Direktionssekretariatet

Direktionssekretariatet

Kontakt

Direktionssekretariatet
T. 32683211 @. dirsek@ssi.dk

Formål

Direktionssekretariatet skal bidrage til at SSI’s faglige områder kan realisere deres bidrag til opfyldelsen af SSI’s mission bedst muligt. Dette skal i sagens natur ske i en tæt og lyttende dialog med faglige områder. Sekretariatet skal sikre SSI’s de bedst mulige rammevilkår, bl.a. gennem interaktion med SSI’s omgivelser, fx departement, andre offentlige myndigheder samarbejdspartnere (offentlige og private), presse og offentligheden.

Opgaver

  • Direktionsbetjening og personaleforhold: Direktionsmøder, institutråd, koncernledelsesmøder, koordination af sager ift. departement, Sundhedsstyrelsen m.fl., strategi og strategiproces, resultat-kontrakter, årsrapporter m.m. samt personaleforhold i form af generelle problemstillinger, kontakt-punkt til koncern-HR, samarbejdsudvalg etc.
  • Jura og forskning: offentligretligt, bl.a. hjemmelsgrundlag, registre, aktindsigt og privatretligt, bl.a. kontrakter, forskningssamarbejder/-understøttelse/-politik, bl.a. i samarbejde med Forretningsudvikling, forsikringer, forskningspolitik og –understøttelse, forskningsevaluering.
  • Kommunikation (afsnit): Presse, ekstern kommunikation (hjemmeside, sociale medier, imagebrochure, webvideo, kommunikationsmateriale til kampagner, brochurer, stande m.m.), intranet og intern kommunikation, visuel identitet/design, forskningsbibliotek, elektronisk sags- og dokumenthåndtering, medarbejderintroduktion m.m.

Vicedirektør

Ole Jensen