Uge 14 - 2022

Udvidet sentinelovervågning af influenza, covid-19 og andre luftvejsvirus

Udvidet sentinelovervågning af influenza, covid-19 og andre luftvejsvirus

I indeværende influenzasæson (med start i uge 40, 2021) gik den udvidede sentinelovervågning af influenza, covid-19 og andre luftvejsvirus i gang, læs mere i EPI-NYT 38-39/21. Udvidelsen omfatter en markant opskalering af antallet af indsamlede luftvejsvirusprøver pr. sæson fra 1.000 prøver pr. sæson (fra uge 40 til uge 20) til nu 15.000 prøver pr. år fra patienter med influenzalignede sygdom (ILS-patienter). Derudover udvides overvågningen til at omfatte alle årets uger. Endelig er det håbet, at øge antallet af praktiserende læger, som deltager i overvågningen.

Sentinelovervågningen bidrager til at overvåge omfanget og typen af cirkulerende luftvejsvirus i samfundet på en stabil og systematisk måde. Sentinelovervågningen følges derfor tæt af de danske sundhedsmyndigheder. ”Sentinel” kommer fra det latinske ord for en skildvagt og er et internationalt overvågningssystem anbefalet af WHO og ECDC, som muliggør at følge og udveksle signaler for at kunne forudse nye sygdomsudbrud og epidemier både nationalt og internationalt. I fraværet af systematisk testning for covid-19 i takt med den nu faldende forekomst i 2022, efter to år med omfattende testning, vil sentinelovervågningen blive et særligt vigtigt instrument til fortsat at følge covid-19-epidemien og detektere nye signaler inklusive påvise spredning af nye virusvarianter.

I forbindelse med lanceringen af det udvidede sentinelsystem i efteråret 2021 inviterede Statens Serum Institut (SSI) flere praktiserende læger til at deltage. Der var stor interesse for at deltage fra mange praktiserende lægers side, og muligheden for at tilmelde sig måtte lukkes ned igen, da et stort antal læger hurtigt havde meldt sig. Men nu er der igen brug for flere læger i overvågningen, og det er derfor igen muligt at melde sig som deltager i sentinelovervågningen. Læs mere om tilmelding her.

De praktiserende læger skal ved deltagelse i overvågningen tage og indsende podningsprøver fra to ILS- patienter hver uge. Derudover skal de elektronisk indberette antallet af ILS-patienter samt det totale antal patienter set i deres konsultation hver uge. Hver podningsprøve honoreres med 150 kroner med afregning én gang i kvartalet. Prøverne analyseres løbende på SSI, og svarene sendes tilbage til praksis, hvorved det er muligt at følge med i, hvilke luftvejsvirus der cirkulerer i lokalområdet. Svaret kommer desuden til at fremgå i MiBa. Sentinelovervågningen gør det også muligt løbende at følge med i den regionale smitteudvikling.

Resultater fra den udvidede sentinelovervågning i denne sæson indtil nu

Figur 1 viser udviklingen i påviste luftvejsvirus fra uge til uge for hele landet siden sæsonens start i uge 40, 2021. Særligt bemærkes den høje forekomst af metapneumovirus i slutningen af 2021, og senere den bratte stigning i influenza i februar/marts 2022.

En helårsovervågning af luftvejsvirus vil samtidig være med til at påvise forekomst af specifikke luftvejsvirus uden for normal sæson. Fx blev den høje forekomst af RS-virus sidste sommer ikke påvist gennem sentinelovervågningen men udelukkende gennem diagnostiske prøver. Havde der været en helårs sentinelovervågning, ville det sandsynligvis have været muligt at se denne stigning tidligere. Læs mere om den høje forekomst af RS-virus i EPI-NYT 35/21.

EPI-NYT 2022 uge 14 figur 1

Figur 2 viser incidensen af forskellige luftvejsvirus pr. region siden sæsonens start i uge 40, 2021. Særligt bemærkes her høj smitte af henholdsvis influenza, covid-19, metapneumovirus og rhinovirus men med betydelig variation regionerne imellem.

EPI-NYT 2022 uge 14 figur 2 

Med hensyn til udviklingen i influenzasmitte sent i sæsonen 2021-2022 bekræfter data fra sentinelovervågningen, hvad der er set i data fra den danske mikrobiologidatabase, MiBa. De indsendte prøver gennem sentinelovervågningen viste en sen stigning i influenza A fra uge 5 og frem, og MiBa viste på samme måde et meget lavt antal smittede i perioden fra uge 41 til uge 5, hvor der ellers normalt ses et betydeligt større antal influenzatilfælde. Siden uge 5 har vi dog i denne sæson set ugentlige fordoblinger i antallet af influenza A-tilfælde. I uge 13 blev der fundet 2.556 tilfælde med influenza A, og i alt for sæsonen er der påvist 11.057 tilfælde. Antallet af influenza B-tilfælde har ligget lavt gennem hele sæsonen, og der er indtil nu kun fundet 78 tilfælde i alt.

Den standardiserede sentinelovervågning har eksisteret i 28 år, og muliggør derfor direkte at vurdere omfanget og alvorligheden af den igangværende sæson sammenlignet med tidligere sæsoner.

Se flere ugentlige opgørelser af data fra sentinelovervågningen, samt data fra MiBa, her. På denne side findes også link til det nye influenzadashboard, der viser daglige opgørelser af influenza A og B, herunder testede personer, positivprocenter, bekræftede tilfælde, indlæggelser, dødsfald og vaccination.

(S.B. Asmussen, L.K. Knudsen, L.S. Vestergaard, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse, R. Trebbien, A.B. Botnen, Virus og Mikrobiologisk Specialdiagnostik.)