Aspergillus (galactomannan antigen) (R-nr. 062)

Indikation

Formodning om Aspergillus infektion. Overvågning af patienter i risiko for udvikling af Aspergillus infektion, især hos immunkompromitterede patienter, fx hæmatologisk patient, transplantationsrecipient eller ved steroidbehandling.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Blod uden tilsætning 5 mL
  • Serum 2 mL
  • EDTA-blod 5 mL
  • Plasma 2 mL
  • BAL-væske 2 mL
  • Mini-BAL-væske 2 mL
  • Biopsi
  • Spinalvæske 1 mL

Rekvirering

Blanket nr. 11 "Svampe og parasitter" (mørk orange kant).

Prøven kan rekvireres som hasteprøve, se vejledning vedr. hasteprøver her.

Emballering, opbevaring og forsendelse

Prøven sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Svar

For Serum (og andre ur-sterile væsker) gælder følgende:
ELISA positiv når index er ≥ 0.5
ELISA negativ når index er < 0.5

For BAL (Bronko-alveolavær lavage væske) gælder følgende:
ELISA positiv når index er ≥ 3.0
ELISA intermediær når index er 0.5-< 3.0
ELISA negativ når index er < 0.5

For Biopsi:
ELISA stærk positiv når index er ≥ 1.0
ELISA svag positiv når index er 0.5-< 1.0
ELISA negativ når index er < 0.5

Svartid

Skriftligt svar udsendes 2-5 hverdage efter, at prøven er laboratoriet i hænde. Desuden telefonisk svar ved positivt ELISA resultat eller efter anmodning såfremt et telefonnummer er oplyst.

Svar afgives maksimalt 1 døgn efter modtagelse af prøven hvis prøven er rekvireret som hasteprøve.

Tolkning og reference-værdier/interval

Serum (og andre ursterile væsker): Positivt resultat tyder på igangværende aspergillus infektion. Aspergillus er imidlertid allestedsforekommende, og forurening af patientprøven er derfor en mulighed. Det anbefales derfor, at en ny prøve undersøges ved fund af værdier > 0.5. Falsk negativt fund kan ses hos patienter uden neutropeni og hos patienter, der er i skimmelaktiv svampebehandling.
Hos sådanne patienter bør negativ prøve udløse undersøgelse af BAL, hvis der fortsat er mistanke om aspergillose.

BAL: Index ≥ 3.0 taler stærkt for at patienten har pulmonal aspergillose. Index i intermediær området er forenelig med aspergillose hos patienter med risikofaktorer for pulmonal aspergillose. Negativt index taler imod invasiv aspergillose.

Biopsi: Positivt resultat tyder på igangværende aspergillus infektion. Da størrelsen på biopsier vil variere og da biopsien homogeniseres i sterilt vand tilsat i en mængde, der er tilpasset at opnå det nødvendige volumen til udførelsen af analysen, kan to galactomannan indexer fra forskellige biosier ikke umiddelbart sammenlignes med hinanden.

Analysens følsomhed er en galactomannan koncentration på 1 ng/mL.

Bemærkning

Analysen udført på serum er mest sensitiv hos neutropene patienter, formentligt, fordi antigen mængden i blodet er højere og antistof produktion begrænset. Hos ikke-neutropene patienter kan analysen med fordel suppleres med Aspergillus antistof bestemmelse og optimalt Aspergillus antigen i BAL.

Hvis analysen ønskes udført som hasteanalyse, se vejledning om håndtering af hasteprøver her.

Sensitivitet og specificitet

Visse andre svampe indeholder også galactomannan i deres cellevæg og kan derfor give anledning til positiv galactomannan test. Dette er eksempelvis tilfældet fro Fusarium, Trichosporon og de endemiske svampe Penicillium marneffei og Histoplasma capsulatum.

Analysens princip

ELISA princip. Hvert resultat angives med en talværdi, som angiver ratio i forhold til intern standard.

Bestillingskode

NPU22155 P—Aspergillus(galactomannan ag); arb.k.(proc.) = ?
NPU22156 Csv—Aspergillus(galactomannan ag); arb.k.(proc.) = ?
NPU29673 Syst(spec.)—Aspergillus(galactomannan ag); arb.k.(proc.) = ?
NPU29684 Biopsi(spec.)—Aspergillus(galactomannan ag); arb.k.(proc.) = ?
230511000100000 Aspergillus galactomannan antigen - Fuldblod
230511000800000 Aspergillus galactomannan antigen - Blod (EDTA-glas)
230511000900000 Aspergillus galactomannan antigen - Serum
230511001000000 Aspergillus galactomannan antigen - Serum eller koagelblod
230511001500000 Aspergillus galactomannan antigen - Plasma
230511020000000 Aspergillus galactomannan antigen - Spinalvæske
230514001000000 Aspergillus galactomannan antigen - Biopsi
230516015000000 Aspergillus galactomannan antigen - Bronkoalveolær lavage {BAL}
230516015100000 Aspergillus galactomannan antigen - Bronkoalveolær lavage {mini BAL}
230512014000000 Aspergillus galactomannan antigen - Ekspektorat
230512016000000 Aspergillus galactomannan antigen - Trachealsekret

Svarkode

NPU22155 P—Aspergillus(galactomannan ag); arb.k.(proc.) = ?
NPU22156 Csv—Aspergillus(galactomannan ag); arb.k.(proc.) = ?
NPU29673 Syst(spec.)—Aspergillus(galactomannan ag); arb.k.(proc.) = ?
NPU29684 Biopsi(spec.)—Aspergillus(galactomannan ag); arb.k.(proc.) = ?

Pris

Artikel nr. Pris 2024
44038 591,00

Sygdomsbeskrivelser

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Mykologisk & Parasitologisk Specialdiagnostik 

T. 3268 8600
F. 3268 3033
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00