Uge 38/39 - 2021

Influenzavaccination og overvågning af influenza i sæsonen 2021/2022
Informationskampagne rettet til grupper, der anbefales influenzavaccination
Nu sker det endelig: Indberetning af smitsomme sygdomme bliver elektronisk

Influenzavaccination og overvågning af influenza i sæsonen 2021/2022

Statens Serum Institut overvåger forekomsten af influenza i Danmark året rundt. Men under den årlige influenzasæson, defineret som perioden fra uge 40 i efteråret til uge 20 i foråret, udvides overvågningen ved brug af en række WHO-anbefalede epidemiologiske og laboratoriebaserede systemer, nærmere beskrevet nedenfor. Overvågningstallene vises løbende på SSI’s hjemmeside og beskrives i nyhedsbrevet INFLUENZA-NYT, sammen med overvågningen af en lang række andre luftvejsvirusinfektioner.

I lighed med tidligere sæsoner er der i 2021/2022-sæsonen tilbud om gratis influenzavaccination til særlige grupper i risiko for at få alvorlig sygdom og komplikationer til influenza. Disse grupper omfatter ældre personer på 65 år eller derover, eller som er fyldt 65 år inden den 15. januar 2022. For gravide i 2. eller 3. trimester samt for personer med immundefekt og deres husstandskontakter tilbydes vaccination dog frem til udgangen af februar 2022.

Ansatte i sundheds- og plejesektoren vil igen blive tilbudt gratis vaccination, sådan som de også blev det for første gang i 2020/2021.

Derudover er der som et nyt tiltag i 2021/2022 tilbud om gratis influenzavaccination til alle børn i alderen 2 til og med 6 år. Børn der er påbegyndt vaccination inden 15. januar 2022, men mangler anden vaccination eller efter første vaccination er fyldt 7 år, kan færdigvaccineres inden 1. marts 2022. Vaccinationen vil først og fremmest beskytte børnene i denne aldersgruppe samt deres familie mod smitte, men vil også være medvirkende til at bremse influenzasmitten i befolkningen generelt, og dermed også undgå sygdom hos sårbare grupper.

Influenzavaccination nedsætter ikke kun risikoen for at blive smittet med influenza, men også risikoen for udvikling af alvorlig sygdom, indlæggelse og død som følge af influenza, såfremt man alligevel skulle blive syg på trods af vaccination. Igen i år er influenzavaccination ekstra vigtigt, fordi influenza udgør en særlig risiko for mange af de samme mennesker, der også risikerer et alvorligt sygdomsforløb, hvis de får covid-19. Hvis disse personer bliver syge med begge sygdomme samtidig, kan sygdomsforløbet yderligere forværres.

Igennem de sidste ti år har den gennemsnitlige vaccinationsdækning i Danmark blandt befolkningen på 65 år og ældre kun ligget på ca. 50%, men i 2020/2021 lykkedes det at sikre en rekordhøj tilslutning på 75%, takket være flere indkøbte vacciner og en massiv oplysningskampagne, herunder personlige breve i e-boks til alle i risikogruppen på 65 år og ældre. Danmark lykkedes dermed for første gang med at opfylde WHO’s anbefaling om, at mindst 75% af befolkningen på 65 år og ældre vaccineres imod influenza forud for den nye sæson, EPI-NYT 22/21. Målet for 2021/2022 er at opnå en endnu højere vaccinationsdækning blandt risikogrupperne, hvorfor endnu flere vacciner er indkøbt i år, og dertil kommer tilbuddet om vaccination af børn.

I lighed med sidste år udsender SSI sammen med Sundhedsstyrelsen i denne uge et påmindelsesbrev til alle borgere på 65 år og ældre om den gratis influenzavaccination. De personer, som ikke har fået den 23-valente pneumokokvaccine inden for de sidste 6 år, vil ligeledes blive påmindet om denne vaccine. Desuden påbegyndes fra uge 39 udsendelsen af et påmindelsesbrev til forældre til børn.

Tilbud om gratis influenzavaccination gælder fra den 1. oktober 2021 

Bekendtgørelsen om den gratis influenzavaccination til visse persongrupper for 2021/2022 (BEK nr. 1841), publiceret den 22.09.2021.

