Henrik Ullum

Henrik Ullum

Kontakt

Henrik Ullum, Administrerende direktør, Direktionen / Statens Serum Institut

Ansvarsområder

Henrik Ullum er administrerende direktør på Statens Serum Institut og har været det siden december 2020. Som administrerende direktør har han det overordnede ansvar for den daglige drift af SSI. Henrik Ullum er desuden uddannet læge fra Københavns Universitet.

Afdelinger

Vaccineudvikling
Infektionsimmunologi

Kort ansættelsesbiografi

2020–nu: Direktør for Statens Serum Institut
2014–2020: Professor, Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet
2006–2020: Overlæge, Klinisk Immunologisk Afdeling, Rigshospitalet, ansvarlig for al donor medicin, virustestning og leder af Region Hovedstadens Biobanksenhed.

Udvalgte tidligere bestyrelsesposter

2018-2020: Medlem af arbejdsgruppen for vidensdatabaser, Nationalt Genom Center
2018-2020: Medlem af forsknings- og infrastrukturudvalget, Nationalt Genom Center
2017-2020: Medlem af bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin, Nationalt Genom Center
2017-2020: Bestyrelsesmedlem i Regionernes Bio- og Genombank
2015-2020: Formand for de Lægevidenskabelige Selskaber (LVS).

Ansvar på tidsskrifter

Reviewer på manuskripter fra følgende tidsskrifter:
AIDS, Journal of Infectious Diseases, Clinical and Experimental Immunology, European Journal of Epidemiology, Transfusion, Scandinavian Journal of Immunology, Blood Transfusion, Transfusion Medicine, Vox Sanguinis.
Redaktør på: Special Edition ”Vox Sanguinis Donor Issue 2020”.

Publikationer

275 peer-reviewed publikationer (15 første forfatter, 66 sidste forfatter). Antal af citeringer: 5.966.
Her kan ses den fulde liste over Henrik Ullums publikationer.

Sociale medier

Twitter-profil: @henrik_ullum