Burkholderia pseudomallei (DNA) (R-nr. 123)

Indikation

Formodning om infektion med Burkholderia pseudomallei. B. pseudomallei forårsager melidioidose.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Væv
  • Glandelmateriale mm.
  • Bakterie isolater

Undersøgelsen påviser tilstedeværelse af bakteriespecifikt DNA.

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 1 "Bakterier" (lys orange kant).

Emballering, opbevaring og forsendelse

Prøven sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Opformerede bakterier skal sendes med kurer og kun efter forudgående aftale med laboratoriet.

Svar

  • Positiv
  • Negativ

Svartid

Positive fund udtelefoneres straks og skriftligt svar afsendes derefter. Undersøgelsen foretages indtil videre to gange ugentligt. Negative svar afsendes skriftligt 5 dage efter prøvemodtagelse.

Tolkning og reference-værdier/interval

Positivt svar indicerer tilstedeværelse af Burkholderia pseudomallei.

Bemærkning

For yderligere kliniske oplysninger se www.biosikring.dk. Lymfadenitis og febris causa ignota.

Analysens princip

Prøven undersøges for DNA fra Burkholderia pseudomallei. DNA ekstraheres fra prøvematerialet, og specifikke gensekvenser opformeres ved genforstærkning.

IVDR risikoklasse: D
In house komponent: Mastermix (primere og prober)
Internt reference nummer: R-nr. 123
Komponenten opfylder generelle krav til sikkerhed og ydeevne.

Bestillingskode

NPU29056 Væv(spec.)?Burkholderia pseudomallei(DNA); arb.indh.(proc.) = ?
121444000000000 Burkholderia pseudomallei DNA/RNA - Væv
121445114000000 Burkholderia pseudomallei DNA/RNA - Glandel - podning
121447011100000 Burkholderia pseudomallei DNA/RNA - Kultur af mikroorganisme

Svarkode

NPU29056 Væv(spec.)?Burkholderia pseudomallei(DNA); arb.indh.(proc.) = ?

Pris

Artikel nr. Pris 2024
52447 1.591,00

Sygdomsbeskrivelser

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Bakteriologisk Specialdiagnostik

T. 3268 8600
F. 3268 3873
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00