Bartonella (DNA) (B. henselae og B. quintana) (R-nr. 137)

Indikation

Formodning om infektion med Bartonella henselae (lymfadenit, kattekradssyge) eller Bartonella quintana (skyttegravsfeber). Lymfadenitis, conjunctivitis, febris causa ignota, specielt hos immunsupprimerede.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Væv
  • Glandelmateriale mm.

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 1 "Bakterier" (lys orange kant).

Emballering, opbevaring og forsendelse

Prøven sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Svar

Prøven er negativ eller positiv for Bartonella henselae eller Bartonella quintana.

Svartid

Positive fund udtelefoneres straks og skriftligt svar afsendes derefter. Undersøgelsen foretages indtil videre to gange ugentligt. Negative svar afsendes skriftligt 5 dage efter prøvemodtagelse.

Tolkning og reference-værdier/interval

Positivt svar indicerer tilstedeværelse af Bartonella henselae/quintana.

Analysens princip

Prøven undersøges for DNA fra Bartonella henselae/quintana. DNA ekstraheres fra prøvematerialet, og specifikke gensekvenser opformeres ved genforstærkning.

IVDR risikoklasse: B
In house komponent: Mastermix (primere og prober)
Internt reference nummer: R-nr. 137
Komponenten opfylder generelle krav til sikkerhed og ydeevne.

Bestillingskode

NPU54139 Syst(spec.)—Bartonella(DNA); arb.k.(liste; proc.)
121384000000000 Bartonella DNA/RNA - Væv

Svarkode

NPU54139 Bartonella(DNA)-Syst
NPU27872 Syst(spec.)—Bartonella henselae(DNA); arb.k.(proc.) = ?
NPU27873 Syst(spec.)—Bartonella quintana(DNA); arb.k.(proc.) = ?

Pris

Artikel nr. Pris 2024
52448 1.591,00

Sygdomsbeskrivelser

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Bakteriologisk Specialdiagnostik

T. 3268 8600
F. 3268 3873
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00