Tilbuddet om gratis influenzavaccination af børn i alderen 2 til 6 år omfattes af bekendtgørelse om gratis vaccination mod visse smitsomme sygdomme m.v. (BEK nr. 1862), opdateret d. 26.09.2021.

Influenzavacciner i sæsonen 2021/2022

I Danmark anvendes traditionelt inaktiverede vacciner til vaccination mod influenza. Disse vacciner er de hyppigst anvendte vacciner mod influenza verden over. Vaccinerne indeholder bestanddele fra de af WHO anbefalede vaccinestammer. Inaktiverede influenzavacciner indeholder overfladeproteinerne fra influenzavirus, som er dyrket frem i hønseæg og siden inaktiveret. Disse overfladeproteiner aktiverer immunsystemet, så der dannes antistoffer.

I influenzasæsonen 2021/2022 vil der for første gang desuden være en levende svækket influenzavaccine tilgængelig. Denne vaccine anvendes til børn i alderen 2 til og med 6 år, og administreres som en næsespray, hvor dosis fordeles med ét sprøjt i hver næsebor.

WHO anbefaler, at influenzavaccinerne anvendt i 2021/2022 har følgende antigenindhold:

 • A/Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09-lignende virus
 • A/Cambodia/e0826360/2020 (H3N2)-lignende virus
 • B/Washington/02/2019-lignende virus (Victoria linjen)
 • B/Phuket/3073/2013-lignende virus (Yamagata linjen)

I år anvendes i Danmark tre inaktiverede influenzavacciner, som alle er 4-valente og sammensæt efter WHO’s anbefalinger. To af vaccinerne er de samme 4-valente standarddosis vacciner, InfluvacTetra®, og VaxigripTetra®. Den tredje 4-valente influenzavaccine, Fluzone®, er en højdosis vaccine.

Den levende svækkede influenzavaccine til børn er også 4-valent, Fluenz Tetra®, og indeholder de samme anbefalede typer af henholdsvis type A og B influenza A-virus.

Højdosis influenzavaccinen har et højere antigenindhold end standard influenzavaccinerne (henholdsvis 60 μg i højdosis influenzavaccinen og 15 μg i standard influenzavaccinerne). Højdosis vaccinen giver et højere niveau af beskyttende antistoffer hos ældre personer, som generelt har et svagere immunforsvar end yngre, og derfor responderer dårligere på standardvaccinen (dvs. opnår et lavere antistofniveau og antistofferne falder hurtigere). Højdosis influenzavaccinen er godkendt til anvendelse fra 65 år og derover. I sæsonen 2021-2022 vil vaccinen i Danmark blive tilbudt til personer på 82 år og ældre, samt personer der er fyldt 82 år inden den 15. januar 2022, og til personer på 65 år eller ældre, der bor på plejehjem, i plejebolig, i friplejebolig eller tilsvarende.

Højdosis vaccinen kan også anvendes til personer, der ikke tåler de andre tilgængelige vacciner, såfremt de er fyldt 65 år.

Ingen af de 4-valente vacciner indeholder thiomersal eller adjuvans. InfluvacTetra® og VaxigripTetra® kan indeholde spor af æg/kyllingeprotein, formaldehyd, neomycin eller gentamycin. Den 4-valente høj-dosisvaccine kan indeholde spor af æg/kyllingeprotein og formaldehyd, men indeholder ikke neomycin eller gentamycin. Derfor vil de få personer ≥65 år, der har allergi overfor gentamycin eller neomycin, kunne tilbydes Fluzone®-vaccinen i stedet for. I år har det desværre ikke være muligt at sikre levering af den inaktiverede cellebaserede vaccine, som i seneste sæson kunne benyttes til personer med ægallergi. 

For nærmere beskrivelse af influenzavacciner, kontraindikationer, dosis m.m., se Vaccineleksikon.

Influenzavaccinerne kan gives samtidig med pneumokokvaccinen, som tilbydes gratis til alle personer på 65 år og derover samt til visse andre grupper med særlig høj risiko. Der er heller ikke et minimumsinterval man skal overholde imellem en influenzavaccine og en covid-19 vaccine.

