Filarioidea antistof (Filaria) (R-nr. 375)

Indikation

Formodning om infektion med en af nematoderne Brugia malayi, Loa loa, Mansonella spp., Onchocerca volvulus og Wuchereria bancrofti.

Kan også benyttes ved mistanke om Dirofilaria infektion

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Blod uden tilsætning 5 mL
  • Serum 2 mL

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 11 "Svampe og parasitter" (mørk orange kant).

Diagnose eller kliniske symptomer, geografisk anamnese, tidspunkt for evt. eksposition og eosinofil-tal ønskes anført.

Emballering, opbevaring og forsendelse

Prøven sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Svar

Antistofsvaret angives som positivt eller negativt. Ved positivt svar udføres konfirmatorisk analyse.

Svartid

Sædvanligvis udføres undersøgelsen i udlandet med svar senest 10 arbejdsdage fra prøvens modtagelse.
Hastesvar: Kan afgives per telefon til rekvirerende afdeling/læge umiddelbart efter resultat foreligger, enten efter aftale eller ved anførsel af "telefonsvar ønskes" på rekvisitionsblanketten, samt telefonnummer.

Tolkning og reference-værdier/interval

Sensitiviteten ved serodiagnostik for filariasis afhænger af arten af filaria, orme byrden hos den smittede, varigheden af infektionen og tilstedeværelsen af mikrofilarier. Analysen benytter antigen fra Dirofilaria immitis og kan ikke benyttes til artsbestemmelse.

Generelt er sensitiviteten høj for Mansonella og Onchocerca, men kun moderat for Loa loa og Wuchereria. Immunsuppression med ophørt antistof-produktion kan ses efter lang tids smitte.

Detektion af anti-Dirofilaria IgG indikerer filariasis eller krydsreaktion med anden nematode, men kun såfremt IgG4 detekteres er det meget sandsynligt at infektionen er produktiv, dvs. med mulighed for at finde mikrofilarier i blod eller hud.

Bemærkning

Der ses krydsreaktion med en række andre somatotrope nematoder, fx Ancylostoma, Ascaris, Necator, Strongyloides og Toxocara.

Filarioidea (larve) (mikrofilarier i blod og hud, mikroskopi).

Analysens princip

ELISA og konfirmatorisk IgG4 ELISA. Undersøgelsen udføres i samarbejde med eksternt laboratorium.

Bestillingskode

NPU59058 P—Filarioidea-antistof; arb.k.(proc.) = ?
441601000100000 Filarioidea antistof - Fuldblod
441601000900000 Filarioidea antistof - Serum
441601001000000 Filarioidea antistof - Serum eller koagelblod

Svarkode

NPU59058 P—Filarioidea-antistof; arb.k.(proc.) = ?
SSI00375

Pris

Artikel nr. Pris 2024
57 584,00

Sygdomsbeskrivelser

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Mykologisk & Parasitologisk Specialdiagnostik 

T. 3268 8600
F. 3268 3033
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00