Babesia (DNA) (R-nr. 1046)

Indikation

Mistanke om babesiose.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning


Til analysen skal der indsendes:

  • EDTA-blod 5 mL

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 11 "Svampe og parasitter" (mørk orange kant).

Svar

Svares som Babesia arter påvist, ikke påvist eller inkonklusiv. Ved positive svar, svares endvidere hvilken art der er påvist. Inkonklusiv svares hvis prøven indeholder inhiberende stoffer i forhold til PCR analysen.

Svartid

Svar afgives 3-4 hverdage efter prøvens modtagelse.

Tolkning og reference-værdier/interval

Påvisning af parasitten er diagnostisk og indikerer aktiv infektion.

Sensitivitet og specificitet

Sensitiviteten antages at være mindst lige så god som mikroskopi af blodudstryg. Alle PCR positive prøver sekventeres efterfølgende.

Analysens princip

Ekstraktion af DNA fra prøvemateriale og opformering af genus-specifikt DNA ved PCR. Artsspecifikation ved sekventering.

IVDR risikoklasse: B
In house komponent: Mastermix (primere og prober)
Internt reference nummer: R-nr. 1046
Komponenten opfylder generelle krav til sikkerhed og ydeevne.

Synonym

PCR for Babesia arter

Bestillingskode

NPU29317 P—Babesia(DNA); arb.k.(proc.) = ?
520331000800000 Babesia DNA/RNA - Blod (EDTA-glas)

Svarkode

NPU29317 P—Babesia(DNA); arb.k.(proc.) = ?

Pris

Artikel nr. Pris 2024
91336 1.264,00

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Mykologisk & Parasitologisk Specialdiagnostik 

T. 3268 8600
F. 3268 3033
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00