De 4-valente standarddosis vacciner (InfluvacTetra® og VaxigripTetra®) og den 4-valente højdosis vaccine (Fluzone®) vil være tilgængelige for levering i uge 39/40, mens den levende svækkede influenzavaccine til børn (Fluenz Tetra®)) vil være tilgængelig fra uge 40.

Hvem er omfattet af tilbuddet om gratis influenzavaccination?

Tilbud om gratis influenzavaccination gives fra 1. oktober til 15. januar til særlige persongrupper med bopæl i Danmark eller med ret til vaccinationsydelser under ophold i Danmark. For gravide i 2. eller 3. trimester samt for personer med immundefekt og deres husstandskontakter dog til udgangen af februar.  

Ifølge Bekendtgørelse om gratis influenzavaccination til visse persongruppe for 2021/2022 (BEK nr. 1841) har følgende grupper ret til gratis influenzavaccination:

 • Personer der er fyldt 65 år inden den 15. januar 2022
 • Førtidspensionister
 • Kronisk syge med følgende lidelser, efter en lægelig vurdering:
  o Kroniske lungesygdomme
  o Hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk)
  o Diabetes 1 eller 2
  o Medfødt eller erhvervet immundefekt
  o Påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
  o Kronisk lever- og nyresvigt
  o Andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko.
 • Personer med andre alvorlige sygdomme hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
 • Svært overvægtige (vejledende BMI > 35) efter lægelig vurdering
 • Børn fra 6 måneder og voksne med alvorlig sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
 • Personer i samme husstand som børn i øget risiko for alvorlig influenza jf. §1, nr. 5.
 • Personer med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko.
 • Alle gravide i 2. eller 3. trimester
 • Husstandskontakter til personer med medfødt eller erhvervet immundefekt kan efter lægelig vurdering tilbydes vaccination. Ved husstandskontakter forstås medlemmer af husstanden samt personer med lignende tæt kontakt.
 • Personale i sundheds- og plejesektoren, der har opgave med pleje, omsorg og behandling af borgere, der er i særlig risiko for et alvorligt forløb med influenza, herunder:
  o Læger
  o Sygeplejersker
  o Farmaceuter
  o Kiropraktorer
  o Tandlæger
  o Afspændingspædagoger
  o Bandagister
  o Bioanalytikere
  o Ergoterapeuter
  o Fysioterapeuter
  o Jordemødre
  o Kliniske diætister
  o Optometrister
  o Radiografer
  o Audiologiassistenter
  o Farmakonomer
  o Fodterapeuter
  o Neurofysiologiassistenter
  o Tandklinikassistenter
  o Tandplejere
  o Tandteknikere
  o Beskæftigelsesvejledere
  o Plejere
  o Plejehjemsassistenter
  o Social- og sundhedsassistenter
  o Social- og sundhedshjælpere
  o Psykologer
  o Lægesekretærer
  o Sundhedsservicesekretærer
  o Portører
  o Paramedicinere
  o Ambulancebehandlere
  o Ambulanceførere.
 • Vaccination tilbydes desuden studerende, elever eller ufaglærte m.v., der varetager funktioner svarende til ovenstående faggrupper, og som har opgaver med pleje, omsorg og behandling af borgere, der er i særlig risiko for alvorligt forløb med influenza.

Børn og influenzavaccination

Som omtalt ovenfor har Sundhedsstyrelsen indstillet og Sundhedsministeren besluttet, at børn i alderen 2 til og med 6 år tilbydes gratis influenzavaccination i sæsonen 2021/2022. Børn får oftere influenza og er mere smitsomme end voksne, så med vaccination af de 2 til og med 6-årige er håbet at kunne begrænse sygdom og bekymring i familierne, samt at forhindre fravær og isolation hos børn og øvrige familiemedlemmer. På grund af den særlige situation med covid-19-epidemien tilstræbes det i denne influenzasæson at forebygge al den influenzasygdom, det er muligt. Derfor tilbydes børn vaccination mod influenza for herigennem at være medvirkende til at forebygge, at influenzavirus spreder sig i befolkningen. Dermed beskyttes sårbare grupper, og man undgår at belaste sundhedssystemet unødigt. Indtil videre gælder tilbuddet om vaccination af børn kun for influenzasæsonen 2021/2022.

