Brucella arter (DNA) (R-nr. 116)

Indikation

Ved mistanke om brucellose. Feber af ukendt årsag, særlig efter udlandsophold eller hos personer, der har været i kontakt med importerede dyr eller mælkeprodukter. Isolater af bakterier, der mistænkes for at være Brucella arter, kan hasteundersøges efter forudgående aftale med den vagthavende læge på telefon 3268 3372.

Undersøgelsen vil da blive foretaget snarest muligt. Prøver til hasteundersøgelser skal være på Statens Serum Institut inden kl. 10.00 for at kunne undersøges samme dag.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Væv
  • Glandelmateriale
  • Bakterieisolater mm.

Blod betragtes som uegnet prøvemateriale, da sensitiviteten af analysen der er for lav. Bakterieisolater indsendes på to podepinde, en i tørglas og en i SSI transportmedium (Stuarts) eller ESwab til evt. efterfølgende dyrkning.

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 1 "Bakterier" (lys orange kant).

Emballering, opbevaring og forsendelse

Prøven sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Patientprøver sendes med almindelig post. Opformerede bakterier der mistænkes for at være Brucella arter skal i lighed med andre biosikkerheds klasse 3 agens sendes med kurer/taxi og ikke med post.

Svar

  • Positiv
  • Negativ

Svartid

Positive fund udtelefoneres straks og skriftligt svar afsendes derefter. Undersøgelsen foretages indtil videre to gange ugentligt, hasteprøver dog efter behov. Negative svar afsendes skriftligt 5 dage efter prøvemodtagelse.

Tolkning og reference-værdier/interval

Positivt svar indicerer tilstedeværelse af Brucella melitensis/abortus/suis.

Analysens princip

Prøven undersøges for DNA fra Brucella melitensis/abortus/suis. DNA ekstraheres fra prøvematerialet, og specifikke gensekvenser opformeres ved genforstærkning.

IVDR risikoklasse: D
In house komponent: Mastermix (primere og prober)
Internt reference nummer: R-nr. 116
Komponenten opfylder generelle krav til sikkerhed og ydeevne.

Bestillingskode

NPU54046 Syst(spec.)?Brucella(DNA); arb.k.(liste; proc.)
121424000000000 Brucella DNA/RNA - Væv
121425114000000 Brucella DNA/RNA - Glandel - podning
121427011100000 Brucella DNA/RNA - Kultur af mikroorganisme

Svarkode

NPU54046 Brucella(DNA)
NPU54043 Syst(spec.)—Brucella abortus(DNA); arb.k.(proc.) = ?
NPU54044 Syst(spec.)—Brucella melitensis(DNA); arb.k.(proc.) = ?
NPU54045 Syst(spec.)—Brucella suis(DNA); arb.k.(proc.) = ?

Pris

Artikel nr. Pris 2024
52446 1.591,00

Sygdomsbeskrivelser

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Bakteriologisk Specialdiagnostik

T. 3268 8600
F. 3268 3873
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00