komponenten opfylder generelle krav til sikkerhed og ydeevne.

Synonym

HIV-1 genotypisk resistensbestemmelse

Bestillingskode

SSI00049
322071000800000 HIV-1 Udvidet genotypisk resistensbestemmelse(behandlingsmonitorering) - Blod (EDTA-glas)
322071017500000 HIV-1 Udvidet genotypisk resistensbestemmelse(behandlingsmonitorering) - Blod (citrat-glas)
322071017100000 HIV-1 Udvidet genotypisk resistensbestemmelse(behandlingsmonitorering) - Blod (heparin-glas)
322071001500000 HIV-1 Udvidet genotypisk resistensbestemmelse(behandlingsmonitorering) - Plasma
322071000100000 HIV-1 Udvidet genotypisk resistensbestemmelse(behandlingsmonitorering) - Fuldblod
322071001000000 HIV-1 Udvidet genotypisk resistensbestemmelse(behandlingsmonitorering) - Serum eller koagelblod
322071000900000 HIV-1 Udvidet genotypisk resistensbestemmelse(behandlingsmonitorering) - Serum
322071020000000 HIV-1 Udvidet genotypisk resistensbestemmelse(behandlingsmonitorering) - Spinalvæske

Svarkode

SSI00049

Pris

Artikel nr. Pris 2024
101169 8.557,00

Sygdomsbeskrivelser

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Virus Overvågning & Forskning (VOF)

T. 3268 8600
F. 3268 3148
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00