Uge 36 - 2023

Epidemisk forekomst af kighoste

Epidemisk forekomst af kighoste

I begyndelsen af juli måned meldte SSI ud, at der var en stigning i forekomsten af kighoste, EPI-NYT 27/2023. Denne stigning er fortsat hen over sommeren, og antallet af påviste tilfælde af kighoste i august måned nåede op på 439. Dette er cirka fire gange højere, end hvad der normalt ses mellem epidemier. Stigningen er set i næsten alle landsdele, og SSI vurderer derfor, at der er tale om en epidemi. Denne opgørelse bygger på data fra laboratorier i Danmark, der udfører analyser for påvisning af kighoste, og personer med kighoste uden verifikation fra laboratorierne indgår derfor ikke.

Kighoste forekommer i et cyklisk mønster med epidemier med omtrent 3-5 år imellem. Dette mønster ses også i andre lande med tilsvarende høj vaccinationsdækning som Danmark. De seneste to epidemier var i 2019-20 og i 2016-17, EPI-NYT 39/2019 og 46/2016.

Figur 1 viser den månedlige forekomst af laboratoriepåvist kighoste fra januar 2015 til og med august 2023. Den højeste forekomst under epidemien i 2016-17 var 289 tilfælde per måned, og den højeste forekomst under epidemien i 2019-20 var 875 tilfælde per måned. I årene med nedlukninger pga. covid-19 var forekomsten usædvanligt lav.

EPI-NYT 2023 uge 36 figur 1

Figur 2 viser incidensen af påvist kighoste for hele landet samt for hver af de elleve landsdele med hensyn til bopæl. Der er i månederne juni, juli og august set en markant stigning i alle landsdele med undtagelse af Bornholm, hvor der på nuværende tidspunkt endnu ikke er påvist kighoste i 2023.

EPI-NYT 2023 uge 36 figur 2

Tabel 1 viser antallet af påviste tilfælde af kighoste per måned per bopæls-landsdel i 2023. Det er nu påvist i alt 1.229 tilfælde af kighoste i 2023. Der ses en markant stigning fra 12 påviste tilfælde i januar måned til 439 tilfælde i august. Der ses en stigning for alle landsdele, bortset fra Bornholm.

EPI-NYT 2023 uge 36 tabel 1

Kighoste forekommer i alle aldersgrupper, men der ses typisk en overvægt af tilfælde blandt spædbørn og større børn og unge. Ligeledes er der ofte en højere forekomst blandt voksne i alderen 40-50 år, formentlig fordi forældre til børn med kighoste selv bliver testet. Der ses en overvægt af kvinder med 58 % af alle påviste tilfælde.

Figur 3 viser fordelingen på alder og køn for påviste tilfælde af kighoste i Danmark fra januar til og med august 2023. Der ses især en høj forekomst blandt små børn i alderen 0 år, blandt større børn i alderen 9 til 19 år samt blandt voksne i alderen 40 til 50 år.

EPI-NYT 2023 uge 36 figur 3

Kighoste hos børn under 2 år er anmeldelsespligtig, og i 2023 er der indtil nu anmeldt 48 tilfælde i denne aldersgruppe. Tabel 2 viser fordelingen i alder og vaccinationsstatus for disse børn.

EPI-NYT 2023 uge 36 tabel 2

Kighostevaccination er en del af det danske vaccinationsprogram (3-5-12 måneder og 5 år), men vaccinationen giver ikke livsvarig beskyttelse. Kighoste forekommer i alle aldersgrupper, men vaccinationsprogrammet sigter primært mod at beskytte spædbørn mod sygdommen, da disse er i risiko for et alvorligt forløb. Læger bør derfor være særlig opmærksomme på risiko for smitte til spædbørn, og især på uvaccinerede eller delvist vaccinerede børn under seks måneder.

På baggrund af den stigende forekomst blev et midlertidigt tilbud om kighostevaccination til gravide genindført pr. 1. august 2023, EPI-NYT 32-33/2023. Gravide anbefales at blive vaccineret mod kighoste i andet eller tredje trimester af graviditeten. Spædbarnet opnår derved en beskyttelse, der varer, indtil barnet selv kan modtage den første vaccination ved alderen 3 måneder.

Baseret på det antal kvinder, som på et tidspunkt i 2023 og frem til slutningen af juni måned har været hos egen læge til første graviditetsundersøgelse, er mindst 4.625 gravide kvinder blevet vaccineret mod kighoste alene i august måned.

For mere information om sygdommen samt retningslinjer for diagnostik af kighoste, se sygdomsleksikon på SSI's hjemmeside. Se desuden retningslinjer for forebyggelse efter eksposition (PEP) her.

(T. Dalby, P.H. Andersen, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse)