Entamoeba histolytica antistof (R-nr. 386)

Indikation

Formodning om invasiv (ekstraintestinal) infektion med Entamoeba histolytica, især amøbeabsces. Undersøgelsen har mindre værdi ved amøbe dysenteri.

Vigtigt: Undersøgelsen er værdiløs ved ikke-invasiv cysteudskillelse.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Blod uden tilsætning 5 mL
  • Serum 2 mL

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 11 "Svampe og parasitter" (mørk orange kant).

Diagnose eller kliniske symptomer ønskes anført.

Emballering, opbevaring og forsendelse

Prøven sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Svar

Arb.enh.

Svartid

Skriftligt svar afsendes senest 1 uge efter prøvens modtagelse.

Hastesvar: Ved begrundet anmodning undersøges prøven på modtagelsesdagen, og resultatet udtelefoneres så vidt muligt. Skriftligt svar følger.

Tolkning og reference-værdier/interval

Ved amøbeabsces som oftest positiv. Positivt resultat kan findes længe efter klinisk helbredelse.

< 8,5 AE Negativ
8,5-11,5 AE gråzone
> 11,5 AE Positiv

Ved antistof niveau gråzone, anbefales ny prøve efter 2-4 uger. Hvis denne også er gråzone betragtes prøven som negativ.

Analysens princip

ELISA med titrering af antistoffer mod E. histolytica.

Bestillingskode

NPU12120 P—Entamoeba histolytica-antistof; arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
441001000100000 Entamoeba antistof - Fuldblod
441001000900000 Entamoeba antistof - Serum
441001001000000 Entamoeba antistof - Serum eller koagelblod

Svarkode

NPU12120 P—Entamoeba histolytica-antistof; arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)

Pris

Artikel nr. Pris 2024
305 1.793,00

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Mykologisk & Parasitologisk Specialdiagnostik 

T. 3268 8600
F. 3268 3033
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00