Campus

Campus

Kontakt

Campus

Formål

At sikre energi- og sikkerhedsmæssig forsvarligt vedligehold, istandsættelse og nyprojektering af Instituttets bygnings-, installations- og produktionsenheder samt lignende.
Administration af Instituttets bygninger efter space-, facility-, utility- og forsyningsmanagement.

Opgaver

  • Teknisk drift og vedligehold
  • SAP-PM-administration/-udvikling
  • Projektering og rådgivning
  • Overvågning
  • Reception
  • Ejendomsadministration
  • Renovation/affald
  • Beredskab
  • Rengøring
  • Transport

Miljø og Arbejdsmiljø

Miljø og Arbejdsmiljø er organisatorisk placeret i Campus. Miljø og Arbejdsmiljø løser opgaver vedrørende miljø- og arbejdsmæssige forhold fx udledning af spildevand, emission, støj til omgivelserne, håndtering af affaldsfraktioner samt de ansattes ergonomiske, fysiske, psykiske og biologiske arbejdsmiljøforhold.