Afdelingen for Infektionsimmunologi

Infektionsimmunologi

Kontakt

Infektionsimmunologi
T. 3268 8296 @. frf@ssi.dk

 

Afdeling for Infektionsimmunologi laver translationel vaccineforskning. Vi opfinder og patenterer nye vacciner og adjuvanser. Vi arbejder målrettet på at underbygge vores opfindelser via forskning og søger at indgå public-private samarbejder for at få vores opfindelser bragt i anvendelse.

Afdelingen er opdelt i 4 forskningsgrupper:

De enkelte projekter ledes af en projektleder og består af forskere, studerende samt teknikere. Sideløbende med de målrettede vaccineudviklingsprogrammer arbejdes der på en række grundvidenskabelige forskningsprojekter, som skal forøge vores viden omkring samspillet imellem vært og mikroorganisme som fx identifikation af virulensfaktorer og antigener samt analyse af immunsvaret under en infektion. Afdelingens arbejde er støttet af offentlige midler fra Danmark som fx Innovationsfonden, Novo Nordisk Fonden, Danmarks Frie Forskningsfond samt en række internationale fonde som fx EU, EDCTP, Bill and Melinda Gates Foundation og National Institutes of Health.

Afdelingens forskning er internationalt førende både inden for vaccineforskning og ny diagnostik. Teknologi opfundet og udviklet i afdelingen har ført til nogle af de mest succesrige nye diagnostiske tests af tuberkulose: QuantIFERON og T.spot. TB-afdelingen har også designet og udviklet en række nye vacciner, hvoraf vacciner mod tuberkulose og klamydia er under afprøvning i mennesker. Derudover har afdelingen været med til at udvikle og teste en helt ny generation af skræddersyede adjuvanser.

Afdelingen ledes af Frank Follmann og ligger organisatorisk i Center for Vaccineforskning. Der er pt. ca. 45 ansatte i afdelingen.