Forskning i tuberkulosevacciner

Tuberkulose (TB) dræber hvert år ca. 1,5 mio. mennesker og ca. 1/4 af verdens population er latent inficeret med bakterien. Antibiotikaresistent TB spredes med alarmerende hastighed, og den nuværende vaccine kan ikke kontrollere epidemien. Statens Serum Institut står i spidsen for internationale bestræbelser for at udvikle en ny, sikker og effektiv TB vaccine.

Tuberkulose vaccineforskning på SSI

Tuberkulose (TB) er en af de ældste kendte humane sygdomme og skyldes inhalering af bakterien Mycobacterium tuberculosis (Mtb). TB er en langsomt fremskreden kronisk sygdom, og inficerede individer er ofte livslang bærere af infektionen. På trods af fremskridt inden for antibiotikabehandling er Mtb det mest dødbringende humane patogen i dag (fraset COVID-19). De resistente Mtb-stammer er skyld i et stigende antal TB-tilfælde over hele verden.

Bacillus Calmette-Guérin (BCG) er den eneste nuværende vaccine til rådighed mod TB. BCG er effektiv mod svær TB-sygdom hos børn og har været anvendt til spædbørn i over 100 år, men BCG kontrollerer ikke lungesygdom hos voksne. BCG hjælper heller ikke med at beskytte de 2-3 milliarder personer, der allerede er smittet med TB. Således har BCG haft begrænset indflydelse på den globale TB-epidemi, og en ny vaccine-strategi er derfor stærkt nødvendig.

På SSI forsker vi i interaktionerne mellem værten og patogenet. Ved hjælp af prøver fra TB-patienter og avancerede dyremodeller identificerer vi mekanismerne i immunsystemet, som bekæmper bakterierne, og benytter den viden til at designe og teste vacciner mod de forskellige stadier af sygdommen.

Vores mål er at levere sikre og effektive vacciner, der beskytter enkeltpersoner, før de bliver smittet, samt vacciner, som kan beskytte de mange mennesker, der allerede er smittet med TB, fra at udvikle sygdommen. Vi har udviklet tre forskellige vaccinekandidater, der er med i kliniske studier i Afrika og Europa.

Forskningsprojekter

POR TB Consortium

Titel: Phase 2 trial to determine efficacy of the multistage vaccine H56:IC31 for Prevention of Recurrent TB disease, POR TB Consortium

Formål: Det overordnede formål med projektet er at accelerere TB-vaccineudvikling ved at evaluere en førende vaccinekandidat i et nyt "proof-of-concept" forsøgsdesign for at fremme beslutningstagen i tidlig vaccineudvikling, etablere kapacitetsopbygning og derved danne grundlaget for fase 3 TB vaccineforsøg. En vellykket POR-vaccine vil gøre det muligt at forkorte TB-behandlingsregimer af resistent TB. Projektet har 3 specifikke formål

  • At fremskynde den kliniske udvikling af den førende TB vaccine kandidat (H56: IC31) ved at gennemføre et fase 2 vaccinationsforsøg til forebyggelse af tilbagevendende TB
  • At understøtte kapacitetsudvikling for at udvide TB-vaccinekliniske forsøg og laboratorieekspertise i Afrika syd for Sahara
  • At fremme forståelsen af mekanismerne bag vaccine-reaktogenisitet, immunogenicitet og virkning

Partnere: Staten Serum Institut (SSI) , The Aurum Institute, Sydafrika; Ospedale San Raffaele, Italien; University of Cape Town, SATVI, Sydafrika; Task Foundation NPC, Sydafrika; University of Cape Town, Lung Institute, Sydafrika; National Institute of Medical Research - Tanzania (NIMR); Areas Global Tuberculosis Foundation NPC, Sydafrika

Bevillingsgiver: The European & Developing Countries Clinical Trials Partnership (EDCTP) 

EDCTP logoPOR Consortium logo

Kontakt: Rasmus Skaarup Mortensen, rjm@ssi.dk

 

 A dual function TB subunit vaccine

Titel: A dual function TB subunit vaccine designed for non-interference with BCG and post-exposure activity

Formål: Projektet har til formål at:

  • udføre molekylære modifikationer af en familie af nye vaccinekandidater for at forbedre immunogeniciteten in vivo i forebyggende og posteksponering omgivelser.
  • evaluere de modificerede vacciner i flere nye avancerede dyremodeller af eksponering efter Mtb.
  • udvikle et GMP-produkt mod klinisk forsøgsprogression af den bedste vaccine kandidat.

