Udbrud med Salmonella Enteritidis sekvenstype 11 i Danmark

Siden maj 2023 har Statens Serum Institut registreret 25 tilfælde af den samme type Salmonella Enteritidis. Statens Serum Institut, Fødevarestyrelsen og Fødevareinstituttet DTU efterforsker sygdomsudbruddet. Udbruddet er en del af et internationalt udbrud med rapporterede tilfælde af samme type Salmonella Enteritidis i flere EU-lande. Den 30. august blev et parti af importeret forstegt kyllingekebab tilbagekaldt efter fund af Salmonella i produktet.

Se det tilbagekaldte produkt her.

Om sygdomsudbruddet

Fra maj til juli 2023 blev der på Statens Serum Institut registreret 25 personer, som er smittet med den samme type Salmonella Enteritidis (figur 1). Blandt de syge er 13 mænd og 12 kvinder. Patienterne er mellem 10-99 år (medianalder er 33 år). Patienterne er bosat i hele landet (tabel 1).

Figur 1. Salmonella Enteritidis sekvenstype 11 per uge, 2023, (n=25)

Tabel 1. Patienter med samme type Salmonella i Danmark, maj til og med august 2023, per region (n=25)

 Region   Antal patienter
 Hovedstaden   2
 Midtjylland   10
 Nordjylland   3
 Sjælland   2
 Syddanmark  8
 I alt 25

Efterforskningen af udbruddet

Udbruddet bliver håndteret i Den Centrale Udbrudsgruppe, som består af SSI, Fødevarestyrelsen og DTU Fødevareinstituttet. SSI står for helgenomsekventering af isolater fra patienterne og interview med patienter eller pårørende med henblik på at identificere en mulig smittekilde.

Udbrudsstammen

Bakterien er af typen Salmonella Enteritidis. Ved helgenomsekventering af de bakterier som blev isoleret fra patienterne, sås det, at de var meget nært beslægtede og alle tilhørte sekvenstype 11, som er den hyppigst detekterede Salmonellatype i Danmark og resten af Europa.

Generelt om salmonellainfektion

Salmonella findes hos dyr og kan smitte mennesker via fødevarer, som er forurenede med bakterien. Salmonella er en hyppig og velkendt årsag til bakterielle tarminfektioner i Danmark. Der findes flere end 2.500 forskellige typer af salmonella.

Inkubationstid

Tiden, der går, fra man er smittet, til man får symptomer, varierer fra 6-72 timer. Som regel 12-36 timer før symptomerne viser sig.

Symptomer

Infektion med salmonella giver typisk almen utilpashed, diarré, ondt i maven, eventuelt kvalme, opkastninger, og/eller feber. Infektionen ledsages ofte af ledsmerter, muskelsmerter og hovedpine. Rigeligt med væske er vigtig for at forebygge og behandle dehydrering som følge af diarré og opkastninger. Ved alvorlig diarrésygdom bør man søge læge.

Læs mere

Læs mere om salmonellainfektion.

SSI nyhed (29. august 2023): Polsk kyllingekebab er kædet sammen med dansk salmonellaudbrud.

ECDC nyhed (30. august 2023): Clusters of Salmonella Enteritidis linked to consumption of chicken meat detected in 11 EU/EEA countries.