Uge 35 - 2021

Ekstraordinær høj forekomst af RS-virus
Information om bestilling af influenzavacciner for 2021-2022-sæsonen

Ekstraordinær høj forekomst af RS-virus

Der ses netop nu en helt ekstraordinær forekomst af RS-virus i Danmark. Smitten med RS-virus begyndte allerede at udvikle sig tidligere på sommeren, EPI-NYT 27/21, men er i de seneste uger yderligere steget kraftigt, tabel 1. Alene i uge 34 blev der påvist 510 tilfælde af RS-virus, hvilket er mere, end der normalt ses per uge, når der er flest smittede under den sædvanlige RS-virussæson i vintermånederne, figur 1. Siden uge 20 er der påvist 1.734 RS-virustilfælde. Andelen af tilfælde blandt børn i aldersgruppen 1-3 år er højere i sæsonen 2020-21 sammenlignet med tidligere sæsoner.

EPI-NYT 2021 uge 35 tabel 1

EPI-NYT 2021 uge 35 figur 1 

Samlet set testes der for tiden færre patienter for RS-virus end under en normal vintersæson, men alligevel påvises der lige så udbredt smitte. Dette understreger to ting: dels at den aktuelle smitte kan være betydeligt mere udbredt end under den normale sæson, og dels at alle behandlende læger skal være særligt opmærksomme på RS-virus, og sikre diagnostisk testning hos patienter med relevante symptomer.

Der er tegn på en vis geografisk forskel i smitteomfanget i Danmark, tabel 2.

EPI-NYT 2021 uge 35 tabel 2

Kommentar

Det vides ikke med sikkerhed, hvorfor vi oplever denne usædvanlige forekomst af RS-virus på dette tidspunkt af året, men det samme billede ses i flere andre lande. En mulig forklaring kan være en effekt af den nylige genåbning af samfundet efter nedlukningen og restriktionerne under covid-19-epidemien, samt genoptaget rejseaktivitet. Dette i kombination med et muligt lavere niveau af beskyttende immunitet imod RS-virus blandt børn, som en konsekvens af den nedsatte forekomst af RS-virus under den seneste vintersæson, hvor både RS-virus og en lang række andre luftvejsinfektioner, herunder influenza, faldt kraftigt i hyppighed i forbindelse med de indførte restriktioner og hygiejneforholdsregler imod covid-19.

Alle behandlende læger opfordres til at være opmærksomme på RS-virus, særligt hos de mindste børn, som bliver mest syge. Ved klinisk mistanke om infektion med RS-virus anbefales det, at man sikrer de relevante mikrobiologiske undersøgelser for at be- eller afkræfte diagnosen.

Man kan læse nærmere om RS-virus i SSI’s sygdomsleksikon.

(R. Trebbien, Virus og Mikrobiologisk Specialdiagnostik, L.S. Vestergaard, H.-D. Emborg, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse)

Information om bestilling af influenzavacciner for 2021-2022-sæsonen

Tiden nærmer sig for den årlige influenzavaccinationskampagne. Bekendtgørelsen for anvendelsen af årets influenzavacciner foreligger dog endnu ikke i sin endelige godkendte form. Statens Serum Institut forventer at åbne for årets bestilling af influenzavacciner i uge 36.

I mellemtiden kan informationer om årets influenzavacciner, deres priser og leveringsbetingelser findes på SSI’s hjemmeside. Årets vacciner omfatter følgende: 4-valente influenzavacciner (til generelle risikogrupper), højdosis influenzavacciner (forbeholdt +85-årige), og nasal influenzavaccine til børn.

For både børn og sundhedspersonale såvel som for de sædvanlige målgrupper for influenzavaccinationsprogrammet, gælder det gratis tilbud om vaccination fra den 1. oktober 2021 til den 15. januar 2022. For enkelte grupper dog helt frem til udgangen af februar – det gælder gravide i 2. og 3. trimester, personer med medfødt eller erhvervet immundefekt og deres husstandsmedlemmer.

Der gøres opmærksom på, at vacciner bestilt og udleveret fra Statens Serum Institut fra uge 36 til og med 24. oktober 2021 udelukkende må anvendes til vaccination under bekendtgørelsen. Dette for at sikre, at der er et tilstrækkeligt antal vacciner til vaccination af risikogrupper. Derefter vil vaccination af personer uden for bekendtgørelsen være mulig, i det omfang der er vacciner til rådighed.

Yderligere udførlig information om årets influenzavacciner vil blive bragt i et senere nummer af EPI-NYT.

(L.K. Knudsen, L.S. Vestergaard, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse)