Uge 28-33 - 2012

Velkommen til et nyt EPI-NYT format!
HPV-vaccination til kvinder årgang 1985-1992
Malaria og vestnilfeber i Grækenland
Eurosurveillance impact factor 6,15
Nordisk vaccinemøde 5-7. september

Velkommen til et nyt EPI-NYT format!

Fra og med denne uge vil EPI-NYT blive udsendt direkte til alle e-mail-abonnenter i det samme enspaltede format, som bruges på SSI’s hjemmeside. Eventuelle figurer og tabeller vil blive vist direkte i teksten i fuld størrelse. På hjemmesiden vil figurer og tabeller ligeledes blive vist direkte i teksten.

EPI-NYT kan udskrives direkte fra nyhedsmailen eller i pdf-udgave fra hjemmesiden i den enspaltede version og vil ikke længere blive opsat i den hidtil anvendte trespaltede pdf-udgave.

Side 2 med visning af aktuel forekomst af de anmeldelsespligtige sygdomme og udvalgte laboratorie-påviste infektioner vil fortsat kunne tilgås via et link fra nyhedsmailen eller direkte fra www.ssi.dk/epi-nyt.

Indholdsmæssigt er EPI-NYT uændret og tilstræbes fortsat at være kortfattet og præcist, men kan fremover variere lidt i omfang fra uge til uge.

Vi håber, at det nye format vil blive vel modtaget af såvel EPI-NYT’s knap 9.000 abonnenter som af øvrige læsere.
(P.H. Andersen, redaktør af EPI-NYT, Afdeling for Infektionsepidemiologi)

HPV-vaccination til kvinder årgang 1985-1992

Den 27. august indføres et midlertidigt gratis tilbud om HPV-vaccination til kvinder fra fødselsårgangene 1985-1992, EPI-NYT 26/12. Tilbuddet er gældende indtil udgangen af 2013. Dette tilbud er et resultat af forhandlingerne om finansloven for 2012. Indkøbet af vaccinerne har været i offentligt udbud, og vaccinen Gardasil® blev valgt. Vaccinen er den samme, som anvendes til piger i 12-års-alderen i børnevaccinations-programmet og yder således beskyttelse mod både livmoderhalskræft og kønsvorter (kondylomer), EPI-NYT 35/08.

Unge kvinder, der har haft deres seksuelle debut, kan fortsat have effekt af at blive vaccineret. Enten fordi de endnu ikke er smittet med HPV (human papilloma virus), eller fordi de ikke er smittet med alle de HPV-typer, som vaccinen beskytter imod.
Man regner med, at vaccinen beskytter mod 70 procent af tilfælde af livmoderhalskræft hos kvinder, som ikke er smittet med HPV på vaccinationstidspunktet. Vaccinen beskytter således ikke mod alle tilfælde af livmoderhalskræft, og det er meget vigtigt, at alle unge kvinder fortsat deltager i screeningsprogrammet fra de fylder 23 år, også selvom de er vaccineret.

Vaccinationsprogrammet

Vaccinationerne kan foretages af enhver læge, der i henhold til lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed har tilladelse til selvstændigt virke som læge. Afregning med regionerne skal ske elektronisk og via de af regionerne anbefalede afregningssystemer.

En vaccinationsserie består af tre doser Gardasil® á 0,5 ml, der gives på dag 0, 2 måneder og 6 måneder. Minimumsinterval mellem 1. og 2. vaccine er én måned og mellem 2. og 3. vaccine tre måneder.
Alle tre vacciner tilstræbes givet inden for ét år; ved forsinket vaccination gives næste vaccine hurtigst muligt, der begyndes aldrig forfra.

Ved graviditet anbefales det, at vaccination med Gardasil® udsættes til graviditeten er afsluttet. Gardasil® kan gives i ammeperioden.

For yderligere information om HPV-vaccination henvises til ”spørgsmål og svar” på www.ssi.dk samt til Sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sst.dk, hvor også bekendtgørelsen kan læses.

