Uge 32/33 - 2023

To tilfælde af mæslinger i Region Midtjylland og i Region Sydjylland

To tilfælde af mæslinger i Region Midtjylland og i Region Sydjylland

Klinisk Mikrobiologi Aarhus Universitetshospital har påvist et tilfælde af mæslinger hos et barn bosiddende i Region Midtjylland. Barnet kom tilbage til Danmark efter rejse i udlandet i slutningen af juli måned og fik i forbindelse med kort indlæggelse i isolationsregime påvist mæslingevirus med PCR-diagnostik i en prøve taget den 2. august 2023. Statens Serum Institut (SSI) har genotypet virus, som tilhører genotype D8. Denne genotype er hyppigt forekommende globalt.

SSI har også påvist et tilfælde af mæslinger hos et barn bosiddende i Region Syddanmark. Barnet kom tilbage til Danmark i begyndelsen af august måned efter rejse til samme land som ovennævnte tilfælde, men efter det oplyste uden anden relation. Diagnosen er stillet ved PCR-diagnostik på en prøve taget i almen praksis den 4. august 2023. Genotype foreligger endnu ikke.

Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Vest, er informeret om begge tilfælde og har iværksat smitteopsporingsindsats i forhold til de smittedes nære kontakter såvel i privatlivet som i forhold til kontakter i sundhedsvæsenet, hvor andre personer kan have været udsat for smitte, inden diagnosen blev stillet.

Det seneste tilfælde har rejst i den smitsomme periode af sygdommen, hvor der er også er givet information til myndighederne i to lande, som den pågældende har rejst igennem.

Læger, især i Region Midtjylland og Region Syddanmark, opfordres til at være særligt opmærksomme på diagnosen i de kommende uger. Det er vigtigt, at personer mistænkt for mæslinger så vidt muligt ikke opholder sig i venteværelser med andre patienter, idet mæslinger er yderst smitsom.

De to påviste tilfælde understreger, at mæslinger stadig findes mange steder i verden, og at alle ikke-immune rejsende til områder med risiko for mæslinger bør være vaccineret mod mæslinger inden afrejse (i form af MFR-vaccine).

Prøvetagning

Ved mistanke om mæslinger tages følgende prøver:

  1. Svælgpodning og urin til påvisning af mæslingevirus (morbillivirus) RNA ved PCR. Muligheden for at påvise mæslingevirus er størst tidligt i sygdomsforløbet, men virus kan ofte påvises i flere uger efter den akutte sygdom. Negativt fund udelukker ikke mæslinger.

  2. En blodprøve til mæslingevirus (morbillivirus) IgM/IgG-antistof-bestemmelse. IgM-antistof kan påvises ved udslæt.

Det anbefales, at alle mæslingevirus-positive prøver sendes til det Nationale WHO Referencelaboratorie for Morbilli og Rubella, Laboratorium for Virus Overvågning og Forskning, Statens Serum Institut, til vederlagsfri karakterisering.

Ved mistanke om mæslinger er det vigtigt, at diagnostik og udredning foregår så hurtigt som muligt af hensyn til fortsat isolation og eventuelt behandling af patient, samt opsporing og eventuelt behandling af ikke-immune personer udsat for smitte. Til diagnostik af mæslinger er serologisk påvisning ikke tilstrækkeligt, og viruspåvisning ved PCR er nødvendigt. Viruspåvisning ved PCR-analyse er den hurtigste og sikreste metode til laboratoriediagnostik af mæslinger. Analysen foretages blandt andet på SSI.

Det nationale WHO Reference Laboratorie for Morbilli og Rubella på SSI varetager karakterisering (sekventering og typning) af samtlige mæslingevirus-RNA-positive prøver i Danmark. Da karakterisering af mæslingevirus er vigtigt i forhold til smitteopsporing, bedes alle suspekte og bekræftede mæslingevirus-positive prøver sendt hertil så hurtigt, som praktisk muligt. Det anbefales at tage telefonisk kontakt til virologisk vagthavende på SSI (i dagtiden tlf. 40336379, efter kl. 15.30 til vagthavende epidemiolog tlf. 41317404) for at forberede laboratoriet på ankomst af prøver, og derved undgå unødig forsinkelse af diagnosen.

For yderligere detaljer se SSI's temaside om mæslinger.

Vaccination og profylakse efter eksposition

Vigtigste forebyggelse er MFR-vaccination. MFR-vaccination tilbydes i Danmark til alle børn ved 15 måneder og 4 år som en del af det danske børnevaccinationsprogram. Der kan ved sikker udsættelse for smitte, dvs. ved kontakt til et laboratoriebekræftet eller epidemiologisk linket tilfælde, gives MFR-vaccination inden for 3 døgn efter udsættelse for smitte og normalt human immunglobulin inden for 6 døgn som postekspositionsprofylakse (PEP) til ikke-immune kontakter. Afgrænsning af kontakter med behov for PEP foretages af vagthavende læge i Styrelsen for Patientsikkerheds stedlige Tilsyns- og Rådgivningsenhed. Udgiften dækkes derefter af regionen.

Se detaljer vedrørende profylakse efter eksposition her.

Anmeldelse

Bekræftede tilfælde af mæslinger er skriftligt anmeldelsespligtige til Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Øst/Vest samt til Statens Serum Institut. Dette gøres via det elektroniske indberetningssystem (SEI2). Se link for yderligere information og vejledning. Af hensyn til det korte vindue for PEP er det dog hensigtsmæssigt at tage telefonisk kontakt til den stedlige Tilsyns- og Rådgivningsenhed, så snart prøvesvar foreligger, så afgrænsning af kontakter med behov for PEP kan afklares straks.

(M.K. Thomsen, KMA Aarhus Universitetshospital, S.S. Rasmussen, B. Bødker, K.T. Franck, Virus Overvågning og Forskning, Nationalt Referencelaboratorium for Mæslinger og Rubella, L.K. Knudsen, P.H. Andersen, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse, J.D. Thomsen, D. Haimes, Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Vest)