Afdelingen for Infektionsimmunologi

Infektionsimmunologi

Kontakt

Infektionsimmunologi
T. 3268 8296 @. frf@ssi.dk

 

Afdelingen for Infektionsimmunologi forsker i samspillet mellem vært og mikroorganisme for at opnå viden, der kan danne grundlag for nye vacciner imod en række alvorlige infektionssygdomme som f.eks. tuberkulose og klamydia

Afdelingen er opdelt i 4 mindre forskningsgrupper: ”TB-vaccineforskning”, ”Klamydiavaccineforskning”, "Veterinærvaccineforskning" og ”Vaccineadjuvansforskning”. De enkelte projekter ledes af en projektleder og består af forskere, studerende samt teknikere. Sideløbende med de målrettede vaccineudviklingsprogrammer arbejdes der på en række grundvidenskabelige forskningsprojekter, som skal forøge vores viden omkring samspillet imellem vært og mikroorganisme som fx identifikation af virulens­faktorer og antigener samt analyse af immunsvaret under en infektion. Et stort indsatsområde er at undersøge immunsvaret i patienter. Dette arbejde understøttes af samarbejdsprojekter med hospitaler og universiteter i Afrika, Indien, Europa og Amerika. Afdelingens arbejde er støttet af offentlige midler fra Danmark som fx Innovationsfonden, Danmarks Frie Forskningsfond og Miljø- og Fødevareministeriet samt en række internationale fonde som fx EU, EDCTP og National Institutes of Health (NIH).”. De enkelte projekter ledes af en projektleder og består af forskere, studerende samt teknikere. Sideløbende med de målrettede vaccineudviklingsprogrammer arbejdes der på en række grundvidenskabelige forskningsprojekter, som skal forøge vores viden omkring samspillet imellem vært og mikroorganisme som fx identifikation af virulens­faktorer og antigener samt analyse af immunsvaret under en infektion. Et stort indsatsområde er at undersøge immunsvaret i patienter. Dette arbejde understøttes af samarbejdsprojekter med hospitaler og universiteter i Afrika, Indien, Europa og Amerika. Afdelingens arbejde er støttet af offentlige midler fra Danmark som fx Innovationsfonden, Danmarks Frie Forskningsfond og Miljø- og Fødevareministeriet samt en række internationale fonde som fx EU, EDCTP og National Institutes of Health (NIH).

Afdelingens forskning er internationalt førende både inden for vaccineforskning og ny diagnostik. Teknologi opfundet og udviklet i afdelingen har ført til nogle af de mest succesrige nye diagnostiske tests af tuberkulose: QuantIFERON og T.spot.TB. Afdelingen har også designet og udviklet en række nye vacciner, hvoraf to vacciner mod tuberkulose er under afprøvning i mennesker. Derudover har afdelingen været med til at udvikle og teste en helt ny generation af skræddersyede adjuvanser. Disse fremskridt udgør et vigtigt fundament for afdelingens fortsatte arbejde med at udvikle nye vacciner.

Afdelingen ledes af Frank Follmann og ligger organisatorisk i Center for Vaccineforskning. Der er p.t. ca. 45 ansatte i afdelingen.