Ydelseskoder

Der er oprettet særlige ydelseskoder til denne aldersgruppe:
1. HPV-vaccination = 8334
2. HPV-vaccination = 8335
3. HPV-vaccination = 8336

Det er vigtigt at anvende de korrekte ydelseskoder ved alle vaccinationer. Ydelseskoderne danner basis for at vurdere vaccinationstilslutningen og giver mulighed for at kunne overvåge langtidseffekten af vaccination på forekomsten af de HPV-relaterede sygdomme.
(P. Valentiner-Branth, L.K. Knudsen, P.H. Andersen, Afdeling for Infektionsepidemiologi)

Malaria og vestnilfeber i Grækenland

De græske myndigheder har siden begyndelsen af juni rapporteret om i alt seks tilfælde af vivax malaria i regionerne Marathon og Lakonia i Grækenland. Det første tilfælde blev syg omkring 7. juni 2012 og det seneste tilfælde blev rapporteret den 7. august. Alle tilfælde har været blandt græske indbyggere, som ikke har været i udlandet inden for de sidste fem år.

De lokale myndigheder har gennemført en række malaria kontrolforanstaltninger og oplysningskampagner samt iværksat myggekontrol. Rejsende til de berørte områder anbefales at beskytte sig effektivt mod myggestik. I 2011 var der også udbrud af vivax malaria i Grækenland, EPI-NYT 48/11.

Vivax malaria er normalt ikke livstruende, men kan optræde med mange måneders forsinkelse efter smitte, da parasitten kan antage en hvilende form (hypnozoit), hvor den findes i leveren. Symptomer på malaria kan til forveksling ligne influenza med feber, hovedpine, muskel- og ledsmerter.

For vestnilfeber (VNF) er der aktuelt rapporteret om 40 tilfælde i 2012, de fleste er fra Attica-regionen, men der er også tilfælde fra Thessaloniki, Samos, Imathia, Evvoia, Xanthi og Achaia. Den første patient blev indlagt den 29. juni 2012. To patienter er døde. Blodtransfusion er årsag til smitte hos en immunsupprimeret patient, hvor både tapning og transfusion er udført inden det første tilfælde af VNF blev rapporteret.

Der findes ingen vaccine mod VNF. Beskyttelse mod myggestik er den primære forebyggelse mod smitte. Evt. kan boligen sprøjtes
med et insektmiddel.

Hos mennesker er VNF oftest asymptomatisk (80%) eller giver mild febersygdom. Specielt blandt ældre og immunsvækkede kan infektionen føre til hjernehinde- og/eller hjernebetændelse, og dødsfald kan da ses.
I 2011 blev der påvist over 100 laboratoriebekræftede tilfælde af VNF i Grækenland, og der var også udbrud af sygdommen i 2010, EPI-NYT 34/10.

De aktuelle udbrud kan følges på ”Rejser og smitsomme sygdomme” på www.ssi.dk.
(A.H. Christiansen, Afdeling for Infektionsepidemiologi)

Eurosurveillance impact factor 6,15

Eurosurveillance, som er et europæisk peer-reviewed tidsskrift, der fokuserer på epidemiologi, overvågning, forebyggelse og kontrol af smitsomme sygdomme, EPI-NYT 2/12, er blevet tildelt sin første impact factor på 6,15 i 2011. Dette placerer tidsskriftet på en 6. plads blandt de 70 tidsskrifter i kategorien smitsomme sygdomme.
En impact factor på 6,15 betyder, at artikler publiceret i Eurosurveillance i 2009 og 2010 gennemsnitligt blev citeret mere end 6 gange i 2011.

Eurosurveillance er siden marts 2007 blevet udgivet af European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) i Stockholm. Eurosurveillance er open access og gratis for både læsere og bidragydere. Alle artikler indekseres til databaserne PubMed/MEDLINE, Scopus, Embase og EBSCO. Der er cirka 11.700 elektroniske abonnenter. I 2011 blev der publiceret 95 peer-reviewed rapid communications og 94 peer-reviewed artikler i Eurosurveillance af forfattere fra 40 lande.
(Afdeling for Infektionsepidemiologi)

Nordisk vaccinemøde 5-7. september

Statens Serum Institut i år er vært for Nordisk vaccinemøde, som afholdes den 5-7. september i Eigtveds Pakhus i København. Mødet kan have interesse for sundhedspersoner, som arbejder med vaccination, fx praktiserende læger og børnelæger. 
(Afdeling for Infektionsepidemiologi)

Opgørelse over individuelt anmeldelsespligtige sygdomme og udvalgte laboratoriepåviste infektioner (pdf)

Læs tidligere numre af EPI-NYT

15. august 2012