Der er indgået aftale mellem PLO og Danske Regioner om, at børn tilbydes influenzavaccination hos almen praksis som en del af profylakseaftalen.

Børn vil blive tilbudt en influenzavaccine i form af næsespray, hvor der sprøjtes en halv dosis op i hvert næsebor. Den anvendte vaccine (Fluenz Tetra®) er en levende svækket vaccine. Hvis det er første gang, at barnet bliver vaccineret mod influenza, skal barnet vaccineres to gange med mindst fire ugers mellemrum. Børn, der har påbegyndt vaccination inden 15. januar 2021, men mangler 2. vaccination eller efter 1. vaccination er fyldt 7 år, kan færdigvaccineres inden 1. marts 2022. De mest almindelige bivirkninger er nedsat appetit, tilstoppet næse og utilpashed. Der kan også ses muskelømhed, hovedpine og feber.

Fluenz Tetra® vaccinen er specielt udviklet og godkendt til børn. Vaccinen har igennem en årrække været anvendt til børn i bl.a. England og Finland.

Man skal dog være opmærksom på, at enkelte børn ikke bør vaccineres med den levende svækkede vaccine, og derfor skal tilbydes en anden slags influenzavaccine. Det drejer sig særligt om immunkompromitterede børn, men også børn som er husstandskontakter til svært immunkompromitterende personer (fx. knoglemarvstransplanterede patienter og personer i højdosis kemoterapi, der har behov for isolation). Dansk Pædiatrisk Selskab har formuleret følgende kontraindikationer for vaccination med Fluenz Tetra®.

 • Alder yngre end 2 år eller ældre end 18 år.
 • Tidligere anafylaksi overfor influenzavaccine eller vaccinekomponent incl. gentamycin.
 • Indlæggelseskrævende systemisk allergisk reaktion over for æg.
 • Immundefekt, som skyldes sygdomme såsom akut eller kronisk leukæmi, lymfom, symptomatisk HIV-infektion, aspleni.
 • Primær immundefekt.
 • Erhvervet immundefekt pga. højdosis immunsupprimerende behandling.
 • Svær eller ikke-kontrolleret astma, herunder indlæggelseskrævende astma inden for de sidste 3 måneder.
 • Astmatisk bronkitis de seneste 72 timer.
 • Salicylatbehandling (pga. forbindelsen mellem Reyes syndrom og salicylater og vildtype-influenzainfektion). Salicylater må ikke anvendes til børn og unge i 4 uger efter vaccinationen.
 • Børn med ikke-opererede kraniofaciale misdannelser eller med cochlearimplantat (pga. manglende data).

Fluenz Tetra® må gerne gives til personer med asymptomatisk hiv-infektion, til personer, som modtager topikale/inhalerede kortikosteroider eller lavdosis systemisk kortikosteroid, og til personer, som er i substitutionsbehandling med kortikosteroid som fx. ved binyrebarkinsufficiens.

For yderligere information om influenzavaccination af børn, risikobørn og kontraindikationer for Fluenz Tetra®, henvises til produktresumeet, samt til vejledningen om influenza fra Dansk selskab for Pædiatri hjemmeside, se link ovenfor.

Børn som tidligere har haft anafylaksi over for æg har i studier ikke reageret med systemiske allergiske reaktioner ved vaccination med Fluenz Tetra®. Ud fra et forsigtighedsprincip anbefales dog indtil videre, at disse børn henvises med henblik på at modtage Fluenz etra®-vaccinen i hospitalsregi.

Hvis barnet har kontraindikationer mod en levende svækket vaccine eller er uden for aldersindikationen for Fluenz Tetra® i vaccinationsprogrammet, kan en af de to inaktiverede vacciner anvendes. Både InfluvacTetra® og VaxigripTetra® er registeret til anvendelse til børn fra 6 måneder.

Børn i alderen 6 måneder til og med 8 år, som ikke tidligere er influenzavaccineret, og som skal have en af de inaktiverede influenzavacciner, bør have to vaccinationer med mindst fire ugers interval.

Der anvendes samme dosis hos børn som hos voksne.

