Nyt fra SSI's Infektionsberedskab uge 35-2023

Udvalgte aktuelle emner fra det danske infektionsberedskab

  • Status på covid-19 og SARS-CoV-2 variant BA.2.86
  • Stigning i antal af mycoplasma-tilfælde
  • Kilde til salmonella-udbrud fundet

Status på covid-19 og SARS-CoV-2-variant BA.2.86

Der er i løbet af august måned set tegn på stigende smittespredning, der i den seneste uge er aftaget. Smittespredning er set i spildevandsmålinger, påviste tilfælde, andelen af prøver der er positive (positiv-procent) for SARS-CoV-2 og i antallet af nyindlagte. Trods stigningen i august er smitteniveauet fortsat lavt. 

Der er på verdensplan meldt om flere tilfælde af den nye SARS-CoV-2-variant BA.2.86, heraf nu 10 tilfælde påvist i Danmark. BA.2.86 er klassificeret som en Variant under Monitoring, dvs. en variant der skal holdes særligt øje med, af WHO. Resultater fra spildevand indikerer, at BA.2.86 cirkulerer i Danmark, men på et lavt niveau. De dominerende varianter i Danmark er fortsat undervarianter af EG.5.1.

SSI følger udviklingen i covid-19 i Danmark bl.a. ved antal SARS-CoV-2-smittede personer målt ved PCR test, SARS-CoV-2 koncentration i spildevand, virusmåling på arbejde, i sentinel-overvågning og covid-19-relaterede indlæggelser samt fordelingen af virus-varianter.

Læs om

Stigning i antal af mycoplasma-tilfælde

Efter tre og et halvt år med ingen eller meget få påviste Mycoplasma pneumoniae -tilfælde per uge har der i uge 33 og 34 være påvist henholdsvis 28 og 34 personer med infektionen i Danmark. De påviste tilfælde er påvist over hele landet. Der er stadig tale om få tilfælde, men det er vigtigt at være opmærksom på mycoplasma, når patienter henvender sig hos praktiserende læge med luftvejsinfektioner eller bronkitis. 

Læs om

Kilde til salmonella-udbrud fundet

Fra maj til august 2023 er 22 mennesker i Danmark blevet syge af salmonella-typen Salmonella Enteritidis, som del af et større internationalt udbrud. SSI, DTU Fødevareinstituttet og Fødevarestyrelsen har sammen med internationale sundhedsmyndigheder samarbejdet om efterforskningen af udbruddet, der viser sig at stamme fra frossent kyllingekebabkød fra Polen.

Læs om