Direktionssekretariatet

Direktionssekretariatet

Kontakt

Direktionssekretariatet
T. 32683211 @. dirsek@ssi.dk

Formål

Direktionssekretariatet skal bidrage til at SSI’s faglige områder kan realisere deres bidrag til opfyldelsen af SSI’s mission bedst muligt. Dette skal i sagens natur ske i en tæt og lyttende dialog med faglige områder. Sekretariatet skal sikre SSI’s de bedst mulige rammevilkår, bl.a. gennem interaktion med SSI’s omgivelser, fx departement, andre offentlige myndigheder samarbejdspartnere (offentlige og private), presse og offentligheden.

Opgaver

Direktionsbetjening og personaleforhold

  • Direktionsmøder, institutråd, koncernledelsesmøder.
  • Koordination af sager ift. departement, Sundhedsstyrelsen m.fl.
  • Strategi og strategiproces, resultat-kontrakter, årsrapporter m.m.
  • Personaleforhold i form af generelle problemstillinger, kontakt-punkt til koncern-HR, samarbejdsudvalg etc.

Jura og forskning

  • Offentligretligt, bl.a. hjemmelsgrundlag, registre, aktindsigt.
  • Privatretligt, bl.a. kontrakter, forskningssamarbejder/-understøttelse/-politik, bl.a. i samarbejde med Forretningsudvikling, forsikringer, forskningspolitik og –understøttelse, forskningsevaluering.

Presse og kommunikation

  • Nyhedsproduktion og pressehåndtering, sociale medier, video og rådgivning.
  • Intranet og intern kommunikation, ESDH, support og undervisning.
  • Hjemmeside, grafikker, kampagner, visuel identitet og design, webudvikling og systemdrift.
  • Events og seminarer, netværksfacilitering.

Vicedirektør

Ole Jensen