Det kan være relevant at vaccinere husstandskontakter og andre personer med tæt kontakt til børn i risikogrupper (herunder børn under 6 måneder, der ikke kan vaccineres).

Graviditet og amning

Gravide har en øget risiko for at få alvorlige komplikationer af influenzainfektion i forhold til ikke-gravide, og dette er særligt tilfældet for influenza A (H1N1)pdm09, som har været i omløb siden 2009.

Sundhedsstyrelsen anbefaler derfor influenzavaccination af alle gravide i 2. eller 3. trimester. Gravide i 1. trimester bør også tilbydes vaccination, hvis de i øvrigt tilhører en risikogruppe. Mange års erfaring med vaccination af gravide på verdensplan har vist, at influenzavaccination under graviditeten er sikker både for den gravide og for barnet. Influenzavaccination af gravide giver desuden barnet beskyttelse mod influenza i de første måneder efter fødslen, da der overføres antistoffer fra mor til barn. Influenzavaccinen kan også gives i ammeperioden.

Om influenzavacciners virkning

Influenzavaccinerne medfører beskyttelse mod de specifikke influenzastammer i vaccinen efter 2-3 uger. Immuniteten holder sædvanligvis 6-12 måneder, men allerede seks måneder efter vaccination er antistofniveauet faldet til 50% af peak-antistofniveauet. Det er samtidig vigtigt at vide, at influenzavaccinerne ikke er 100% effektive mod influenza. Graden af beskyttelse afhænger dels af, hvor godt de virusantigener, der er i vaccinen, passer til de virus, der cirkulerer, og dels af styrken af den vaccineredes generelle immunforsvar. Studier viser, at personer der er vaccineret, ofte får mildere sygdom og i ringere grad bliver indlagt, såfremt de skulle blive smittet med influenza trods vaccination. Ældre responderer ringere på vaccinen, dvs. at deres antistoffer ligger lavere, og at antistofniveauet falder hurtigere end hos yngre. Mængden af antistoffer mod influenza falder med tiden, derfor vil man ikke være tilstrækkeligt beskyttet i det efterfølgende år, og det anbefales derfor, at personer i risikogrupper bliver vaccineret hvert år. Influenzavirus ændrer sig også løbende genetisk (shift), så den beskyttelse man har fået imod et influenzavirus efter vaccination, dækker ikke nødvendigvis det ændrede virus. Derfor fremstilles der hvert år en ny vaccine, der indeholder bestanddele fra de virusstammer man forventer kommer i omløb. Det er WHO, der hvert år anbefaler hvilke virus, der bør indgå i den kommende sæsons vacciner. For vurderingen af indholdet i influenzavacciner til den nordlige halvkugle indgår også viden om, hvilke virus der forud herfor har domineret på den sydlige halvkugle.

Bivirkninger og kontraindikationer

Feber, utilpashed, kulderystelser og træthed er almindelige vaccinationsreaktioner, som typisk forsvinder i løbet af 1-2 dage. De inaktiverede influenzavacciner kan ikke give influenzasygdom, men bivirkningerne til vaccinen fejlfortolkes ofte af borgere som influenzasygdom.

Allergi over for formaldehyd vil oftest manifestere sig som kontaktdermatitis, hvor lappeprøver kan være positive, og er ikke en kontraindikation. For at undgå denne reaktion, kan vaccinen gives dybt intramuskulært.

Neuraminidasehæmmere kan bruges til behandling og eventuelt også forebyggende efter konkret eksponering for influenza til personer, der ikke kan vaccineres på grund af kontraindikationer.

Se særligt om kontraindikationer for influenzavaccination af børn ovenfor.

Registrering af vaccinationer

Alle influenzavaccinationer skal registreres i Det Danske Vaccinationsregister (DDV) jf. Bekendtgørelse om adgang til og registrering m.v. af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger. Hvis vaccinationsoplysningerne ikke indberettes automatisk til DDV via integration med det elektroniske patientjournalsystem, der anvendes, kan vaccinationer registreres på www.fmk-online.dk.

Ydelseskoder for afregning af influenzavaccinerne kan findes på PLO hjemmeside.

