Uge 2 - 2012

Konjugeret pneumokokvaccine godkendt til brug hos voksne over 50 år
Eurosurveillance i 15 år

Konjugeret pneumokokvaccine godkendt til brug hos voksne over 50 år

Den 13-valente konjugerede pneumokokvaccine (Prevenar 13®) er blevet godkendt af EMA (Det Europæiske Lægemiddelagentur) til forebyggelse af invasiv sygdom forårsaget af Streptococcus pneumoniae (IPS) hos voksne over 50 år. Godkendelsen er baseret på, at antistofresponset er det samme eller højere for de 12 pneumokoktyper, som er fælles med den allerede godkendte 23-valente pneumokok polysakkarid vaccine (Pneumovax®). Der gives en enkelt dosis. Behovet for eventuel revaccination er ikke fastlagt.

I undersøgelser, hvor Prevenar 13® blev givet 1 år efter Pneumovax, var immunresponset lavere for alle serotyper, sammenlignet med immunresponset efter Prevenar 13® givet til personer, som ikke tidligere havde fået Pneumovax®. Den kliniske betydning heraf er ukendt, men såfremt brug af både Pneumovax® og Prevenar 13® anses for at være hensigtsmæssig, bør Prevenar 13® gives først. Vaccinerne bør da gives med et interval på minimum 1 år.

Kommentar

Brugen af konjugeret pneumokokvaccine i det danske børnevaccinationsprogram har halveret incidensen af IPS hos børn under 2 år, EPI-NYT 19/11. Ydermere har der været en indirekte effekt blandt voksne i alderen 50-64 år og fra 65 år, hvor der er set et signifikant fald i incidensen af IPS på cirka 10% i begge grupper til hhv. 21 og 60 tilfælde/105.

De 13 pneumokoktyper, som er indeholdt i Prevenar 13®, var i 2010 og 2011 årsag til 52% af IPS-tilfælde hos voksne over 50 år, mens de 23 serotyper indeholdt i Pneumovax® var årsag til 81%.

Pneumovax®  kan rekvireres gratis fra SSI til patienter, for hvilke der er udført/planlagt splenektomi, eller hvor der er manglende miltfunktion (fx efter stråling). Sundhedsstyrelsen har endvidere besluttet, at der ydes klausuleret tilskud til Pneumovax® til følgende patientgrupper, som vurderes at have øget risiko for IPS:

  • udført/planlagt organtransplantation eller cochlearimplantation
  • likvorlækage
  • tidligere invasiv pneumokoksygdom
  • immunsuppression (fx ved hiv-infektion eller lymfom).

Desuden ydes tilskud til personer under 18 år med øget risiko for IPS, EPI-NYT 11/07 (pdf). 

Siden 1997 er en del personer over 65 år vaccineret med Pneumovax®, EPI-NYT 46/02 (pdf). Incidensen af IPS er højest i denne aldersgruppe. Vaccinationen er ikke omfattet af noget program og er for egen betaling.  Pneumovax® forebygger cirka 70% af IPS hos voksne, men der findes ingen sikker dokumentation for, at vaccinen forebygger pneumokok-pneumoni.

Med den nye godkendelse kan Prevenar 13® anvendes, for egen betaling, til forebyggelse af IPS hos voksne over 50 år og kan bestilles fra SSI i 1-stk pakninger. Prevenar 13® forventes at medføre et T-celle medieret immunrespons, og dermed udvikling af immunologisk hukommelse. Pneumovax® forventes at have en bredere dækning mod IPS.

Der pågår i øjeblikket en stor randomiseret placebo-kontrolleret undersøgelse i Holland, som har til formål at undersøge den kliniske effekt af Prevenar 13® på IPS og pneumokokpneumoni. Resultaterne forventes at foreligge i løbet af 2013. Før der foreligger resultater fra større undersøgelser, er det ikke muligt at vurdere den kliniske effekt af Prevenar 13® i forhold til Pneumovax® samt den forventede effekt i befolkningen af et egentligt pneumokok-vaccinationsprogram til ældre.

(P. Valentiner-Branth, P.H. Andersen, Epidemiologisk afd., L. Lambertsen, H. Ingels, S. Hoffmann, AMOF)

Eurosurveillance i 15 år

Eurosurveillance er et europæisk peer-reviewed videnskabeligt tidsskrift om epidemiologi, overvågning, forebyggelse og kontrol af smitsomme sygdomme, som fokuserer på emner med relevans for Europa. I de seneste tre år (2009–2011) har det offentliggjort mere end 600 artikler fra 29 lande i EU/EEA og fra over 30 lande i resten af verden. Et af Eurosurveillance primære mål er at præsentere rettidig information om igangværende udbrud og relevant viden om udviklingen i smitsomme sygdomme i Europa for at muliggøre rettidig handling til fremme af folkesundheden.

Under 2009-pandemien blev den rettidige formidling af kortfattet, autoritativ og peer-reviewed information bemærket over hele verden. Da pandemien officielt var overstået den 10. august 2010 var mere end 120 artikler blevet publiceret, de fleste som rapid communications. I flere tilfælde var Eurosurveillance det første videnskabelige tidsskrift til at rapportere om sygdomsudbrud eller om nye eller genopdukkede sygdomme. I 2011 var Eurosurveillance fx det første videnskabelige tidsskrift, der rapporterede om udbruddet af verocytotoxin-producerende Escherichia coli O104 i Tyskland og om malariaudbruddet i Grækenland. Andre eksempler på rettidig formidling af vigtig ny viden er stigning i antibiotikaresistens mod gonorré (2010) og af Vestnilvirus feber i Europa (2010).

En nylig læserundersøgelse har vist, at de fleste af tidsskriftets læsere arbejder inden for epidemiologi, folkesundhed eller smitsomme sygdomme, og at mange er mikrobiologer. Mange læsere og bidragydere til tidsskriftet sidder i ledende stillinger rundt om i verden og læser tidsskriftet som led i deres daglige arbejde. Dette har betydning for, at information læses og omsættes til handling.

Eurosurveillance blev grundlagt i 1995 som et pilotprojekt, og indtil marts 2007 blev det finansieret af Europa-kommissionen, Institut de Veille Sanitaire (InVS) i Paris og af Health Protection Agency (HPA) i London. Siden marts 2007 er Eurosurveillance blevet udgivet af ECDC i Stockholm. Tidsskriftet har fra begyndelsen været baseret på åben adgang og non-profit publikation uden økonomiske interessekonflikter. Alle artikler i Eurosurveillance indekseres af PubMed/MEDLINE, Scopus og Embase.

Eurosurveillance er dækket af Thomson Reuters og er indekseret inkl. abstracts i Science Citation Index Expanded (SciSearch) samt i Journal Citation Reports/Science Edition fra og med årgang 14(1) 2009. Den første impact factor forventes at blive tildelt i løbet af 2012. I januar 2010 blev Eurosurveillance akkrediteret af Health on the Net (HON) Foundation, www.hon.ch, som følgende HON adfærdskodeks. HON er en ikke-statslig, non-profit organisation, med det formål at støtte brugerne i at finde pålidelig og troværdig viden om sundhed på internettet.

(Eurosurveillance-redaktionen)

Opgørelse over individuelt anmeldelsespligtige sygdomme og udvalgte laboratoriepåviste infektioner (pdf)

11. januar 2012