Uge 35 - 2023

Øget forekomst af Mycoplasma pneumoniae
Fem nye tilfælde af mæslinger

Øget forekomst af Mycoplasma pneumoniae

Siden nedlukningen af Danmark som følge af covid-19 i marts 2020 har Mycoplasma pneumoniae (MP) stort set være forsvundet, med kun sporadiske påviste tilfælde. Data fra 2010 og frem til marts 2020 viser, at MP-epidemierne ofte strakte sig over 2 til 3 sæsoner, hvorefter forekomsten var på lavt niveau i de efterfølgende efterårs-/vintermåneder indtil næste epidemi, figur 1.

Efter 3½ år med ingen eller meget få påviste MP-tilfælde per uge har der i uge 33 og 34 være påvist henholdsvis 28 og 34 personer med MP. De påviste tilfælde er påvist over hele landet. Der er stadig tale om få tilfælde, men det er vigtigt at være opmærksom på MP, når patienter henvender sig hos praktiserende læge med luftvejsinfektioner eller bronkitis. I tidligere sæsoner er infektionen oftest blevet påvist hos børn mellem 6 og 12 år med nogen smitte til deres forældre. Den lave forekomst de seneste 3½ år kan dog betyde, at andre aldersgrupper er modtagelige for infektionen.

EPI-NYT 2023 uge 35 figur 1

Behandlingskrævende MP-infektion kan ikke behandles med penicillin men derimod med macrolid eller alternativt tetracyklin.

For yderligere information om klinik og behandling henvises til sygdomsleksikon om MP.

(H.-D. Emborg, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse, S.A. Uldum og J.S. Jensen, Afdeling for Bakterier, Parasitter og Svampe)

Fem nye tilfælde af mæslinger

I uge 33 blev der anmeldt ét tilfælde af mæslinger, og i uge 34 blev der anmeldt fire tilfælde.

Det første tilfælde er relateret til et tidligere påvist tilfælde i Region Midtjylland, som blev smittet på en rejse til et europæisk land (uoplyst af hensyn til GDPR-regler), EPI-NYT 32-33/2023. Tilfældet er laboratoriebekræftet på KMA Århus Universitetshospital ved hjælp af PCR-diagnostik.

De fire andre tilfælde er relateret til et tidligere påvist tilfælde i Region Syddanmark, som blev smittet på en rejse til samme europæiske land, EPI-NYT 32-33/2023. Disse tilfælde er anmeldt med kliniske symptomer forenelige med mæslinger og kontakt til et laboratorieverificeret tilfælde. Der er ikke taget prøver.

De beskrevne sekundære tilfælde er alle relateret til tidligere påviste tilfælde i de samme familier, og der er ikke konkret viden om, at de nye tilfælde skulle have udsat personer uden for disse familier for smitte. Mæslinger er meget smitsom, og læger i de to regioner bør fortsat være opmærksomme på patienter med symptomer forenelige med mæslinger og sikre, at undersøgelse og prøvetagning sker på en sådan måde, at andre patienter ikke uforvarende udsættes for smitte.

(M.K. Thomsen, KMA Aarhus Universitetshospital, K.T. Franck, Virus Overvågning og Forskning, Nationalt Referencelaboratorium for Mæslinger og Rubella, L.K. Knudsen, P.H. Andersen, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse, D. Haimes, Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Vest)