Overvågning af influenza

SSI’s overvågning af influenza begynder som vanligt i uge 40. Data fra influenzaovervågningen bliver opdateret på SSI´s hjemmeside ugentligt, og der udsendes nyheder løbende, når der sker ændringer i influenzasituationen.

Influenzaovervågningen er baseret blandt andet på antallet af positive laboratorieprøver, antallet af henvendelser fra borgere til vagtlæger og til en gruppe af praktiserende læger (sentinel-læger) om influenzalignende sygdom (ILI). Endvidere overvåges antallet af patienter indlagt på hospital med influenza, herunder patienter indlagt på intensivafdeling med alvorlig influenzasygdom, samt antallet af influenzarelaterede dødsfald.

Som en konsekvens af covid-19 vil overvågningen af influenza igen i den kommende sæson blive udfordret, dels på grund af overlappende symptomer mellem influenza og covid-19, og dels på grund af ændrede mønstre for patientfremmøde hos behandlende læger og ændrede rutiner for prøvetagning for covid-19, influenza og andre luftvejssygdomme. SSI har i år etableret et udvidet sentinel-overvågningssystem for influenza, covid-19 og andre luftvejsvirusinfektioner, som SSI håber, at mange praktiserende læger vil deltage i. Interesserede læger opfodres til at kontakte Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse på epiinfo@ssi.dk

(L.S. Vestergaard, L.K. Knudsen, Sidsel B. Asmussen, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse)

Informationskampagne rettet til grupper, der anbefales influenzavaccination

I forbindelse med det gratis tilbud om influenzavaccination til særlige risikogrupper, iværksætter Sundhedsstyrelsen en kampagne, der oplyser målgrupperne om tilbuddet samt om baggrunden for anbefalingen om vaccination. Kampagnen kører i år med hovedbudskabet: ”Influenzavaccination – en rask beslutning”.

Kampagnen vil være at finde på mange forskellige platforme, fx digitalt TV, udendørs plakater, sociale medier, bannere på hjemmesider og annoncer i aviser og ugeblade. Der er et særligt kampagnespor, der retter sig til forældre til børn i alderen 2-6 år.

Man kan læse mere om vaccinationstilbuddet og kampagnen på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, hvor man også kan downloade en række borgerrettede informationsmaterialer til de forskellige målgrupper bl.a. pjecer, plakater og film til infoskærme.

Til almen praksis udsendes med voksenvaccinerne en plakat og nogle eksemplarer af pjecen rettet mod voksne, og med børnevaccinerne en plakat og pjecer rettet mod forældre til børn i alderen 2-6 år. Flere materialer kan downloades fra sst.dk/influenza. Det er i år ikke muligt at bestille flere trykte materialer.

Fødeafdelingerne modtager ligeledes en trykt materialepakke målrettet gravide. Derudover modtager relevante patientforeninger digitale materialepakker, og det samme gør landets kommuner og fagforeninger, der organiserer sundheds- og plejepersonale.  

(A. Rygaard, B. Søborg, Enhed for Beredskab og Smitsomme Sygdomme, Sundhedsstyrelsen)

Nu sker det endelig: Indberetning af smitsomme sygdomme bliver elektronisk

Den 1. oktober 2021 tages første skridt i overgangen til elektronisk indberetning af anmeldelsespligtige sygdomme. Her får landets praktiserende speciallæger, inklusiv alment praktiserende læger, nemlig adgang til det nye elektroniske skema ”Smitsomme sygdomme" i Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI2).

Skemaet ”Smitsomme sygdomme” er et samlet indberetningssted for alle anmeldelsespligtige sygdomme, der tidligere blev anmeldt på papir-formular 1515, på syfilis- og gonorré-formularerne på www.ssi.dk og på hiv-formular 4001-9 (”den lyserøde blanket”). Skemaet er udarbejdet i et samarbejde mellem Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse på Statens Serum Institut (SSI) og Sundhedsdatastyrelsen (SDS).

Der arbejdes aktuelt på, at MRSA papir-formular 5001 ligeledes erstattes af et elektronisk skema, men det er for tidligt at sige, hvornår dette bliver en realitet.

