Uge 26 - 2012

Opdaterede forslag til malariaprofylakse og vaccination ved udlandsrejse
Rådgivning af private
Tilbud om gratis HPV-vaccination af voksne kvinder

Opdaterede forslag til malariaprofylakse og vaccination ved udlandsrejse

En referencegruppe har gennemgået og opdateret SSI’s landespecifikke forslag til malariaprofylakse og vaccination ved udlandsrejse. I 2012 er der følgende ændringer:

Malariaprofylakse

Armenien: ingen myggeprofylakse
Aserbajdsjan: v (måned 6/10) i gruppe 2-4 (kun myggeprofylakse).
Belize: lav risiko i Corozal (nedjusteret).
Bangladesh: I de fleste områder af landet er der ingen risiko for malaria, herunder i Dhaka. Risikoen er høj i Chittagong Hill Tract (distrikterne Bandarban, Rangamati og Khagrachari) og i distrikterne Chittagong og Cox Bazaar.
Bhutan: Nye risikoområder i den sydlige del af landet (Dagana, Pemagatshel og Sarpang). Området Geylegphug udgår.
Bolivia: Cobija udgår som risikoområde.
Botswana: Bobirwa nyt risikoområde.
Indien: Højrisikoområder er Orissa, Chhattisgarh, Jharkhand og Assam (med omkringliggende stater), her anbefales fortsat X i gruppe 2-4. Til øvrige Indien vurderes risikoen aktuelt så lav, at myggeprofylakse normalt er tilstrækkeligt. Se kort på www.ssi.dk/rejser. Evt. kan medbringes et kvalitetssikret niveau III medikament til ”standby treatment”, EPI-NYT 24/10.
Sydsudan: Nyt land, X i gruppe 1-4.
For lande, hvor der anvendes et lille bogstav, dvs. hvor der kun er malariarisiko i en del af landet, findes en opdateret beskrivelse af risikoområder på www.ssi.dk/rejser: Vælg ”sygdomsforekomst = malaria” og placér pilen over det røde område. Ved lange tekster kan disse være ufuldstændige, klik da på selve landet.
For information om myggestikprofylakse og kemoprofylakse til børn og gravide, se EPI-NYT 19/05 og 24/10.

Vaccination

Gul feber

Krav om gul feber-vaccination:

Den Centralafrikanske Republik: Alle over 9-måneders-alderen (tidl. over 1-års-alderen).
Myanmar (tidl. Burma): Ved transit-ophold over 12 timer i lande i gul feber transmissionszonen.
Pakistan: Alle rejsende over 9-måneders-alderen fra lande med risiko for gul feber transmission, inklusiv transitophold over 12 timer.
Filippinerne: Alle med transitophold i lande med risiko for gul feber transmission, uanset varighed.
Zanzibar (Tanzania): Øen Zanzibar har i en periode stillet krav om gul feber vaccination for rejsende fra Tanzania (samt fra lande med risiko for gul feber transmission). Det har ikke været muligt at få afkræftet dette krav officielt. Indtil videre anbefales vaccination derfor.
Thailand: Alle rejsende over 1-års-alderen fra lande med risiko for gul feber transmission, herunder alle rejsende i transit fra disse områder.
Sydafrika: Alle rejsende over 1-års-alderen fra gul feber transmissionsområder samt fra Eritrea, Sao Tomé og Principe, Somalia, Tanzania og Zambia, inklusiv transitophold i disse lande.
Anbefaling om gul feber-vaccination:
Bolivia: lille g (store G til Amazonas)
Der kræves ikke aktuelt gul feber vaccination ved indrejse direkte fra Danmark. Vaccination anbefales alle rejsende over 9-måneders-alderen til departementerne Beni, Pando og Santa Cruz og til lavtliggende områder i departementerne Chuquisaca, Cochabamba, La Paz og Tarija, se kort på www.ssi.dk/rejser. Vaccination anbefales ikke ved konstant ophold over 2300 m samt ved rejse til byerne La Paz og Sucre.
Sydsudan: Nyt land, ikke krav om gul feber vaccination, men det anbefales.
Det er vigtigt at huske, at transitophold i lande kan medføre krav om vaccination ved videre rejse til et andet land, herunder til lande udenfor gul feber transmissionszonen. WHO har anbefalet, at transitophold under 12 timer i lande med risiko for gul feber transmission ikke bør medføre krav om vaccination på slutdestinationen, men mange lande stiller alligevel krav om gyldigt gul feber vaccinationsbevis. Et link til en liste over disse lande kan findes på www.ssi.dk/rejser.

Japansk hjernebetændelse

Butan: ingen data - transmissionsperiode vurderes som for Nepal.
Kina: transmissionsperiode fra juni til og med oktober, eksklusiv Tibet.
Japan: transmissionsperiode fra juli til og med oktober.
Nordkorea: ingen data - transmissionsperioden vurderes som for Syd-korea (fra maj til og med oktober).
Laos: transmissionsperiode fra juni til og med september.
Nepal: transmissionsperiode fra juni til og med oktober.
Pakistan: få data - tilfælde rapporteret omkring Karachi. Transmissionsperiode vurderes fra maj til og med oktober.
Rusland: transmissionsrisiko i allerøstligste del syd for Khabarovsk i perioden fra juli til og med september.
Taiwan: transmissionsperiode fra maj til og med oktober.
De opdaterede tabeller med vaccinationsforslag ved udlandsrejse bringes i uge 27.
(M. Buhl, Dansk Selskab for Rejsemedicin, S. Thybo, Dansk Infektionsmedicinsk Selskab, J. Kurtzhals, Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi, N.E. Møller, Dansk Selskab for Almen Medicin, L.S. Vestergaard, Dansk Selskab for Tropemedicin & International Sundhed, K. Gade, Dansk Pædiatrisk Selskab, P.H. Andersen, Afd. for Infektionsepidemiologi)

Rådgivning af private

SSI oplever igen et stigende antal henvendelser fra privatpersoner, som oplyser, at deres læge har henvist dem med henblik på rådgivning om rejsevaccination eller lignende. SSI rådgiver normalt ikke privatpersoner. Rådgivningen skal ske via egen læge eller andet sundhedspersonale, som i tvivlstilfælde eller ved uddybende spørgsmål kan kontakte Instituttet. På www.ssi.dk kan findes svar på mange spørgsmål.
(Afdeling for Infektionsepidemiologi)

Tilbud om gratis HPV-vaccination af voksne kvinder

Folketinget har tidligere besluttet at udvide tilbuddet om gratis vaccination mod livmoderhalskræft (HPV-vaccination) til at omfatte voksne kvinder født i årene 1985-1992. Start- og slutdato for tilbuddet vil blive meldt ud på www.ssi.dk og www.sst.dk snarest.
Tilbuddet og den praktiske gennemførelse vil blive nærmere omtalt i det første EPI-NYT efter sommerferien, som udkommer den 15. august 2012.
(Afd. for Infektionsepidemiologi)

Sommerferie

Med mindre særlige forhold gør sig gældende, udkommer EPI-NYT ikke i ugerne 28-32. Redaktionen ønsker alle læsere en god sommer.

Opgørelse over individuelt anmeldelsespligtige sygdomme og udvalgte laboratoriepåviste infektioner (pdf)

27. juni 2012