Partnere: Staten Serum Institut og Seattle Children's Research Institute, USA

Bevillingsgiver: National Institutes of Health

National Institutes of Health logo

Kontakt: Rasmus Skaarup Mortensen, rjm@ssi.dk

TBVAC2020

Titel: Advancing novel and promising TB vaccine candidates from discovery to preclinical and early clinical development

Formål: TBVAC2020 konsortiet har til formål at forny og diversificere den nuværende TB vaccine og biomarker pipeline samtidig med, at der udvikles nye værktøjer, der fremskynder udvælgelsen af de mest lovende TB vaccinekandidater til udvikling. SSI bidrager til TBVAC2020 med forskningsaktiviteter inden for områderne Vaccine Discovery/Delivery, Nye prækliniske modeller, kliniske udfordringer og identifikation af beskyttelseskorrelater samt deltagelse i "head-to-head" præparativ præklinisk og klinisk evaluering. Yderligere oplysninger findes på TBVIs hjemmeside.

Partnere: TBVAC2020 er et stort internationalt konsortium bestående af 40 partnere fra Europa, Asien, Afrika og Australien.

Bevillingsgiver: Europæisk Union, H2020

EU logo  TBVAC2020 logo

Kontakt: Rasmus Skaarup Mortensen, rjm@ssi.dk

Therapeutic TB vaccine

Titel: Developing a therapeutic TB vaccine through molecular design and immunization route

Formål: At udvikle, teste og karakterisere en optimeret vaccine til brug som et terapeutisk supplement til antibiotikabehandling mod TB. Den valgte fremgangsmåde vil foruden at udnytte et molekylær redesign af vaccineantigenet for at øge immunogenicitet og bredden af et vaccine-primet respons, også anvende en systemisk immuniseringsvej for at øge T-celleaktiveringen på det lokale infektionssted i lungen. En sådan vaccine vil i sidste ende kunne anvendes i kombination med antibiotikabehandling for at øge behandlingseffektiviteten, især mod multi-resistent TB-infektioner.

Partnere: Statens Serum Institut

Bevillingsgiver: Danmarks Frie Forskningsfond

Danmarks Frie Forskningsfond logo

Kontakt: Joshua Woodworth, jow@ssi.dk

 Less is more in TB vaccines

Titel: Less is more in TB vaccines

Formål: Projektet vil undersøge undersøge, hvordan T-cellepuljer, for et udvalg af specifikke antigener med forskellige ekspressions- og immunogenicitetsprofiler, bliver udmattede under kronisk antigen eksponering ved hjælp af Mtb som modelpatogen. Dette projekt vil sætte retningen for en ny måde at tænke på TB vaccine design og præcisere, hvordan Mtb udnytter antigener under kronisk TB infektion.

Partnere: Statens Serum Institut

Bevillingsgiver: Danmarks Frie Forskningsfond

Danmarks Frie Forskningsfond logo

Kontakt: Rasmus Skaarup Mortensen, rjm@ssi.dk

 Opening a backdoor

Titel: Opening a backdoor to the tuberculosis granuloma by vaccine-promoted tertiary lymphoid structures

Formål: Projektet vil undersøge og forstå de signaler, som styrer bevægelsen og positionering af kroppens immunceller i TB inficeret væv. En af de centrale barrierer for beskyttende immunitet imod TB ligger i at få skabt tæt kontakt imellem immunsystemets T-celler og de inficerede celler. Præliminære data viser, at vores nyudviklede TB vaccine kan fremme dannelsen af strukturer, der minder om små lymfeknuder. Disse sidder ofte inde i selve TB granulomet, og vores hypotese er, at de fungerer som en slags bagdør for T-celler, der naturligt trænger ind i lymfeknuder. Hvis det er korrekt, vil dannelsen af disse såkaldte tertiære lymfoide strukturer overkomme barrieren for T-celle positionering og forøge den beskyttende immunitet imod TB.

Partnere: Statens Serum Institut, Seattle Children's Research Institute, University of Basel, French National Centre for Scientific Research

Bevillingsgiver: Danmarks Frie Forskningsfond

Danmarks Frie Forskningsfond logo

Kontakt: Rasmus Skaarup Mortensen, rjm@ssi.dk

Rasmus Skaarup Mortensen

Kontakt

Rasmus Skaarup Mortensen, Afsnitsleder, Infektionsimmunologi / TB Vaccine
T. 32688309 @. rjm@ssi.dk Se profil