Ved den fremtidige brug af SEI2 til anmeldelse af smitsomme sygdomme gøres der op med anmeldelser på gennemslagspapir og blanketter, som skal scannes eller sendes til forskellige institutioner.

Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) og Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse, SSI, vil fremover kunne hente de indberettede oplysninger fra SEI2. Lægernes arbejde med indberetningen lettes, idet det elektroniske skema tilpasses de enkelte sygdomme, således at der kun spørges til oplysninger med relevans for den sygdom, der indberettes. Yderligere kan den anmeldende læge få hjælp til udfyldelse af skemaet ved brug af skemaets vejledende rullemenuer. Forventningen er desuden, at overgangen til elektronisk indberetning øger datakvaliteten, og dermed overvågningen af smitsomme sygdomme i Danmark.

Det er en stor fordel for overgangen til elektronisk indberetning, at de fleste læger allerede er brugere af det webbaserede SEI2 og kender systemet, idet eksempelvis dødsattester også indberettes i dette system. Det betyder, at overgangen til elektronisk indberetning ikke medfører behov for køb og/eller installation af nye systemer eller programmer og ej heller behov for oplæring af brugere i systemet. Det vil fortsat være muligt for læger at uddelegere indberetning af anmeldelsespligtige sygdomme til en medhjælp. En medhjælp kan være en autoriseret sundhedsperson såvel som en ikke-autoriseret sundhedsperson.

Når det til en start kun er landets praktiserende speciallæger, inklusiv alment praktiserende læger, der får mulighed for at bruge det elektroniske skema fra 1. oktober 2021, skyldes det, at det er SDS, der står for at give privatpraktiserende læger adgang til skemaet. SDS giver alle privatpraktiserende læger, der allerede har adgang til at udfylde dødsattester i SEI2, adgang til skemaet ”Smitsomme sygdomme”. Hospitalslæger vil få adgang via de lokale administratorer i de fem regioner. Planen er, at også alle hospitalslæger med adgang til at udfylde dødsattester automatisk gives adgang til skemaet ”Smitsomme sygdomme”. Regionerne godkendte i uge 38 overgangen til elektronisk indberetning, og arbejdet med at oprette grupper og give adgang til skemaet kan derfor nu påbegyndes.

Hver af regionerne informerer deres ansatte om, hvornår skemaet kan anvendes i deres region.

Læger eller medhjælpere, der ikke automatisk gives adgang til skemaet ”Smitsomme sygdomme”, men som ønsker adgang, kan oprette sig i SEI2 og anmode om rettighed til brug af skemaet ”Smitsomme sygdomme”.

Der vil være en overgangsperiode frem til 1. juli 2022, hvor der er mulighed for både elektronisk indberetning og indberetning via de nuværende metoder.

Som med alle andre nye ting vil der formentlig være behov for en vis tilpasning i skemaet ”Smitsomme sygdomme”. Da det ligger os meget på sinde at gøre indberetningen så nem og intuitiv som muligt, er vi meget interesserede i at modtage feedback fra brugerne. På den måde får vi mulighed for at tilrette eventuelle uhensigtsmæssigheder i skemaet. Feedback kan sendes til sisv@ssi.dk.

Læs mere

Læs mere i Sundhedsdatastyrelsens brugervejledning ”Login og introduktion til SEI2”.

Find information om, hvordan du indberetter en smitsom sygdom elektronisk i ”Vejledning til indberetning af smitsomme sygdomme”. Vejledningen indeholder også en oversigt over hvilke sygdomme, der er anmeldelsespligtige, samt en oversigt over hvilke oplysninger, der skal registreres for hver af disse.

Brug for hjælp?

Spørgsmål vedrørende systemet og brugen heraf kan sendes til SEIsystemet@sundhedsdata.dk, eller rettes direkte til Helle Rejnhold Sørensen (3268 5210) eller Sandra Sarosi Thomasen (3268 9173).

Spørgsmål i forbindelse med udfyldelse af skemaet og indberetning heraf kan sendes til sygdomsanmeldelse@ssi.dk, eller rettes direkte til Sidsel Skou Voss (3268 8577) eller Anne Kathrine Colstrup Hvass (3268 8453)

(S.S. Voss, A.K.C. Hvass, S. Cowan, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse)
29. september 2021