Coxiella burnetii (DNA) (Q-feber) (R-nr. 155)

Indikation

Formodning om Q-feber (infektion med Coxiella burnetii), især ved feber, pneumoni, hepatitis eller endokarditis af ukendt ætiologi.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Væv, spinalvæske, knoglemarv eller kropsvæsker mistænkt for indhold af Coxiella burnetii

Steril prøvetagning.

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 1 "Bakterier" (lys orange kant).

Emballering, opbevaring og forsendelse

Glas med EDTA. Spidsglas.

Væv: Steril beholder, uden tilsætning.

Blod: EDTA glas.

Beskyttelsesrør eller andet egnet fast emballering.

Prøven sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Svar

  • Påvist
  • Ikke påvist
  • Inkonklusiv

Svartid

Negativt analysesvar afsendes (skriftligt/elektronisk) på hverdage 1-3 dage efter at prøven er modtaget i laboratoriet.
Ved positivt resultat udtelefoneres analyse svaret straks, svar (skriftligt/elektronisk) afsendes 1-3 dage efter at prøven er modtaget i laboratoriet.

Hvis en prøve giver uaflæselige resultater gentages undersøgelsen den følgende arbejdsdag. 

Tolkning og reference-værdier/interval

Positivt svar indikerer tilstedeværelse af Coxiella burnetii.

Bemærkning

For yderligere kliniske oplysninger se www.biosikring.dk.

Analysens princip

Coxiella burnetii DNA i prøven påvises ved amplifikation af insertion sekvensen IS1111, som findes i flere kopier i genomet. Alle positive resultater konfirmeres ved påvisning af en anden del af IS1111. Validiteten af et negativt resultat sikres ved samtidig amplifikation af en intern kontrol. Enkelte af prøverne indeholder komponenter, der hæmmer PCR.

For disse prøver svares: Inkonklusiv og kan derfor ikke bedømmes. Ny prøve bør indsendes.

IVDR risikoklasse: C
In house komponent: Mastermix (primere og prober)
Internt reference nummer: R-nr. 155
Komponenten opfylder generelle krav til sikkerhed og ydeevne.

Bestillingskode

NPU27855 Syst(spec.)—Coxiella burnetii(DNA); arb.k.(proc.) = ?
122741006000000 Coxiella burnetii (Q-feber) DNA/RNA - Knoglemarv
122741020000000 Coxiella burnetii (Q-feber) DNA/RNA - Spinalvæske
122744000000000 Coxiella burnetii (Q-feber) DNA/RNA - Væv
122746020000000 Coxiella burnetii (Q-feber) DNA/RNA - Væske

Svarkode

NPU27854 P—Coxiella burnetii(DNA); arb.k.(proc.) = ?

Pris

Artikel nr. Pris 2024
52443 997,00

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Bakterie PCR 

T. 3268 8600
F. 3268 3142
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00