Ethambutol (koncentrationsbestemmelse) (R-nr. 1014)

Indikation

Tuberkulose (TB) behandling. Ved mistanke om behandlingssvigt, langsomt behandlingsrespons, bivirkninger, interaktioner, dårlig adherens, genetiske årsager til variationer i lægemiddelmetabolisme eller sygdomme, der kan påvirke optagelsen og/eller omsætningen af lægemidlerne.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Til analysen skal der indsendes:  

  • PLASMA fra EDTA-rør med lilla låg. IKKE fuldblod.  

Prøvemængde: 2 polypropylenrør med 2 mL plasma i hvert rør. 

Ønskes også koncentrationsbestemmelse af isoniazid (R-nr. 1012), rifampicin (R-nr. 1013) og/eller pyrazinamid (R-nr. 1015) kan disse rekvireres på de samme 2 polypropylenrør. Indsendelse af yderligere prøvemateriale er således ikke nødvendigt. 

Tidspunkt for prøvetagning: Blodprøven tages præcist 2 timer efter patienten har indtaget sin daglige TB medicin. Kan først anvendes når steady state er nået; for isoniazid efter 1 døgns behandling, (for pyrazinamid og ethambutol efter 2 døgns behandling, og for rifampicin efter 7 døgns behandling).

Prøvetagning: Anfør ønskede førstevalgs antituberkuløse medikament(er), aktuel dosis, præcist tidspunkt for medicinindtagelse og for prøvetagning på rekvisitionen. Anfør også hvilke andre lægemidler patienten får.

Efterbehandling af blodprøven: Da flere af TB medikamenterne er letnedbrydelige i blod og ved stuetemp., skal blodprøverne efterbehandles (centrifugering, høstning af plasma og frysning) senest 1 time efter prøvetagning.

Rør med lilla låg (PLASMA): Efterbehandlingen med centrifugering kan udsættes kort tid, hvis blodprøven opbevares i krus med vand og isterninger, så længe isterningerne er frosne (nye isterninger må IKKE påføres).

Blodprøverne skal centrifugeres så plasma og blodceller adskilles (10 minutter ved 2500-3000xg). Herefter skal plasma straks høstes i 2 polypropylenrør à minimum 2 mL plasma og nedfryses til minimum -20 °C (optimalt - 80 °C).

Rekvirering

Blanket nr. 1 "Bakterier" (lys orange kant).

Emballering, opbevaring og forsendelse

Prøverne med plasma mærkes med patientnavn, CPR nummer og etiket fra rekvisitionsblanketten, indesluttes i en robust beskyttelsesbeholder og sendes på tøris ved minimum -20 °C til:

Statens Serum Institut
PDC
Bygning 85
Artillerivej 5
2300 København S

Prøver på frost kan modtages mandag-torsdag 7.00-15.30 og fredag 7.00-15.00.

Prøverne bør ikke opbevares/tilbageholdes, men sendes på frost hurtigst muligt da flere af TB medikamenterne kun er langtidsstabile ved -80 °C (se afsnit om prøvetagning).

Svar

Koncentrationen angives i mg/L. Skriftligt svar så snart svar foreligger.

Svartid

Analysen udføres i samarbejde med et eksternt speciallaboratorium. Prøverne skal være på SSI senest fredag eftermiddag, da de normalt sendes videre efterfølgende mandag formiddag. Svar forventes indenfor 14 dage. 

Tolkning og reference-værdier/interval


Forventet plasmakoncentration 2 timer efter p.o. indtag:

Medikament mg/L
Isoniazid 300 mg 3-5
Rifampicin 600 mg 8-24
Ethambutol 1200 mg (15-25mg/kg) 2-6
Pyrazinamid 2000 mg  20-60

Sensitivitet og specificitet


Lower Limit Of Detection (LLOD):

Medikament LLOD
Isoniazidv  0,25 mg/L
Rifampicin  0,375 mg/L
Ethambutol  0,125 mg/L
Pyrazinamid 2 mg/L

Analysemetoden er yderst specifik. Muligheden for at et biologisk relevant molekyle medbestemmes som isoniazid, rifampicin, ethambutol eller pyrazinamid er nær ikke eksisterende.

Måleområde og måleusikkerhed


Medikament Måleområde
Isoniazid  0.5-10 mg/L
Rifampicin  0.75-30 mg/L
Ethambutol 0.25-10 mg/L
Pyrazinamid 4-80 mg/L 

Måleusikkerhed max: 15% CV

Bestillingskode

NPU27608 P—Ethambutol; massek. = ? mg/L
600431000800000 Koncentrationsmåling Ethambutol - Blod (EDTA-glas)

Svarkode

NPU27608 P—Ethambutol; massek. = ? mg/L

Pris

Artikel nr. Pris 2024
99761 (enkelt stof/første) 1.518,00

Sygdomsbeskrivelser

Henvendelse

Tuberkulose & Mykobakterier

T. 3268 37315170 3054
@. tuberkulose@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-fredag kl. 8.00-20.00
Lørdag kl. 9.00-14.00