Coccidioides antistof (R-nr. 394)

Indikation

Formodning om invasiv svampeinfektion. Coccidioides og Histoplasma erhverves helt overvejende i visse endemiske områder i udlandet.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Blod uden tilsætning 5 mL
  • Serum 2 mL

Første prøve tages gerne inden antimykotisk behandling.

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 11 "Svampe og parasitter" (mørk orange kant).

Emballering, opbevaring og forsendelse

Prøven sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Svar

  • Positiv
  • Negativ

Positive prøver udtitreres.

Svartid

Undersøgelsen udføres 1 gang ugentlig. Skriftligt svar afsendes 4 dage efter igangsættelsen. Desuden telefonisk svar efter anmodning eller efter laboratoriets skøn.

Tolkning og reference-værdier/interval

Titer > 2 tyder på, at patienten har eller har haft invasiv infektion. Da disse infektioner ikke ses erhvervet i Danmark, vil en enkelt positiv prøve hos en patient med relevant rejseanamnese være et stærkt tegn på aktuel infektion. Stigende titer i prøver udtaget med 1-2 ugers interval tyder på igangværende infektion (specielt relevant hos patienter der også tidligere har opholdt sig i endemiske områder. Efter behandling falder titeren, men påviseligt antistof kan persistere i lang tid.

Analysens princip

Dobbelt immundiffusion. Positive prøver udtitreres.

Bestillingskode

NPU12129 P—Coccidioides-antistof; arb.k.(proc.) = ?
240701000100000 Coccidioides antistof - Fuldblod
240701000900000 Coccidioides antistof - Serum
240701001000000 Coccidioides antistof - Serum eller koagelblod

Svarkode

NPU12129 P—Coccidioides-antistof; arb.k.(proc.) = ?
NPU12578 P—Coccidioides-antistof; arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)

Pris

Artikel nr. Pris 2024
490 5.535,00

Sygdomsbeskrivelser

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Mykologisk & Parasitologisk Specialdiagnostik 

T. 3268 8600
F. 3268 3033
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00